Świąteczne dźwięki muzyki

Festive sounds of music

Dnia 21 grudnia odbyło się podsumowanie akcji charytatywnych przeprowadzonych w naszej szkole.
Zaszczycił nas swoją obecnością artysta i aranżer pan Andrzej Gumiela. Na piątkowym koncercie opowiedział o Świętach, a także o zimie – muzyką. Zagrał melodie, które rozbrzmiewają w czasie szarych , jesienno – zimowych dni, kiedy na smutnych ulicach zaczynają pojawiać się kolorowe świąteczne lampiony.
Nie są to kolędy – ale również dzięki nim odczuwamy niezwykłą atmosferę tego czasu – jest to radość Świąt. Wykonuje je bardzo wielu wykonawców na całym świecie w przeróżnych wersjach, a uczniowie KSP mieli możliwość wysłuchania ich w wersji instrumentalnej na saksofonie.
Muzyce towarzyszyła wizualizacja graficzna, ukazująca obrazy nawiązujące w swobodnej formie do jej dźwięków.

On December 21, we had a summary of charity events carried out in our school.The artist and arranger Mr. Andrzej Gumiela honored us with his presence. At the concert on Friday, he talked about Christmas and also about winter, through music. He played melodies that can be haerd during gray, autumn and winter days, when colorful Christmas lanterns begin to appear on sad streets. These are not carols - but also thanks to them we feel a unique atmosphere of this time - it is the joy of Christmas. The songs are performed by many performers around the world in various versions, and KSP students had the opportunity to listen to them in the instrumental version of the saxophone. The music was accompanied by graphic visualization showing images related to the sounds.

0102

030405