Ślubowanie Pierwszoklasistów

The first grade students' oath

29 września odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach.
Uczniowie klas 1a, 1b, 1c i 1d przygotowali występ artystyczny, w trakcie którego recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki.
Następnie odbyła się oficjalna część wydarzenia, podczas której dzieci wypowiedziały słowa ślubowania i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.

On September 29th at our primary school took place a cermony of oath of the first graders. The students of classes 1a, 1b, 1c, and 1d prepared an artistic preformance where the recited poems and sang songs. Then, during the official part of the event, the children spoke the words of the oath and were officially named students of our school.

0102

0304
0506