Kolegium Szkół Prywatnych przygotowuje swoich uczniów do najpopularniejszych w Polsce i na świecie egzaminów językowych:

  • KET – Cambridge English: Key (poziom podstawowy)
  • PET – Cambridge English: Preliminary (poziom ponadpodstawowy)
  • FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany)
  • CAE – Cambridge English: Advanced (poziom zaawansowany)
  • CPE – Cambridge English: Proficiency (poziom biegłości)

Wszystkie te egzaminy, przygotowane przez ekspertów językowych Cambridge ESOL, oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach. Są uznawane w Polsce i na świecie przez liczne instytucje, firmy i uczelnie. Egzaminy testują praktyczną znajomość języka angielskiego i sprawdzają wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

Zajęcia certyfikatowe z języka angielskiego prowadzi
pani Joanna Chrzanowska
pani Ewa Jaros

Daty egzaminów i terminy rejestracji dostępne są na http://www.examfinder.britishcouncil.pl/

Panel logowania na egzaminy organizowne przez British Council tu mozna zalogować się na wybrany egzamin

Centrum Egzaminacyjne British Council, które przeprowadza egzaminy Cambridge Esol i mieści się w Kielcach,
ul. Jagiellońska 109A pok. 130.

Centrum czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:45.

Manager Centrum Egzaminacyjnego British Council
Matylda Gizowska
dyżuruje: środa i piątek – 13:00-15:00

e-mail: kielce@examinations.pl


tel. 41 366 93 62

image006.jpgimage002.jpg

The College of Private Schools Prepare students for the most popular in Poland and abroad language certificates:

  • KET – Cambridge English: Key
  • PET – Cambridge English: Preliminary
  • FCE – Cambridge English: First
  • CAE – Cambridge English: Advanced
  • CPE – Cambridge English: Proficiency

All the above-mentioned certifactes , prepared by the experts of Cambridge ESOL, evaluate communication skills in English in real life situations. They are acknowledged in Poland and all around the world by numerous companies, universities and others. The exams test the command of vocabulary and test all four language skills: reading, writing, listening comprehension and speaking. Materials from life situations are used during testing.

The classes are conducted by:
Joanna Chrzanowska
Ewa Jaros

Exam dates and registration dates are available: http://www.examfinder.britishcouncil.pl/


British Council Examination Centre which conducts the Cambridge exams is situated in Kielce,
109a Jagiellońska St. room 130.

Open Mon to Fri from 8am to 3.45pm

Manager of the British Council Examination Centre
Matylda Gizowska

Wed and Fri 1pm to 3pm0

e-mail: kielce@examinations.pl


phone no:
+48 41 366 93 62

image006.jpgimage002.jpg