e8

I miejsce w Kielcach z języka angielskiegoFirst place in English

dlafor

Europejskiej Szkoły PodstawowejEuropean Primary School

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2021 roku.
Wynik szkoły: 95,33%
According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2021

 oke lodzZobacz wyniki..

e8

I miejsce w Kielcach z matematykiFirst place in English

dlafor

Europejskiej Szkoły PodstawowejEuropean Primary School

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2021 roku.
Wynik szkoły: 80,67%
According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2021

 oke lodzZobacz wyniki..

 

I miejsce z języka angielskiego1st place in English

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w KielcachFirst Bilingual High School in Kielce

MATURA 2019 - wyniki szkół licealnych w KielcachMATURA 2019 - results of high schools in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2019.

 oke lodz

 

 

I miejsce w województwie z języka angielskiegoFirst place in English in the świętokrzyskie voivodeship

* po raz kolejny ** once again *

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w KielcachThe first Bilingual Junior High School in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2019

 oke lodz

 

 

I miejsce w województwie z języka angielskiegoFirst place in English in the świętokrzyskie voivodeship

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w KielcachThe first Bilingual Junior High School in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2018 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2018

 oke lodz