Spotkajmy się na Facebooku KSP!

Let's meet on KSP Facebook!

Rozwijasz swoje pasje?
Czytałeś ciekawą książkę?
Dopracowałaś do perfekcji nowy układ taneczny?
A może po prostu obserwujesz świat za oknem?
Podziel się z kolegami i koleżankami, pomysłami na spędzanie czasu w twórczy sposób.
Pozostań kreatywny i nie daj się nudzie!
Wszystko znajdziesz na naszym facebook'owym profilu :)

(Prace, pomysły, filmiki, recenzje, zdjęcia przesyłaj wychowawcy)

Do you develop your passions?
Have you read an interesting book?
Have you perfected a new dance routine?
Or maybe you're just observing the world outside the window?
Share your ideas for spending time in a creative way with your friends
Stay creative and don't get bored!
Read more:)

(Works, ideas, videos, reviews, photos please send to your form teacher)