Nowy rok szkolny 2016/2017

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Pierwszym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcacym, Pierwszym Dwujęzycznym Gimnazjum i w Gimnazjum Językowym.

Nowe klasy gimnazjum IA i IB oraz I klasa Liceum złożyły ślubowanie, świadkami byli Koledzy, Rodzice, Grono Pedagogiczne oraz zaproszeni goście.

 in_2016 Â