Lekcja historii na Cmentarzu Starym

A walk around the oldest Kielce cemetery

W przeddzień Święta Zmarłych klasa 7a wybrała się na spacer na najstarszy kielecki cmentarz, gdzie p. Stanisław Szrek ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego opowiedział nam o jego najcenniejszych zabytkach. Dowiedzieliśmy się o wiele o historii naszego miasta i regionu zapisanej na płytach nagrobnych. Zrozumieliśmy również dlaczego niektóre nagrobki traktowane są jak dzieła sztuki lub obiekty muzealne, o które powinniśmy szczególnie dbać, aby uchronić je od zniszczenia i zapomnienia.

The day before All Saints' Day the students of Class 7a went for a walk to the oldest Kielce cemetery, where we found out about the history of our town and region. Mr Stanislaw Szrek from the Kielce Society for the Protection of National Heritage showed us around telling the story of the most precious tombs. We learnt why we should treat them as real works of art and do our best to protect and save them for future generations.

IMG 20191031 093950IMG 20191031 095406