Procedury COVID-19

COVID-19 procedures

Procedury
ul. Jagiellońska
Procedury
ul. Karczówkowska

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

The new 2020/ 2021 school year opening ceremony

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
aula Szkoły ul. Karczówkowska 27
klasy 0 - I godz. 9:00
klasy II - III godz. 10:00

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
Europejska Szkoła Postawowa
audytorium II, ul. Jagiellońska 109A
klasy IV - V godz. 11:00
klasy VI - VIII godz. 11:45

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
Europejske Liceum Ogólnokształcące
audytorium II, ul. Jagiellońska 109A
wszystkie klasy godz. 12:30

Wyprawka szkolna

School starter kit

Klasa 0 Klasa II
Klasa I Klasa III
Class 0 Class II
Class I Class III

Wakacje z KSP 2020

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na Wakacje z KSP!
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
w dniach 29.06.2020 r. - 31.08.2020 r. w godzinach 7.30 – 16.30.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 29th June to 31st August
from 7.30 am till 4.30 pm
.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 12 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.30.

We would like to inform that the 12th June is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.30pm and provides the caring – educational classes.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że od dnia 6 maja świetlica szkolna pełnić będzie
dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.45 – 16.15 dla uczniów klas "0".

Uczniowie będą przebywać w dużych salach świetlicowych, gdzie nie będzie zabawek i przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki, klocki, puzzle, gry planszowe, książki).
Zapewniamy bezpieczeństwo naszym dzieciom zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dear Parents,
We would like to inform you that from the 6th May the common room is open from 7.45 am till 4.15 pm
and provides the caring – educational classes for learners in grades "0".

Learners will stay in large rooms with no toys and any items that could not be effectively washed or disinfected (e.g. carpets, plush toys, blocks, puzzles, board games, books).

Psychologiczne wskazówki dla rodziców na czas epidemii koronawirusa

biala szkola

Psychologiczne wskazówki dla rodziców na czas epidemii koronawirusa Sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, z jaką obecnie zmaga się cały Świat budzi w każdym z nas uzasadniony niepokój. Martwimy się o swoich bliskich i tych w Polsce i tych za granicą. Podejmujemy różne środki ostrożności, aby uchronić siebie i swoją rodzinę przed niebezpieczeństwem. Jednocześnie mierzymy się z trudnymi emocjami i zachowaniami swoich dzieci, dla których ta sytuacja jest dyskomfortowa. Okazuje się bowiem, że nie można tak po prostu iść do szkoły, wyjść na podwórko i pobawić się z rówieśnikami, pójść do bawialni, do kina lub na zakupy. Coś, co dotychczas było zwykłe i oczywiste stało się na dzień dzisiejszy niedostępne. Otworzyła się pewna przestrzeń niezagospodarowanego czasu, który warto uporządkować i wypełnić sensownymi zadaniami. Zatem warto:

  1. Wprowadzić plan dnia dla dziecka – co dziecko robi i o której godzinie.
  2. Wyznaczyć czas na naukę i zabawę, a także na rozmowy o różnych ważnych dla dziecka sprawach z rodzicami i bliskimi. Innymi słowy warto wykorzystać ten czas na budowanie relacji z dziećmi, na co zwykle rodzicom pochłoniętym pracą zawodową i rozmaitymi sprawami poza domem brakuje czasu.
  3. Należy pamiętać, że dziecko odbiera wszystkie emocje swoich rodziców. Jeżeli więc chcemy, aby nasze dzieci były spokojne i dobrze się czuły, to najpierw sami musimy się wyciszyć. Sami mamy mieć poczucie kontroli nad sobą, swoim życiem i sytuacją, w jakiej obecnie wszyscy się znaleźliśmy. Tylko stabilni emocjonalnie rodzice są w stanie dać swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłość; także nadzieję i siłę do przetrwania trudów życia, z których epidemia koronawirusa może kiedyś okazać się tym najlżejszym…
  4. Proponuję także nie rozmawiać o koronawirusie na co dzień więcej niż trzeba. W umyśle dziecka może bowiem powstać przekonanie, że jest to największy problem, z jakim boryka się ludzkość. A tak nie jest. Dziecko ma wiedzieć, że ludzie, co pewien czas stają przed problemami, z którymi trzeba się mierzyć i które trzeba, o ile to możliwe rozwiązywać, a niekiedy tylko przetrwać. W takich sytuacjach pojawiają się ograniczenia, których nikt nie lubi, ale stosowanie się do nich jest konieczne dla przeżycia. Zatem te ograniczenia wolności robienia tego, co się chce i lubi w imię innych wartości, takich jak zachowanie zdrowia i życia są dla dzieci praktyczną nauką odpowiedzialności za siebie i innych.
  5. Oczywiście, że dzieci mają swoje koleżanki i kolegów, z którymi mogą się kontaktować za pomocą mediów elektronicznych i należy im to umożliwić. Wszak obecność i wsparcie rówieśników w wieku rozwojowym jest bardzo ważne da rozwoju społecznego.

Podsumowując Niepokój i strach nigdy nie jest dobrym doradcą. Poza tym stres osłabia odporność, co także nie służy zdrowiu i przetrwaniu zagrożenia związanego z epidemią. Zatem ważne są: spokój, cierpliwość, zdrowy rozsądek i odpowiedzialność. Warto też przylgnąć do tych wszystkich dobrych myśli, które nas wyciszają i dają nadzieję, na przykład takiej: „Sztorm jest tylko na powierzchni oceanu, w jego głębi zawsze jest spokój i cisza”.

dr Edyta Kowalczyk-Boroń
psycholog

Biała Szkoła 2020 – vol. 2

Winter School 2020 - vol. 2

biala szkola

W ostatnim tygodniu lutego starsze klasy wyruszą na Białą Szkołę do Białki Tatrzańskiej. Jak co roku nasi uczniowie będą szkoleni przez doświadczonych instruktorów na stokach, a także będą brali udział w atrakcjach poza stokiem narciarskim, jak snowtubing, czyli jazda na oponach, ognisko, bitwy na śnieżki, dyskoteka oraz zajęcia świetlicowe.
Wyruszamy już w poniedziałek 24 lutego spod budynku przy ul. Jagiellońskiej.

In the last week of February, the older classes will set off for the school skiing camp in Białka Tatrzańska.
The participants will master their skills under the watchful eye of the experienced instructors and they will also be involved in attractive activities outside the ski slope like snowtubing, a bonfire, snowball fights, a disco and other club activities.
We are setting off on Monday, February 24 from the car park at Jagiellońska St.

Ferie z KSP 2020

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 27 stycznia do 07 lutego 2020r. w godzinach 7.30 – 16.30.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 27th January 07th February 2020 from 7.30 am till 4.30 pm.

Strona 5 z 10