Dyżur nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – codzienna pomoc w odrabianiu lekcji

Young learners teacher duty - daily help at doing homework using the on-line platform.

Chęć pomocy w odrabianiu lekcji należy zgłaszać przez dziennik Librus lub e-mail do nauczyciela pełniącego tego dnia dyżur.

Codzienne dyżury z użyciem platformy on line w godz. 12:30 - 15:30 będą pełnić:
poniedziałek - wtorek Justyna Smuga
środa - piątek Norbert Ludynia

Willingness to help with homework should be reported by Librus or an e-mail to the teacher being on duty that day.

Duty hours 12:30 - 15:00:
Monday - Tuesday Justyna Smuga
Wednesday - Friday Norbert Ludynia