Inauguracja roku szkolnego najmłodszych Uczniów

Inauguration of the school year for the youngest pupils

Dnia 4 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024.
Na uroczystości zgromadzili się uczniowie klas 0 - 3 oraz nauczyciele i rodzice.
Podczas części oficjalnej wszyscy zostali serdecznie powitani przez dyrekcję i nauczycieli, a następnie klasy udały się do sal wspólnie z wychowawcami.

On September 4, we officially started the 2023/2024 school year. The ceremony was attended by students, teachers and parents. During the official part, everyone was warmly welcomed by the principal and teachers, and then the classes went to their classrooms together with their tutors.

image 50426369 1 copyimage 50756609 1

IMG 20230904 083520IMG 20230904 083630