Biała Szkoła w Białce Tatrzańskiej - w terminie 8 stycznia - 13 stycznia

SKI CAMP in Białka Tatrzańska - 8th - 13th January

bialka

W dniach 08.01.2018r. -13.01.2018r. uczniowie wyjeżdżają tradycyjnie do Białki Tatrzańskiej. Podczas pobytu doskonalą jazdę na nartach, ale też mogą się jej nauczyć od podstaw. W sobotę, ostatniego dnia obozu, nastąpi wyjazd do Czorsztyna i Niedzicy, zwiedzanie zamku i zapory, skąd powrót do Kielc.
Wyjazd 08 stycznia z parkingu KSP przy ul. Jagiellońskiej 109A, planowany na godz. 8:00. Zbiórka uczestników od godz. 7.40.
Powrót w dniu 13.01 około godz. 18.

Our students are setting off to Białka on the 8th Jan. As every year, this year also they will master skiing and snowboarding skills. On the last day of the camp, they will go on a trip to Czorsztyn and Niedzica where they will go sightseeing.
We are leaving at 8:00 am on the 8th Jan and coming back on 13th at about 6pm. The meeting point is the parking lot in Jagiellońska st at 7:40.

Praca szkoły w okresie świątecznym

Christmas season office hours

Dyżur sekretariatu ul. Karczówkowska 27 w dniach 27 - 29 grudnia i 2 stycznia 2018r. w godz. 8.00 -16.00

The secretarial office in 27 Karczówkowska St is open from 8.00am till 4.00pm ( 27th - 29th December, 2nd January) .

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że dni 27.12. - 29.12. oraz 2.01. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.30.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy proszeni są o zgłoszenie pisemnej deklaracji do 18 grudnia (poniedziałek).
Deklaracje proszę dostarczyć do wychowawców świetlicy.

We would like to inform that the 27th - 29th December is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.30pm and provides the caring – educational classes.
If you are interested, please fill in the form and submit it till 18th December to the common room teachers.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 2 listopada (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.00.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy proszeni są o zgłoszenie pisemnej deklaracji do 26 października (czwartek).
Deklaracje proszę dostarczyć do wychowawców świetlicy.

We would like to inform that the 2nd November is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.00pm and provides the caring – educational classes.
If you are interested, please fill in the form and submit it till 26th November to the common room teachers.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w dniu 4 września 2017 r.

We invite for the ceremony of the end of school on 23rd June 2017

godzina 9.00:

9.00am:

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i
Europejska Szkoła Podstawowa

- aula Szkoły, ul. Karczówkowska 27

First Bilingual Primary School and
European Primary School

classes 0-5 auditorium 27 Karczówkowska St

godzina 10.30:

10.30am:

Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum oraz Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
- audytorium II w Szkole, ul. Jagiellońska 109a

European Primary School - class 7,
First Bilingual Junior High School, Linguistic Junior High School, First Bilingual High School
- auditorium II in 109A Jagiellońska St

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 16 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w godz. 7.30 - 16.00.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy proszeni są o zgłoszenie pisemnej deklaracji do 9 czerwca (piątek).
Deklaracje proszę dostarczyć do wychowawców świetlicy.

We would like to inform that the 16th June is a Day off school.
Nevertheless, the common room is working from 7.30am till 4.00pm; there are caring-educational classes.
If you are interested, please fill in the form and submit it till 9 th June to the common room teachers.

Wakacje z KSP 2017

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
od 26 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach 7.30 – 16.00.

Program spotkań jest w dużej mierze uzależniony od liczby chętnych, dlatego też zostanie opracowany i przedstawiony Państwu w późniejszym terminie, po zebraniu wszystkich zgłoszeń.
W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć w danym dniu.
Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy szkolnej prosimy o wypełnienie deklaracji
do 14 czerwca 2017 r. i dostarczenie jej do wychowawców świetlicy.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 26th June to 31 August from 7.30 till 4pm.

The contents of the classes is mainly dependent upon the number of the students taking part and will be presented to you later. If there are fewer than four students, the classes will be cancelled.
If you are interested, please fill the form and submit it till 14th June to the common room teachers.

Praca szkoły w czasie długiego weekendu

School during the long weekend

Dyżur sekretariatu ul. Karczówkowska 27 dnia 16 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 - 16.00.
W tym dniu sekretariat na ul. Jagiellońskiej 109A jest nieczynny.

The secretarial office in Karczówkowska St is open from 8am till 4pm on 16th June 2017
The secretarial office in 109A Jagiellońska St is closed.

Dzień Rodziny

Family Day

plakat dzien rodziny

Zapraszamy Rodziców na obchody Dni Rodziny w KSP.
Najmłodsze dzieci- z klas 0 i 1- celebrować będą ten dzień w piątek 26 maja w godz. 9-11.30 w budynku szkoły podstawowej. W programie występy artystyczne, zawody dla całych rodzin oraz gry i zabawy.
Dzieci z klas 2 i 3 świętować będą w poniedziałek 29 maja, w godz. 11-14 w trakcie pikniku rodzinnego. W tym czasie przewidziane są gry i zabawy, występy artystyczne oraz wspólne ognisko.

We would like to invite parents to the celebration of the Family Day in our school.
Classes 0-1 will celebrate on 26th May between 9.00 to 11.30 in the building of the primary school.There will be artistic shows, games, competitions and plays for whole families.
Classes 2-3 will celebrate on 29th May between 11.00-2.00pm during a family picnic. There will be games, competitions, shows and a bonfire.

Strona 8 z 9