Wycieczka do Wrocławia

Wrocław city break

Październik rozpoczęliśmy od dwudniowej wycieczki do Wrocławia.
W pierwszym dniu wycieczki zobaczyliśmy Hale Stulecia, unikalne dzieło Maksa Berga, które w 2006 r. trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Następnie obejrzeliśmy pokaz Multimedialnej Fontanny na Pergoli.
Stare Miasto we Wrocławiu zachwyciło Nas licznymi zabytkami, obiektami ważnymi kulturowo oraz krasnalami.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w Panoramie Racławickiej, gdzie zobaczyliśmy ogromnych rozmiarów obraz upamiętniający zwycięską bitwę pod Racławicami. Następnie byliśmy w ZOO oraz Afrykarium.
To była super wycieczka!

We started October with a two-day trip to Wrocław. On the first day of the trip, we saw the Centennial Halls, a unique work by Max Berg which was included on the UNESCO World Heritage List in 2006. Then we watched the Multimedia Fountain show on the Pergola. The Old Town in Wrocław delighted us with numerous monuments, important cultural objects and dwarfs. We started the second day of the trip with a visit to the Racławice Panorama where we saw a huge painting commemorating the victorious Battle of Racławice. We ended our adventure and went to the ZOO and Africarium.

0102

03