Wyprawka dla klas 0-III

Layette for classes 0-III

Wykaz przedmiotów dla wyprawki klas 0-3

Podręczniki dla liceum

School starter kit

Klasa III LO
Klasa II LO
Klasa I LO

Praca sekretariatów

Secretarial work

Sekretariaty szkolne
przy ul. Jagiellońskiej 109A oraz przy ul. Karczówkowskiej 27
w dniu 14.08.2023 r. czynne będą w godz. 8.00-13.00.

School offices
at street Jagiellońska 109A and at street Karczówkowska 27
on August 14, 2023. will be open at 8.00-13.00.

Wakacje z KSP 2023

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na Wakacje z KSP!
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
w dniach 26.06.2023 r. - 1.09.2023 r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 26th June to 1st September
from 7.00 am till 5.00 pm
.

Dyżur świetlicy szkolnej

School daycare office

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dzień 9.06 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur opiekuńczo-wychowawczy.

Dear Parents
Please note that June 9th is a day off from classes.
The common room in the building at ul. Karczówkowska will be on care and education duty.

Praca sekretariatów

Secretarial Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dzień 9 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Sekretariaty szkolne przy ul. Jagiellońskiej 109A oraz przy ul. Karczówkowskiej 27
w dniu 9.06.2023r. czynne będą w godz. 8.00 - 13.00

We would like to inform that the 9th June is a day off school.

The Office in the primary school in 27 Karczówkowska St and 109A Jagiellońska St is open from 8.00 am till 1.00 pm.

Drodzy Rodzice

Dear Parents

Informujemy, że 2 maja świetlica szkolna
zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

We would like to inform you that on May 2th the school common room
provides care and educational classes for students

Ferie z KSP 2023

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 30 stycznia do 10 lutego 2023r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 30th January to 10th February 2023 from 7.00 am till 5.00 pm.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 23.12 oraz 27-31.12. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur według następującego harmonogramu:
w dniach 23.12. oraz 27-30.12. w godz. 7:00 - 17:00

Sekretariat szkoły przy ul. Karczówkowskiej
czynny będzie w godz. 8.00 - 16.00

We would like to inform that the 23rd - 30st December are days off school.
The common room is open accordingly:
23.12. and 27-30.12. - 7:00 am - 5:00 pm;

Strona 1 z 10