Zarząd  Kolegium Szkół Prywatnych


Prezes  -   dr Tadeusz Dziekan
V-ce Prezes  -  mgr Andrzej Mroczek
V-ce Prezes  -  mgr Ewa Dziekan 

Governing Body KSP

Chairman :  Tadeusz Dziekan, PhD
Vice–chairman  :  Andrzej Mroczek, MA
Vice–chairman  :  Ewa Dziekan, MA