Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 2 listopada (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.00.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy proszeni są o zgłoszenie pisemnej deklaracji do 26 października (czwartek).
Deklaracje proszę dostarczyć do wychowawców świetlicy.

We would like to inform that the 2nd November is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.00pm and provides the caring – educational classes.
If you are interested, please fill in the form and submit it till 26th November to the common room teachers.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w dniu 4 września 2017 r.

We invite for the ceremony of the end of school on 23rd June 2017

godzina 9.00:

9.00am:

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i
Europejska Szkoła Podstawowa

- aula Szkoły, ul. Karczówkowska 27

First Bilingual Primary School and
European Primary School

classes 0-5 auditorium 27 Karczówkowska St

godzina 10.30:

10.30am:

Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum oraz Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
- audytorium II w Szkole, ul. Jagiellońska 109a

European Primary School - class 7,
First Bilingual Junior High School, Linguistic Junior High School, First Bilingual High School
- auditorium II in 109A Jagiellońska St

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 16 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w godz. 7.30 - 16.00.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy proszeni są o zgłoszenie pisemnej deklaracji do 9 czerwca (piątek).
Deklaracje proszę dostarczyć do wychowawców świetlicy.

We would like to inform that the 16th June is a Day off school.
Nevertheless, the common room is working from 7.30am till 4.00pm; there are caring-educational classes.
If you are interested, please fill in the form and submit it till 9 th June to the common room teachers.

Wakacje z KSP 2017

Holidays with KSP

Drodzy Rodzice,
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w czasie trwania wakacji letnich
od 26 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach 7.30 – 16.00.

Program spotkań jest w dużej mierze uzależniony od liczby chętnych, dlatego też zostanie opracowany i przedstawiony Państwu w późniejszym terminie, po zebraniu wszystkich zgłoszeń.
W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć w danym dniu.
Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w świetlicy szkolnej prosimy o wypełnienie deklaracji
do 14 czerwca 2017 r. i dostarczenie jej do wychowawców świetlicy.

School provides their students with caring- educational classes throughout holidays
from 26th June to 31 August from 7.30 till 4pm.

The contents of the classes is mainly dependent upon the number of the students taking part and will be presented to you later. If there are fewer than four students, the classes will be cancelled.
If you are interested, please fill the form and submit it till 14th June to the common room teachers.

Praca szkoły w czasie długiego weekendu

School during the long weekend

Dyżur sekretariatu ul. Karczówkowska 27 dnia 16 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 - 16.00.
W tym dniu sekretariat na ul. Jagiellońskiej 109A jest nieczynny.

The secretarial office in Karczówkowska St is open from 8am till 4pm on 16th June 2017
The secretarial office in 109A Jagiellońska St is closed.

Dzień Rodziny

Family Day

plakat dzien rodziny

Zapraszamy Rodziców na obchody Dni Rodziny w KSP.
Najmłodsze dzieci- z klas 0 i 1- celebrować będą ten dzień w piątek 26 maja w godz. 9-11.30 w budynku szkoły podstawowej. W programie występy artystyczne, zawody dla całych rodzin oraz gry i zabawy.
Dzieci z klas 2 i 3 świętować będą w poniedziałek 29 maja, w godz. 11-14 w trakcie pikniku rodzinnego. W tym czasie przewidziane są gry i zabawy, występy artystyczne oraz wspólne ognisko.

We would like to invite parents to the celebration of the Family Day in our school.
Classes 0-1 will celebrate on 26th May between 9.00 to 11.30 in the building of the primary school.There will be artistic shows, games, competitions and plays for whole families.
Classes 2-3 will celebrate on 29th May between 11.00-2.00pm during a family picnic. There will be games, competitions, shows and a bonfire.

Praca szkoły w czasie majówki

May weekend office hours

Dyżur sekretariatu ul. Karczowkowska 27 dnia 2 maja 2017 r. w godz. 8.00 -16.00

The secretarial office in 27 Karczówkowska St is open from 8.00am till 4.00pm.

Dyżur świetlicy szkolnej

Common Room Office Hours

Drodzy Rodzice
Informujemy, że 2 maja (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 7.30 – 16.00.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy proszeni są o zgłoszenie pisemnej deklaracji do 27 kwietnia (czwartek).
Deklaracje proszę dostarczyć do wychowawców świetlicy.

We would like to inform that the 2nd May is a day off school.
The common room is open on that day from 7.30am till 4.00pm and provides the caring – educational classes.
If you are interested, please fill in the form and submit it till 27th August to the common room teachers.

Wycieczka edukacyjna do Wielkiej Brytanii w dniach 23 do 30 kwietnia 2017r.

Educational trip to Great Britain 23rd April to 30th April

w brytania

Wzorem ubiegłych lat, uczniowie gimnazjum i liceum KSP wyruszają zwiedzać Europę. Już 23 kwietnia wyjeżdżamy do Anglii, gdzie zwiedzimy Londyn i poznamy najpiękniejsze regiony wyspy czyli hrabstwa Devon i Kornwalię. Uczniowie będą mieli wiele okazji, by sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w praktyce, ponieważ będziemy mieszkać u angielskich rodzin, spotkamy się z rówieśnikami z angielskiej szkoły, a zwiedzając będą wykonywać zadania językowe. A zwiedzimy m.in. The Globe czyli teatr szekspirowski, National Gallery, Natural History Museum i Science Museum w Londynie, zamek, katedrę i Royal Albert Memorial Museum w Exeter, port i muzeum w Plymouth oraz niezwykły ogród botaniczny - Eden Project. Wracamy 30 kwietnia.

As every year, students of Junior high school and high school are going to visit Europe. On 23rd April we are setting off to England where we are going to visit the most beautiful regions of the island - Devon and Cornwall. The students will have a chance to speak English as they are going to stay with the English families. There will be visiting English school and perform linguistic tasks. We will visit the following: the Globe theatre, National Gallery, Natural History Museum and Science Museum in London, Royal Albert Memorial Museum in Exeter, the museum in Plymouth and the botanic garden - Eden Project.

Strona 10 z 11