Dyżur świetlicy szkolnej

School daycare office

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 28.03.-2.04.2024r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur w godz. 7:00 - 17:00.

Dear Parents
We would like to inform you that 28th March to 2nd April are days off from teaching classes.
The common room in the building at ul. Karczówkowska will be on duty at 7:00 - 17:00

Praca sekretariatów

Secretarial work

Sekretariaty szkolne
przy ul. Jagiellońskiej 109A oraz przy ul. Karczówkowskiej 27
w dniu 29.03.2024r. czynne będą do godz. 13.00.

School offices at street Jagiellońska 109A and at street Karczówkowska 27 on March 29, 2024. will be open until 1 p.m..

Ferie z KSP 2024

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 12 lutego do 23 lutego 2024r. w godzinach 7.00 – 17.00.
W tym roku zajęcia będą odbywały się pod hasłem: Rozwijaj swoje talenty podczas ferii z KSP!

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 12th February to 23th February 2023 from 7.00 am till 5.00 pm.
This year, the classes will be held under the slogan: Develop your talents during the holidays with KSP!

Dyżur świetlicy szkolnej

School daycare office

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 27-29.12. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur w godz. 7:00 - 17:00.

Dear Parents
We would like to inform you that December 27-29 are days off from teaching classes.
The common room in the building at ul. Karczówkowska will be on duty at 7:00 - 17:00

Wyprawka dla klas 0-III

Layette for classes 0-III

Wykaz przedmiotów dla wyprawki klas 0-3

Podręczniki dla liceum

School starter kit

Klasa III LO
Klasa II LO
Klasa I LO

Praca sekretariatów

Secretarial work

Sekretariaty szkolne
przy ul. Jagiellońskiej 109A oraz przy ul. Karczówkowskiej 27
w dniu 14.08.2023 r. czynne będą w godz. 8.00-13.00.

School offices
at street Jagiellońska 109A and at street Karczówkowska 27
on August 14, 2023. will be open at 8.00-13.00.

Wakacje z KSP 2023

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na Wakacje z KSP!
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
w dniach 26.06.2023 r. - 1.09.2023 r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 26th June to 1st September
from 7.00 am till 5.00 pm
.

Dyżur świetlicy szkolnej

School daycare office

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dzień 9.06 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur opiekuńczo-wychowawczy.

Dear Parents
Please note that June 9th is a day off from classes.
The common room in the building at ul. Karczówkowska will be on care and education duty.

Strona 1 z 11