Dyrektor Kolegium Szkół Prywatnych Piotr Hnidan

mgr Piotr Hnidan

Zastępca Dyrektora nauczyciel dyplomowany Matylda Gizowska

mgr Matylda Gizowska

Rada Szkoły

Artur Knap Przewodniczący mgr Artur Knap nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Wiatrowska mgr Agnieszka Wiatrowska nauczyciel dyplomowany
Sylwia Szrek-Skulska mgr Sylwia Szrek-Skulska nauczyciel dyplomowany
Grono Pedagogiczne Teaching Staff grono