Spotkanie ze źródłem archiwalnym w Archiwum PaństwowymMeeting with the archival source in the National Archives

zaproszenie
W ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym” 5 lipca (środa) 2017 r. odbędzie się IV edycja konferencji popularno-naukowej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce”. Organizatorami przedsięwzięcia są Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Państwowe w Kielcach. Więcej informacji dostępnych na stronie Archiwum Państwowego.
Jednym w prelegentów będzie dr Bartosz Kułan - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w KSP.
On the 5th July 2017, the - fourth edition of the scientific conference will take place - Jewish Community in the Malopolskie Region.
The organizers are: Institute of History of the Jan Kochanowski University as well as the National Archives in Kielce. More information available on National Archives page.
One of the lecturers is going to be Mr Bartosz Kułan – the history teacher in KSP.
program