Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że od dnia 6 maja świetlica szkolna pełnić będzie
dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.45 – 16.15 dla uczniów klas "0".

Uczniowie będą przebywać w dużych salach świetlicowych, gdzie nie będzie zabawek i przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki, klocki, puzzle, gry planszowe, książki).
Zapewniamy bezpieczeństwo naszym dzieciom zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dear Parents,
We would like to inform you that from the 6th May the common room is open from 7.45 am till 4.15 pm
and provides the caring – educational classes for learners in grades "0".

Learners will stay in large rooms with no toys and any items that could not be effectively washed or disinfected (e.g. carpets, plush toys, blocks, puzzles, board games, books).

Psychologiczne wskazówki dla rodziców na czas epidemii koronawirusa

biala szkola

Psychologiczne wskazówki dla rodziców na czas epidemii koronawirusa Sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, z jaką obecnie zmaga się cały Świat budzi w każdym z nas uzasadniony niepokój. Martwimy się o swoich bliskich i tych w Polsce i tych za granicą. Podejmujemy różne środki ostrożności, aby uchronić siebie i swoją rodzinę przed niebezpieczeństwem. Jednocześnie mierzymy się z trudnymi emocjami i zachowaniami swoich dzieci, dla których ta sytuacja jest dyskomfortowa. Okazuje się bowiem, że nie można tak po prostu iść do szkoły, wyjść na podwórko i pobawić się z rówieśnikami, pójść do bawialni, do kina lub na zakupy. Coś, co dotychczas było zwykłe i oczywiste stało się na dzień dzisiejszy niedostępne. Otworzyła się pewna przestrzeń niezagospodarowanego czasu, który warto uporządkować i wypełnić sensownymi zadaniami. Zatem warto:

  1. Wprowadzić plan dnia dla dziecka – co dziecko robi i o której godzinie.
  2. Wyznaczyć czas na naukę i zabawę, a także na rozmowy o różnych ważnych dla dziecka sprawach z rodzicami i bliskimi. Innymi słowy warto wykorzystać ten czas na budowanie relacji z dziećmi, na co zwykle rodzicom pochłoniętym pracą zawodową i rozmaitymi sprawami poza domem brakuje czasu.
  3. Należy pamiętać, że dziecko odbiera wszystkie emocje swoich rodziców. Jeżeli więc chcemy, aby nasze dzieci były spokojne i dobrze się czuły, to najpierw sami musimy się wyciszyć. Sami mamy mieć poczucie kontroli nad sobą, swoim życiem i sytuacją, w jakiej obecnie wszyscy się znaleźliśmy. Tylko stabilni emocjonalnie rodzice są w stanie dać swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłość; także nadzieję i siłę do przetrwania trudów życia, z których epidemia koronawirusa może kiedyś okazać się tym najlżejszym…
  4. Proponuję także nie rozmawiać o koronawirusie na co dzień więcej niż trzeba. W umyśle dziecka może bowiem powstać przekonanie, że jest to największy problem, z jakim boryka się ludzkość. A tak nie jest. Dziecko ma wiedzieć, że ludzie, co pewien czas stają przed problemami, z którymi trzeba się mierzyć i które trzeba, o ile to możliwe rozwiązywać, a niekiedy tylko przetrwać. W takich sytuacjach pojawiają się ograniczenia, których nikt nie lubi, ale stosowanie się do nich jest konieczne dla przeżycia. Zatem te ograniczenia wolności robienia tego, co się chce i lubi w imię innych wartości, takich jak zachowanie zdrowia i życia są dla dzieci praktyczną nauką odpowiedzialności za siebie i innych.
  5. Oczywiście, że dzieci mają swoje koleżanki i kolegów, z którymi mogą się kontaktować za pomocą mediów elektronicznych i należy im to umożliwić. Wszak obecność i wsparcie rówieśników w wieku rozwojowym jest bardzo ważne da rozwoju społecznego.

Podsumowując Niepokój i strach nigdy nie jest dobrym doradcą. Poza tym stres osłabia odporność, co także nie służy zdrowiu i przetrwaniu zagrożenia związanego z epidemią. Zatem ważne są: spokój, cierpliwość, zdrowy rozsądek i odpowiedzialność. Warto też przylgnąć do tych wszystkich dobrych myśli, które nas wyciszają i dają nadzieję, na przykład takiej: „Sztorm jest tylko na powierzchni oceanu, w jego głębi zawsze jest spokój i cisza”.

dr Edyta Kowalczyk-Boroń
psycholog

Biała Szkoła 2020 – vol. 2

Winter School 2020 - vol. 2

biala szkola

W ostatnim tygodniu lutego starsze klasy wyruszą na Białą Szkołę do Białki Tatrzańskiej. Jak co roku nasi uczniowie będą szkoleni przez doświadczonych instruktorów na stokach, a także będą brali udział w atrakcjach poza stokiem narciarskim, jak snowtubing, czyli jazda na oponach, ognisko, bitwy na śnieżki, dyskoteka oraz zajęcia świetlicowe.
Wyruszamy już w poniedziałek 24 lutego spod budynku przy ul. Jagiellońskiej.

In the last week of February, the older classes will set off for the school skiing camp in Białka Tatrzańska.
The participants will master their skills under the watchful eye of the experienced instructors and they will also be involved in attractive activities outside the ski slope like snowtubing, a bonfire, snowball fights, a disco and other club activities.
We are setting off on Monday, February 24 from the car park at Jagiellońska St.

Ferie z KSP 2020

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 27 stycznia do 07 lutego 2020r. w godzinach 7.30 – 16.30.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 27th January 07th February 2020 from 7.30 am till 4.30 pm.

Biała Szkoła 2020 – Białka Tatrzańska

Winter School 2020 - Białka Tatrzańska

biala szkola


Początkiem roku, w dwóch terminach: 7-11.01 oraz 24-28.02, ponad 120 dzieci z naszej szkoły będzie się bawiło i szkoliło na naszym tradycyjnym obozie narciarsko – snowboardowym w Białce Tatrzańskiej. „Białą Szkołę” organizujemy już ponad 20 lat. Wezmą w niej udział dzieci od 3 klasy Szkoły Podstawowej i młodzież z Liceum.
Uczestnicy odbędą szkolenie narciarskie pod okiem doświadczonych instruktorów, ale też będą brali udział w licznych atrakcjach poza stokiem narciarskim, jak snowtubing, czyli jazda na oponach, ognisko, bitwy na śnieżki, dyskoteka oraz zajęcia świetlicowe.
Mamy nadzieję, że pogoda nie zawiedzie i wykorzystamy w pełni cały najlepszy kompleks narciarski w Polsce.

The beginning of the year, on two dates: 7-11.01 and 24-28.02, over 120 children from our school will have fun and train on ours traditional skiing and snowboarding camp in Białka Tatrzańska. We have been organizing the "White School" for over 20 years. Students from the 3rd grade of Primary School to the 1st grade of High School will take part in it.
Participants will receive ski training under the guidance of experienced instructors, but they will also be involved in attractive activities outside a ski slope, like snowtubing, i.e. riding on tires, a bonfire, snowball fights, disco and club activities.
We hope that the weather will be good and we will take advantage of the best skiing complex in Poland.

Dzień otwarty

The School Open Day

Drodzy Rodzice
Przypominamy, iż dnia 13 listopada 2019r. odbędzie się dzień otwarty szkoły.
Serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas w godz. 17:00-17:30.
Następnie dyżur w godz. 17:30-18:30 pełnić będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Dear Parents, we would like to remind you about the School Open Day on Wednesday 13th November. From 5.00 pm till 5.30 pm you can see the form teachers of your children and from 5.30 pm till 6.30 pm you can meet and talk individually to all the other teachers.

Wycieczka Wrocław-Praga-Kotlina Kłodzka

School trio to Wroclav - Prague - The Kłodzko Valley

wro

Już 21 października nasi uczniowie wybiorą się na interesująca wycieczkę do Wrocławia, Pragi oraz Kotliny Kłodzkiej. Będą poznawać południowo-zachodnią część naszego kraju i walory kulturowe zabytkowej części stolicy Czech.
Zbiórka w poniedziałek o godz. 6:45 na parkingu przy ul. Jagiellońskiej 109A, powrót w czwartek w godzinach wieczornych.

On 21st Oct, our students are going for an awesome trip to Wrocław, Prague and Kotlina Kłodzka. They will be exploring the south- west part of our country as well as the monuments of the capital city of the Czech Republic, Prague.
The gathering spot: We are meeting at 6.45 on Monday at the car park in Jagiellońska 109 A St and coming back on Thursday evening.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 14 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.00.
Sekretariaty szkolne czynne będą w godz. 8.00 – 16.00.

We would like to inform that the 14th October is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.00pm and provides the caring – educational classes.
The secretarial office in 27 Karczówkowska St and 109A Jagiellonska St are open from 8.00am till 4.00pm.

Ślubowanie Pierwszaków

The vow of the first graders

Dyrekcja
Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach
zaprasza Rodziców wraz z całymi rodzinami na
Ceremonię Pasowania Uczniów Klas Pierwszych,
która odbędzie się 1 października 2019r. o godz. 9.30
w Auli KSP
przy ul. Karczówkowskiej 27 w Kielcach.

Wszyscy przybyli goście będą mieli zaszczyt zobaczyć przyjęcie Pierwszoklasistów do grona uczniów Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach.

The Management of Kolegium Szkół Prywatnych in Kielce would like to
invite parents along with their families to
The First Grade Students' Acceptance Ceremony,
which will take place on October 1, 2019. at. 9.30
in the KSP Hall
at ul. Karczówkowska 27 in Kielce.

All guests will have the honor to see the ceremony of accepting the first graders to the group of students of the Kolegium Szkół Prywatnych in Kielce.

Strona 6 z 11