Społeczność KSP
Jesteśmy szkolną wspólnotą

KSP community

Przenieśmy nasze dobre relacje poza szkolne mury.
Wspierajmy się wzajemnie i pomagajmy sobie.
W tej trudnej sytuacji znaleźliśmy się po raz pierwszy.
Dzieci będą pamiętały, jak zachowywaliśmy się w tych ekstremalnych chwilach,
bo jesteśmy dla nich wzorem.

We move our good relationships outside the school walls.
Let's support each other and help each other.
We found ourselves in this difficult situation for the first time.
Children will remember how we behaved in these extreme moments
because we are examples for them.

Poniżej 5 zasad zdrowego myślenia
wg Racjonalnej Terapii Zachowania M.C. Maultsby’ego, z którymi warto się zapoznać

1. Opierajmy nasze myślenie na obiektywnych, oczywistych faktach.
Kiedy rozmawiamy o obecnej sytuacji, czy z dzieckiem, czy z osobą dorosłą unikajmy domysłów, interpretacji, a koncentrujmy się na liczbach, rzetelnych informacjach, sprawdzajmy skąd pochodzą rewelacje, z którymi się spotykamy.

2. Zdrowe myślenie chroni nasze zdrowie.
Zwracajmy uwagę jak to, co myślimy przekłada się na nasze samopoczucie. Myśli, które nas zatruwają, będą powodować lub nasilać bóle głowy, żołądka, dolegliwości jelitowe, zmieniać rytm bicia serca, podnosić ciśnienie tętnicze i powodować wiele innych zaburzeń. Dlatego warto przyglądać się swoim myślom właśnie w kontekście: czy ta myśl jest dla mnie dobra = zdrowa.

3. Zdrowe myślenie pomaga osiągać nasze bliższe i dalsze cele.
Dobre myśli to te, które popychają nas we właściwym kierunku. Motywują do osiągnięć i bycia takim człowiekiem, jakim chcemy być. Koncentrujmy się na tym, co już w tej chwili możemy zrobić dla siebie z przyszłości.

4. Zdrowe myślenie pomaga nam unikać najbardziej niepożądanych konfliktów z innymi lub pomaga je rozwiązywać.
Konflikty. Tak teraz, kiedy większość z nas jest stłoczona na małej powierzchni o awanturę nietrudno. Gdzie się nie spojrzy, tam ktoś jest lub są przynajmniej ślady jego bytowania w postaci bałaganu, talerzyków, zostawionych na pastwę losu skarpetek… Warto mieć zestaw pomagających myśli stworzonych właśnie na tę okoliczność. To, czy to zdrowe myśli, poznamy po budujących się w nas emocjach.

5. Zdrowe myślenie pomaga nam czuć się tak, jak chcemy się czuć.
Szukajmy myśli, które będą budować w nas dobre samopoczucie i zastępujmy nimi te, które powodują, że czujemy się źle.

Below are five principles of healthy thinking according to M.C. Rational Behavior Therapy Maultsby, worth to know:

1. Healthy Thinking is based on obvious facts (objective reality);

2. Healthy Thinking best protects my life and health;

3. Healthy Thinking best helps me to achieve my short and long-term goals;

4. Healthy Thinking best helps me to prevent or handle Footnote the most unwanted conflicts with others;

5. Healthy Thinking best helps me feel the way I want to feel, without abusing any substances.