Dużury nauczycieli

Teacher's duties

Drodzy Rodzice
Informujemy, że w okresie od 14.01. do 25.01.2019r. (ferie zimowe)
nauczyciele pełnić będą dyżury dydaktyczne w budynku przy ul. Jagiellońskiej.
Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Librus.

We would like to inform you that in the period from 14/01/2019. until 25/01/2019 (winter holidays)
the teachers are to have didactic duties in the building at Jagiellonska st.
Detailed information available on Librus portal.

Ferie z KSP 2019

Winter holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania ferii zimowych
od 14 stycznia do 25 stycznia, w godzinach 7.30 – 16.00.

School provides their students with caring- educational classes throughout winter holidays
from 14th January 25th Januaryfrom 7.30 till 4pm.

Biała Szkoła w Białce Tatrzańskiej - w terminie 7 stycznia - 11 stycznia

SKI CAMP in Białka Tatrzańska - 7th - 11th January

biala szkola


W dniach 07.01.2018r. -11.01.2018r. uczniowie wyjeżdżają tradycyjnie do Białki Tatrzańskiej. Podczas pobytu doskonalą jazdę na nartach, ale też mogą się jej nauczyć od podstaw.
Wyjazd 7 stycznia z parkingu KSP przy ul. Jagiellońskiej 109A, planowany na godz. 8:00. Zbiórka uczestników od godz. 7.40.
Powrót w dniu 11.01 około godz. 20.


Our students are setting off to Białka on the 8th Jan. As every year, this year also they will master skiing and snowboarding skills.
We are leaving at 8:00 am on the 7th Jan and coming back on 11th at about 8pm. The meeting point is the parking lot in Jagiellońska st at 7:40.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 27.12., 28.12 i 31.12.2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w budynku przy ul. Karczówkowskiej będzie pełnić dyżur według następującego harmonogramu:
27.12. oraz 28.12.18r. w godz. 7.30 16.00;
31.12.18r. w godz. 8.00 13.00.

We would like to inform that the 24th - 31st December are days off school.
The common room is open accordingly:

27.12. and 28.12. open 7.30 16.00;
31.12. open 8.00 13.00.

Dyżur sekretariatu szkolnego

Christmas season office hours

W okresie świątecznym dyżur pełnić będzie sekretariat przy ul. Karczówkowskiej 27 w dniach:
24.12.18r. – w godz. 8.00-12.00;
27.12. oraz 28.12.18r. – w godz. 8.00 16.00;
31.12.18r. – w godz. 8.00 13.00.

The secretarial office in 27 Karczówkowska St is open accordingly:
24.12.18r. – open 8.00-12.00;
27.12. and 28.12.18r. – open 8.00 – 16.00;
31.12.18r. – open 8.00 – 13.00.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 2 listopada (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.00.
Sekretariaty szkolne czynne będą w godz. 8.00 – 16.00.

We would like to inform that the 2nd November is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.00pm and provides the caring – educational classes.
The secretarial office in 27 Karczówkowska St and 109A Jagiellonska St are open from 8.00am till 4.00pm.

Ślubowanie Pierwszaków

The vow of the first graders

Dyrekcja
Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach
zaprasza Rodziców wraz z całymi rodzinami na
Ceremonię Pasowania Uczniów Klas Pierwszych,
która odbędzie się 5 października 2018r. o godz. 9.00
w Auli KSP
przy ul. Karczówkowskiej 27 w Kielcach.

Wszyscy przybyli goście będą mieli zaszczyt zobaczyć przyjęcie Pierwszoklasistów do grona uczniów Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach.

The Management of Kolegium Szkół Prywatnych in Kielce would like to
invite parents along with their families to
The First Grade Students' Acceptance Ceremony,
which will take place on October 5, 2018. at. 9.00
in the KSP Hall
at ul. Karczówkowska 27 in Kielce.

All guests will have the honor to see the ceremony of accepting the first graders to the group of students of the Kolegium Szkół Prywatnych in Kielce.

Wakacje z KSP 2018

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
od 25 czerwca do 31 sierpnia,
w godzinach 7.30 – 16.00
.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 26th June to 31 August
from 7.30 till 4pm
.

Strona 8 z 11