Dyrektor Kolegium Szkół Prywatnych Piotr Hnidan

mgr Piotr Hnidan

Zastępca Dyrektora nauczyciel dyplomowany Matylda Gizowska

mgr Matylda Gizowska

Grono Pedagogiczne Teaching Staff
grono