Dyrekcja Kolegium Szkół Prywatnych

 

Dyrektor  -   mgr Matylda Gizowska

matylda gizowska 2022 dyrekcja

 • · Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • · Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz certyfikat Cambridge na poziomie C2.
 • · Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Oświatą.
 • · Związana z Kolegium Szkół Prywatnych od 1 września 1995 roku.
 • · Absolwentka Gimnazjum Językowego KSP
 • · Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego KSP.
 • · Uczy języka polskiego w Kolegium Szkół Prywatnych od 2006 roku.
 • · Jest nauczycielem dyplomowanym.
 • · Od 2020 roku Vicedyrektor Szkoły.
 • · Od 1 marca 2023 roku Dyrektor Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach.

 

Wicedyrektor  -   mgr Monika Jędrzejewska

monika jędrzejewska 2023 dyrekcja

 • · Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • · Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • · Jest egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
 • · Związana z Kolegium Szkół Prywatnych od marca 2010 roku.
 • · Uczy języka polskiego w Kolegium Szkół Prywatnych od 2010 roku.
 • · Prowadziła zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w latach 2014 - 2021.
 • · Jest nauczycielem dyplomowanym.
 • · W okresie od marca 2023 roku do sierpnia 2023 roku Asystent Dyrektora Szkoły.
 • · Od 1 września 2023 roku Wicedyrektor Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach.