Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki

Trip to the Energy Science Center

Dnia 9 grudnia klasy pierwsze wybrały się do Energetycznego Centrum Nauki.
Dowiedziały się co nieco o śniegu, iluminacji, zwiedziły wystawę "Jak powstaje energia" I własnoręcznie wykonały świecące ozdoby.
To była bardzo wartościowa wizyta.

9th December, the first graders students went to the Energy Science Centre.
They learnt about snow and illumination and visited the exhibition "How energy is created”. Pupils also made glowing decorations.
It was a very worthwhile visit.

0102

030405