Święto Niepodłegłości okiem najmłodszych

Polish National Independence Day seen by the youngest learners

9 i 10 listopada podczas zajęć w klasach 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym rozmawialiśmy o niezwykłej uroczystości - Narodowym Święcie Niepodległości.
W trakcie zajęć przygotowywaliśmy biało-czerwone flagi, kotyliony, godło Polski. Podczas wtorkowych zajęć, ubrani w eleganckie stroje obejrzeliśmy występ szkolnego chóru i film historyczny przygotowany podczas zajęć kółka historycznego.

On 9th and 10th November, during classes in grades 1-3 and in the kindergarten section, we talked about an unusual celebration - Polish National Independence Day.
During the classes, we prepared white and red flags, cotillions and the emblem of Poland. On Tuesday classes, dressed in elegant costumes, we watched the performance of the school choir and a historical film prepared during the history club classes.

0102

034