Wycieczka do Wiślicy

Excursion to Wislica

Klasy piąte odwiedziły dziś osobliwe miejsca na południowych krańcach naszego województwa,
gdzie przed chrztem Polski funkcjonowały z powodzeniem osady i rubieże państwa Wielkomorawskiego,
które było ochrzczone prawie 150 lat wcześniej przed Polską.
Do dziś znajdują się tam pozostałości grodziska plemienia, a może nawet państwa Wiślan.
Jest też możliwe, że sami: Konstanty (znany bardziej jako Cyryl) i Metody ochrzcili te tereny u schyłku IX wieku.
Wizyta w interaktywnym muzeum w Wiślicy uzupełniła naszą wyobraźnię

Today, fifth grade classes visited peculiar places on the southern edge of our voivodeship, where, before the baptism of Poland, there were successful settlements and borders of the Great Moravian state, which was baptized almost 150 years earlier before us. The remains of a stronghold of the Wiślanie tribe and perhaps even the state remain there to this day. It is also possible that Constantine (better known as Cyril) and Methodius themselves baptized these areas at the end of the 9th century. A visit to the interactive museum in Wiślica filled our imagination.

20231025 11050320231025 112856

20231025 1227120