e8

Egzamin ósmoklasisty Eighth-grade exam

Jak co roku wybitne wyniki naszych uczniów!As every year, our students' outstanding results!


I miejsce w KielcachFirst place in Kielce


86% średni wynik z egzaminów86% average exam result

(język polski, matematyka, język angielski) Wynik wg oficjalnych danych OKE (Polish language, mathematics, English) Result according to official OKE data

Gratulujemy wszystkim uczniom!Congratulations to all students!

 oke lodz

Europejska Szkoła PodstawowaEuropean Primary School

Jak co roku wybitne wyniki naszych uczniów!As every year, our students' outstanding results!


87% z matematyki87% in mathematics


najlepszy wynik w województwie świętokrzyskimthe best result in the Świętokrzyskie

Gratulujemy wszystkim uczniom!Congratulations to all students!

e8

I miejsce w województwie z języka angielskiegoFirst place in English

dlafor

Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły PodstawowejFirst Bilingual Primary School

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2022 roku. Wynik szkoły: 96,06%According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2022

 oke lodzZobacz wyniki..

I miejsce z języka angielskiego w Kielcach1st place in English

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w KielcachFirst Bilingual High School in Kielce

MATURA 2022 - wyniki szkół licealnych w KielcachMATURA 2022 - results of high schools in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2022 roku. Wynik szkoły: 96,00%According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2022.

 oke lodz

e8

I miejsce w Kielcach z języka angielskiegoFirst place in English

dlafor

Europejskiej Szkoły PodstawowejEuropean Primary School

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2021 roku. Wynik szkoły: 95,33%According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2021

 oke lodzZobacz wyniki..

e8

I miejsce w Kielcach z matematykiFirst place in English

dlafor

Europejskiej Szkoły PodstawowejEuropean Primary School

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2021 roku. Wynik szkoły: 80,67%According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2021

 oke lodzZobacz wyniki..

 

I miejsce z języka angielskiego1st place in English

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w KielcachFirst Bilingual High School in Kielce

MATURA 2019 - wyniki szkół licealnych w KielcachMATURA 2019 - results of high schools in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2019.

 oke lodz

 

 

I miejsce w województwie z języka angielskiegoFirst place in English in the świętokrzyskie voivodeship

* po raz kolejny ** once again *

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w KielcachThe first Bilingual Junior High School in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2019 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2019

 oke lodz

 

 

I miejsce w województwie z języka angielskiegoFirst place in English in the świętokrzyskie voivodeship

dlafor

Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum w KielcachThe first Bilingual Junior High School in Kielce

Zgodnie z wynikami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w 2018 roku.According to the results given by the Regional Examination Commission in Łódź in 2018

 oke lodz