Ferie z KSP 2021

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 4 stycznia do 15 stycznia 2021r. w godzinach 7.00 – 17.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 4th January 15th January 2021 from 7.00 am till 5.00 pm.

Dyżur pedagoga szkolnego mgr Edyty Krawczyk

Working hours of the school counselor MA Edyta Krawczyk

Dyżury odbywają się z użyciem platformy online Meet
* dla klas 0-3
Poniedziałek godz. 10.00 - 10.45
Wtorek godz. 10.00 - 11.40
Środa godz. 12.40-13.25

* dla klas 4-8 oraz LO
Wtorek godz. 11.50 - 13.25
Środa godz. 10.40-12.20
Czwartek godz. 9.45-11.25
Piątek godz. 11.35-13.10

Chęć rozmowy z pedagogiem należy zgłaszać przez dziennik Librus do godz. 09:00 danego dnia.

There are daily shifts with online platforms available
* for classes 0-3
Mon 10.00 am-10.45 am
Tue  10.00 am-11.40 am
Wed 12.40 pm-1.25 pm

* for classes 4-8 and high school
Tue 11.50 pm-1.25 pm
Wed 10.40 am-12.20 am
Thu   9.45 am-11.25 am
Fri 11.35 pm-1.10 pm

Willingness to speak with a counselor should be reported through Librus before 09:00 am the same day.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 14 października (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.00 – 17.00.
Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy prosimy o zgłaszanie informacji do p. Marleny Świt - Kierownika świetlicy za pomocą dziennika LIBRUS lub do wychowawców świetlicy do 9 października.

We would like to inform that the 14th October is a day off school.
The common room is open on that day from 7.00am till 5.00pm and provides the caring – educational classes.
Parents interested in the child's stay in the common room are kindly requested to report information to Mrs Marlena Świt via LIBRUS or to the common room teachers by 9th October.

Ślubowanie Pierwszaków

The vow of the first graders

Ceremonia Pasowania Uczniów Klas Pierwszych,
odbędzie się 1 października 2020r.
w Auli KSP
przy ul. Karczówkowskiej 27 w Kielcach
według następującego harmonogramu:
* 1a - godz. 09:00
* 1b - godz. 10:00
* 1c - godz. 11:00

The Management of Kolegium Szkół Prywatnych in Kielce would like to
invite to
The First Grade Students' Acceptance Ceremony,
which will take place on October 1, 2020
in the KSP Hall
at ul. Karczówkowska 27 in Kielce.

All guests will have the honor to see the ceremony of accepting the first graders to the group of students of the Kolegium Szkół Prywatnych in Kielce.

Procedury COVID-19

COVID-19 procedures

Procedury
ul. Jagiellońska
Procedury
ul. Karczówkowska

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

The new 2020/ 2021 school year opening ceremony

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
aula Szkoły ul. Karczówkowska 27
klasy 0 - I godz. 9:00
klasy II - III godz. 10:00

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
Europejska Szkoła Postawowa
audytorium II, ul. Jagiellońska 109A
klasy IV - V godz. 11:00
klasy VI - VIII godz. 11:45

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
Europejske Liceum Ogólnokształcące
audytorium II, ul. Jagiellońska 109A
wszystkie klasy godz. 12:30

Wyprawka szkolna

School starter kit

Klasa 0 Klasa II
Klasa I Klasa III
Class 0 Class II
Class I Class III

Wakacje z KSP 2020

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na Wakacje z KSP!
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
w dniach 29.06.2020 r. - 31.08.2020 r. w godzinach 7.30 – 16.30.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 29th June to 31st August
from 7.30 am till 4.30 pm
.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 12 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.30.

We would like to inform that the 12th June is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.30pm and provides the caring – educational classes.

Strona 5 z 11