Nagroda Literacka Nike 2020

The Nike Literary Award went to Radek Rak for a novel "Baśń o wężowym sercu".

820306 352x500
Radek Rak odebrał Nike 2020, najważniejszą polską nagrodę literacką za "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli", opowieść o przywódcy rabacji galicyjskiej. Rak łączy w niej prawdziwe i zmyślone fakty na temat życia chłopskiego przywódcy, kontekst historyczny i elementy fantastyczne.
Radek Rak is the 2020 NIKE Laureate. The Jury of the NIKE (the most important Polish Literary Award) recognised his book "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" - a story about the leader of the Galician raid. Cancer combines real and imaginary facts about the life of a peasant leader, the historical context and fantastic elements.

Gala wręczenia Literackiego Nobla

z25499536VOlga Tokarczuk z Noblem

We wtorek wieczorem, 10 grudnia, w trakcie ceremonii w Sztokholmie Olga Tokarczuk odebrała z rąk króla Carla Gustawa XVI medal noblowski i pamiątkowy dyplom. Polka otrzymała literacką nagrodę Nobla za 2018 rok.
Olga Tokarczuk odbiera Literackiego Nobla
"Czuły Narrator" - link do przemówienia Olgi Tokarczuk.

Olga Tokarczuk laureatką Literackiej Nagrody Nobla 2018
Peter Handke laureatem Literackiej Nagrody Nobla 2019

The Nobel Prize in Literature 2018 for Olga Tokarczuk
The Nobel Prize in Literature 2019 for Peter Handke

nobel literacki2

Olga Tokarczuk - Literacki Nobel za "narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia".
Peter Handke - Literacki Nobel za "wpływową twórczość, która z językowym geniuszem eksploruje peryferia i specyfikę ludzkiego doświadczenia".
Olga Tokarczuk - The Nobel Prize - for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.
Peter Handke - The Nobel Prize - for an influential work that with linguistic ingenuity Has Explorer the periphery and the specyficty of human experience.

Nagroda Nike 2019

The Nike Literary Award went to Mariusz Szczygieł for a volume of short stories entitled "Nie ma".

mariusz szczygiel nie ma
Mariusz Szczygieł zdobywa najważniejszą nagrodę literacką w Polsce. Jury Nagrody Literackiej Nike 2019 nagrodziło jego "Nie ma", złożoną z wielu historii i głosów opowieść o współczesnym człowieku, prawdach najważniejszych, pustce, przemijaniu, tęsknocie, bólu i nadziei.
Mariusz Szczygieł is the 2019 NIKE Laureate. The Jury of the NIKE (the most important Polish Literary Award) recognised his book "Nie ma" which is the collection of short stories about a contemporary man and the feeling of loneliness, passing time, pain and hope.

Nagroda Bookera 2019

Jokha al-Harthi is the laureate of the International Booker Award 2019

celestial bodies

Jokha Alharthi to pierwsza pisarka z Półwyspu Arabskiego, która dostąpiła tego wyróżnienia i pierwsza kobieta z Omanu, której książkę przetłumaczono na język angielski.
„Celestial Bodies” (z ang. „Ciała niebieskie”) to historia dojrzewania trzech sióstr mieszkających w wiosce al-Awafi w Omanie.
Jokha Alharthi is the first writer from the Arabian Peninsula, who won this distinction and the first woman from Oman, whose book translated into English.
"Celestial Bodies" is the story of the maturation of three sisters living in the village of al-Awafi in Oman.

Strona 4 z 7