Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Przed zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i liceum wzięli udział w uroczystym spotkaniu mającym upamiętnić ten wyjątkowy dzień. Przygotowany przez młodzież program zabrał wszystkich w podróż przypominającą ciężki okres zaborów i walk, które ostatecznie pozwoliły na odrodzenie naszej Ojczyzny. Słowa nauczyciela historii Grzegorza Gielniewskiego, dotyczące znaczenia Święta Niepodległości , stanowiły źródło refleksji na temat współczesnego patriotyzmu.

Before the upcoming National Independence Day, students of senior grades of elementary and high school attended the appeal to commemorate this special day. The program prepared by the students took everyone on a journey remembering hard times, partitions and battles that ultimately allowed us to gain independence. The words of the history teacher, Grzegorz Gielniewski, concerning the meaning of Independence Day are a source of reflection on the subject of modern patriotism.

0102