Ferie z KSP 2023

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 30 stycznia do 10 lutego 2023r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 30th January to 10th February 2023 from 7.00 am till 5.00 pm.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 23.12 oraz 27-31.12. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur według następującego harmonogramu:
w dniach 23.12. oraz 27-30.12. w godz. 7:00 - 17:00

Sekretariat szkoły przy ul. Karczówkowskiej
czynny będzie w godz. 8.00 - 16.00

We would like to inform that the 23rd - 30st December are days off school.
The common room is open accordingly:
23.12. and 27-30.12. - 7:00 am - 5:00 pm;

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 31 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy prosimy o zgłaszanie informacji
do wychowawców świetlicy (sala nr 7) do 27 października.

We would like to inform that the 31st October is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to the common room teachers by 27th October.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 14 października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy prosimy o zgłaszanie informacji
do wychowawców świetlicy (sala nr 7) do 12 października.

We would like to inform that the 14th October is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to the common room teachers by 12th October.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 17 czerwca 2022(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy prosimy o zgłaszanie informacji
do wychowawców klas lub wychowawców świetlicy do dnia 15 czerwca 2022.

We would like to inform that the 17th June is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to the common room teachers by 15th June.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 2 maja 2022(poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy prosimy o zgłaszanie informacji
do wychowawców klas lub wychowawców świetlicy do dnia 28 kwietnia 2022.

We would like to inform that the 2nd May is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to the common room teachers by 28th April.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 14-15.04. oraz 19.04. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

Sekretariaty szkolne przy ul. Jagiellońskiej oraz przy ul. Karczówkowskiej
w dniu 15.04.2022r. czynne będą w godz. 8.00 - 13.00

We would like to inform that the 14th - 15th April and 19rdApril is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to the common room teachers by 11th April.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 7 stycznia 2022(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy prosimy o zgłaszanie informacji
do wychowawców klas lub wychowawców świetlicy do dnia 3 stycznia 2022.

We would like to inform that the 7th January is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to the common room teachers by 3rd January.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 23-24.12 oraz 27-31.12. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur według następującego harmonogramu:
w dniach 23.12. oraz 27-30.12. w godz. 7:00 - 17:00,
a w dniach 24.12. oraz 31.12. w godz. 7:00 - 13:00

We would like to inform that the 23rd - 31st December are days off school.
The common room is open accordingly:
23.12. and 27-30.12. - 7:00 am - 5:00 pm;
24.12. and 31.12. - 7:00 am - 1:00 pm

Strona 1 z 9