Alicja w Krainie Czarów

Alice in Wonderland

W czwartek klasy 4a, 4b, 4e oraz 5a i 5e udały się do Kieleckiego Centrum Kultury na spektakl Kieleckiego Teatru Tańca Alicja w Krainie Czarów. Dzieci zobaczyły przepiękne widowisko, w którym Alicja w swoim śnie przemierza kolejne krainy spotykając po drodze niezwykle malownicze postacie barwnych kwiatów, Motyli, śmiesznego Królika, Panią i Pana Stonogę, Kapelusznika, Królową Kier, Różową Panterę. Mnogość choreografii w różnych stylach tańca: poczynając od stepowania, rewię, musical oraz taniec jazzowy po taniec współczesny, pozwoliły dzieciom przenieść się do magicznego świata fantazji.

On Thursday, classes 4a, 4b, 4e and 5a and 5e went to Kielce Cultural Center for the performance of the Kielce Dance Theater, Alice in Wonderland. The children saw a beautiful spectacle in which Alice travels through other lands meeting unusual and picturesque characters like colorful flowers, Butterflies, funny Rabbit, Lady and Lord Leggon, Hatter, Queen of Hearts, Pink Panther. Multiple choreography in various styles of dance: from tap dancing, revue, musical and jazz dance to contemporary dance, let the children travel to the magical world of fantasy.

20181213 203849PART 1544731904652