WAKACJE Z KSP
9.08.2021 – 13.08.2021
HASŁO TYGODNIA:
Kartki z różnych stron świata

 

WAKACJE Z KSP
2.08.2021 – 6.08.2021
HASŁO TYGODNIA:
„W królestwie zwierząt”
Uczniowie poznają zwierzęta mieszkające na różnych kontynentach. Wykonają prace plastyczne oraz nauczą się nazw zwierząt w j. niemieckim.

 

WAKACJE Z KSP
26.07.2021 – 30.07.2021
HASŁO TYGODNIA:
Środowisko ponad wszystko.
Jestem małym ekologiem.

 

WAKACJE Z KSP
19.07.2021 – 23.07.2021
HASŁO TYGODNIA:
Lato i letnie zabawy.
Zabawy z różnych stron świata.

 

WAKACJE Z KSP
12.07.2021 – 16.07.2021
HASŁO TYGODNIA:
Sport to zdrowia podstawa,
a dla nas super zabawa

 

Praca sekretariatu w okresie wakacyjnym

Secretarial Office during holidays

Sekretariat w Szkole Podstawowej przy ul. Karczówkowskiej 27 w okresie wakacyjnym czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

The Office in the primary school in 27 Karczówkowska St is open
Monday to Friday from 8am till 4pm

Wakacje z KSP 2021

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na Wakacje z KSP!
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
w dniach 28.06.2021 r. - 31.08.2021 r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 28th June to 31st August
from 7.00 am till 5.00 pm
.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 4 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.

We would like to inform that the 4th June is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.

Ferie z KSP 2021

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 4 stycznia do 15 stycznia 2021r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 4th January 15th January 2021 from 7.00 am till 5.00 pm.

Strona 3 z 10