Czarne stopy

Czarne stopy

O tym, że omawianie lektury szkolnej nie musi wiązać się z przykrym obowiązkiem przekonali się uczniowie klas piątych. Na zajęciach z języka polskiego razem z zastępem Czarnych Stóp ruszyli w podróż pełną przygód. Bartek i Filip z 5a zaprezentowali strój harcerski, opowiedzieli o swoich przygodach oraz pokazali zdobyte sprawności. Matylda przyniosła wspaniałe pamiątki rodzinne związane z harcerstwem. Uczniowie wcielili się w role głównych bohaterów: nadawali nazwy swoim zastępom, przygotowywali plan dnia obozu harcerskiego, opracowywali zasady gier terenowych. Z wielką chęcią wykonywali powierzone zadania. Piątoklasiści umieścili Czarne stopy na liście ulubionych lektur.

Discussing school set books does not have to be an unpleasant responsibility. Fifth grade found this out during Polish lessons. They set off on an amazing adventure. Bartek and Filip from 5a presented scout costumes, told about their adventures and showed their skills. Matilda brought great family souvenirs related to scouting. Students embodied the main characters: they gave names to their hosts, they prepared a day plan for the scout camp, developed rules for field games. They performed their tasks with great pleasure. Fifth graders put Czarne stopy on their favorite reading list.

20191003 14151720191003 141613

20191008 161038