Dzień Rodziny

The Family Day

Zgodnie z coroczną tradycją KSP obchodzić będzie Dzień Rodziny. W tym roku ten dzień będziemy celebrować w dniach 4-6 czerwca w karczmie "Cztery Konie". Będzie to impreza łącząca zbliżające się dni: Mamy, Taty oraz Dzień Dziecka. Na tę okazję nasi najmłodsi uczniowie (klasy 0-III) przygotowali występy artystyczne. W programie również gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, quizy, prezentacje uczniów klas trzecich w języku angielskim czyli "Public speech" oraz wspólne grillowanie.

The Family Day will take place on June 4-6 in "Cztery konie" restaurant. It will be an event, connect Mother's Day, Father's Day, and Children's Day. Our youngest students prepared performances for this occasion. There will also be movement games and activities, quizes and public speech - presentations of 3 grade students and grilling.

rodzinka

Serdecznie zapraszamy!!!

We invite you to performances

kurtyna TEKST

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dzień 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.30.

We would like to inform that the 2nd May is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.30pm and provides the caring – educational classes.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 18-19.04. oraz 23.04. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.30.

We would like to inform that the 18th - 19th April and 23rdApril is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.30pm and provides the caring – educational classes.

Dzień otwarty

The School Open Day

Drodzy Rodzice
Przypominamy, iż dnia 27 marca br odbędzie się dzień otwarty szkoły.
Serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas w godz. 16:30-17:00.
Następnie dyżur w godz. 17:00-18:00 pełnić będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Dear Parents, we would like to remind you about the School Open Day on Wednesday 27th March. From 4.30 pm till 5 pm you can see the form teachers of your children and from 5pm till 6pm you can meet and talk individually to all the other teachers.

Dużury nauczycieli

Teacher's duties

Drodzy Rodzice
Informujemy, że w okresie od 14.01. do 25.01.2019r. (ferie zimowe)
nauczyciele pełnić będą dyżury dydaktyczne w budynku przy ul. Jagiellońskiej.
Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Librus.

We would like to inform you that in the period from 14/01/2019. until 25/01/2019 (winter holidays)
the teachers are to have didactic duties in the building at Jagiellonska st.
Detailed information available on Librus portal.

Ferie z KSP 2019

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 14 stycznia do 25 stycznia, w godzinach 7.30 – 16.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 14th January 25th Januaryfrom 7.30 till 4pm.

Biała Szkoła w Białce Tatrzańskiej - w terminie 7 stycznia - 11 stycznia

SKI CAMP in Białka Tatrzańska - 7th - 11th January

biala szkola


W dniach 07.01.2018r. -11.01.2018r. uczniowie wyjeżdżają tradycyjnie do Białki Tatrzańskiej. Podczas pobytu doskonalą jazdę na nartach, ale też mogą się jej nauczyć od podstaw.
Wyjazd 7 stycznia z parkingu KSP przy ul. Jagiellońskiej 109A, planowany na godz. 8:00. Zbiórka uczestników od godz. 7.40.
Powrót w dniu 11.01 około godz. 20.


Our students are setting off to Białka on the 8th Jan. As every year, this year also they will master skiing and snowboarding skills.
We are leaving at 8:00 am on the 7th Jan and coming back on 11th at about 8pm. The meeting point is the parking lot in Jagiellońska st at 7:40.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 27.12., 28.12 i 31.12.2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur według następującego harmonogramu:
27.12. oraz 28.12.18r. w godz. 7.30 16.00;
31.12.18r. w godz. 8.00 13.00.

We would like to inform that the 24th - 31st December are days off school.
The common room is open accordingly:

27.12. and 28.12. open 7.30 16.00;
31.12. open 8.00 13.00.

Strona 7 z 10