Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

The end – of –school year 2023/2024 ceremony

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenia roku szkolnego w dniu 21 czerwca 2024 r.

We invite for the ceremony of the end of school on 21st June 2024

godzina 9.00:

9.00am:

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
klasy 0-3 - aula Szkoły, ul. Karczówkowska 27

First Bilingual Primary School
classes 0-3 auditorium 27 Karczówkowska St

godzina 11.00:

11.00am:

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i
Europejska Szkoła Podstawowa

klasy 4-8,
Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
- audytorium II w Szkole, ul. Jagiellońska 109a

First Bilingual Primary School and
European Primary School

classes 4-8,
First Bilingual High School
- auditorium II in 109A Jagiellońska St

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 31 maja 2024r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

We would like to inform that the 31st May is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 2 maja 2024r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

We would like to inform that the 2nd May is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.

Dyżur świetlicy szkolnej

School daycare office

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 28.03.-2.04.2024r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur w godz. 7:00 - 17:00.

Dear Parents
We would like to inform you that 28th March to 2nd April are days off from teaching classes.
The common room in the building at ul. Karczówkowska will be on duty at 7:00 - 17:00

Praca sekretariatów

Secretarial work

Sekretariaty szkolne
przy ul. Jagiellońskiej 109A oraz przy ul. Karczówkowskiej 27
w dniu 29.03.2024r. czynne będą do godz. 13.00.

School offices at street Jagiellońska 109A and at street Karczówkowska 27 on March 29, 2024. will be open until 1 p.m..

Ferie z KSP 2024

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 12 lutego do 23 lutego 2024r. w godzinach 7.00 – 17.00.
W tym roku zajęcia będą odbywały się pod hasłem: Rozwijaj swoje talenty podczas ferii z KSP!

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 12th February to 23th February 2023 from 7.00 am till 5.00 pm.
This year, the classes will be held under the slogan: Develop your talents during the holidays with KSP!

Dyżur świetlicy szkolnej

School daycare office

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 27-29.12. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur w godz. 7:00 - 17:00.

Dear Parents
We would like to inform you that December 27-29 are days off from teaching classes.
The common room in the building at ul. Karczówkowska will be on duty at 7:00 - 17:00

Wyprawka dla klas 0-III

Layette for classes 0-III

Wykaz przedmiotów dla wyprawki klas 0-3

Podręczniki dla liceum

School starter kit

Klasa III LO
Klasa II LO
Klasa I LO

Strona 1 z 11