Europejski Dzień Języków w KSP

The European Day of Languages at KSP

Europejski Dzień Języków (EDL) obchodzony jest w całej Europie 26 września każdego roku. Jego celem jest propagowanie zalet różnorodności językowej i podnoszenie świadomości znaczenia uczenia się języków przez całe życie. Uczniowie KSP włączyli się w doroczne obchody Europejskiego Dnia Języków i stworzyli wspaniałe plakaty promujące ten dzień. Klasa 1A Pierwszego Dwujęzycznego Liceum postanowiła zapoznać uczniów z esperanto - najbardziej rozpowszechnionym na świecie międzynarodowym język pomocniczym, którego celem było budowanie harmonii między ludźmi z różnych krajów. W czasie szkolnego święta graliśmy w ekscytujące gry Kahoot i wysłuchaliśmy Steli - native speakerki esperanto, rozwiązywaliśmy quizy dotyczące języków europejskich, a uczniowie klas 4 ćwiczyli łamańce językowe i pozdrowienia w różnych językach. Nie lada wyzwaniem okazała się próba odgadnięcia znaczenia idiomów zaprezentowanych przez uczniów klasy 7e w formie obrazkowej.

The European Day of Languages (EDL) is celebrated across Europe on the 26th of September every year. It aims to promote the rich linguistic diversity of Europe and raise awareness of the importance of lifelong language learning for everyone. The students of KSP joined in the annual celebrations of the European Day of Languages and created wonderful posters promoting the day. The Grade 1A of the First Bilingual High School chose to familiarise the students with Esperanto - the world's most widely spoken constructed language whose aim was to foster harmony between people from different countries. We played exciting Kahoot games and listened to Stela - a native speaker of Esperanto. The students of Grades 4c and 4a practiced tongue twisters and greetings in different languages. We were racking our brains trying to guess the meaning of numerous idioms from the pictures presented by Grade 7e

0104

0302