Szkoła Roku

School of the Year

Serdecznie zapraszamy do głosowania na Kolegium Szkół Prywatnych w plebiscycie Szkoła Roku!
Więcej informacji na stronie Echa Dnia.

Przypominamy również o głosowaniu na Panią Aleksandrę Pastuszkę - Goworek - naszego Nauczyciela na medal!
Więcej informacji na stronie Echa Dnia.

We cordially invite you to vote for the Kolegium Szkół Prywatnych in the School of the Year plebiscite!
Read more.

We would also like to remind you about the vote for Aleksandra Pastuszka - Goworek - our Teacher for the medal!
Read more.

grafika fb

Jesienna wycieczka do Kazimierza Dolnego i Janowca

Autumn trip to Kazimierz Dolny and Janowiec

Dnia 26 października nasi piątoklasiści wybrali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca. W programie wycieczki znalazł się godzinny rejs statkiem po Wiśle, podczas którego mogliśmy podziwiać panoramę Kazimierza z górującą nad miastem wieżą obronną i ruinami zamku wybudowanego w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Następnie „Eko-busikami” wyposażonymi w lektora automatycznego zaliczyliśmy godzinną przejażdżkę po urokliwych uliczkach Kazimierza aż do wąwozów lessowych. W trakcie przejażdżki usłyszeliśmy ciekawe legendy i anegdoty związane z dawnym miastem. Następnie zwiedziliśmy zamek i basztę w Kazimierzu, skąd podziwialiśmy wspaniałą panoramę miasta. Obowiązkowym punktem wycieczki był czas wolny na Rynku gdzie zakupiliśmy pamiątki i spróbowaliśmy słynnych kazimierskich kogutów. Ostatnim punktem naszej wycieczki był zamek w Janowcu, gdzie zwiedziliśmy ruiny obronnego zamku Firlejów. Każdy pobyt na wycieczce daje nam możliwości poznania cząstki naszej historii oraz uroków i piękna polskiej ziemi.

On October 26, our fifth-graders went on a trip to Kazimierz Dolny and Janowiec. The programme of the trip included a one-hour cruise on the Vistula river, during which we could admire the panorama of Kazimierz with the defensive tower towering over the city and the ruins of the castle built in the 14th century by King Casimir the Great. Then, we took another ride on "eco-buses", equipped with automatic readers, through the charming streets of Kazimierz up to the loess ravines. During the ride, we heard interesting legends and anecdotes related to the old town. Later we visited the castle and the tower in Kazimierz, from where we admired the wonderful panorama of the city. An obligatory point of the trip was free time on the Market where we bought souvenirs and tried the famous Kazimierz roosters. The last point of our trip was the castle in Janowiec, where we visited the ruins of the defensive castle of the Firlejs. Each trip gives us an opportunity to learn about a part of our history and the charms and beauty of the Polish land.

0102

Więcej…

Rekolekcje maturalne

Matura retreat

W dniach 22-24.10.2018 maturzyści wraz z s. Karmelą wzięli udział w rekolekcjach dla maturzystów w Skrzeszycach. Tematem rekolekcji była: "Dobrze ukierunkowana droga życia". Uczestnicy wspólnie przeżywali czas modlitwy, wielu ciekawych konferencji, śpiewu, wspólnych smacznych posiłków i rozmów w wolnym czasie.

On 22-24.10.2018, high school students, together with Sr. Karmela, took part in retreats for high school graduates in Skrzeszyce. The theme of the retreat was: "A well-directed way of life". The participants shared the time spent on prayers, many interesting conferences, singing, tasty meals and talks.

0102

Więcej…

Nadchodzi Halloween!

Halloween is coming

W dniu 24.10. uczniowie klasy 2b rozpoczęli przygotowania do Halloween. Wykonali papierowe latarnie oraz odpowiednio je udekorowali. Zabawa podczas wykonywania pracy była niesamowita.
Grupa 0 także zaczęła już dekorować swoją salę na halloween. Powstały śliczne lampiony ze słoików, nietoperze z rolek oraz pająki. Były to pracowite zajęcia, ale opłacało się bo sala wyszła wspaniale.
Natomiast klasa 3a zorganizowała w klasie Dzień Dyni. Uczniowie stworzyli rzeźby z wydrążonych dyń, a przy ich wykonaniu wykazali się dużą pomysłowością. Niektóre wyglądały zabawnie, inne budziły strach i przypominały dziwne stwory. Dyniowe głowy pięknie ozdobiły salę lekcyjną.

On 24th of October, children from 2b class, began preparations for Halloween. Pupils made paper lanterns and they decorated them. There was a lot of fun during working.
Group 0a has started decorating the classroom for Halloween. There are many lanterns made from the jars, bats made from rolls or spiders. There were really hard-working classes, but it was worth it, because the classroom looks great!
However 3a class organized Pumpkin Day in their classroom. Students created sculptures made of carved pumpkins, and during this task they approved their cleverness. Some of the sculptures looked funny, other scared, and resembled strange creatures. Pumpkin heads beautifully decorated the classroom.

01013a

Więcej…

Mogliśmy to zobaczyć na żywo…popisy tancerzy z całego świata

We could see it live ... performances by dancers from around the world

Dnia 23 października 2018 r. rozpoczęły się w Kielcach w Hali Legionów Mistrzostwa Świata w hip hop, break dance i electric boogie IDO (Międzynarodowej Organizacji Tańca). Ponad trzy tysiące tancerzy z 35 państw europejskich a także Filipin, Indii czy Stanów Zjednoczonych rozpoczęło rywalizację o tytuł Mistrza Świata w tych tańcach, w różnych kategoriach wiekowych. Na tak prestiżowej imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów naszej szkoły, którzy na otwarciu imprezy mogli podziwiać mnóstwo barwnych i widowiskowych konkurencji.

On October 23, 2018 in Kielce in the Legions' Hall Hip hop began the World Championships in break dance and electric boogie IDO (International Dance Organization). Over three thousand dancers from 35 European countries as well as the Philippines, India and the United States began competing for the title of the World Champion in these dances, in various age categories. Obviously, we could not have missed such a prestigious event!

20181023 10462620181023 085450

Kiszenie ogórków w klasie 0

Pickling cucumbers in class 0.

Wraz z przyjściem jesieni uczniowie grupy 0 zastanawiali się z czym ta pora roku się kojarzy. Większość uznała , że z przetworami i przygotowaniem do zimy. Zatem postanowiliśmy wspólnie zrobić zapasy w postaci kiszonych ogórków. Sami jesteśmy ciekawi jak smakują

With the beginning of the autumn, pupils from the group 0 were reflecting on the symbols of this season. The majority assosiciated preserves with the preparations for the winter. So they decided to stock up on pickled cucumbers. We are so curious how they taste :)

;IMG 20180925 094651

Handmade

Handmade

Październikowe „Handmade po angielsku" to czas darów jesieni. W trakcie zajęć uczniowie tworzyli różne prace związane z warzywami i owocami. Pojawiły się papierowe jabłuszka, słoje pełne przetworów oraz postaci z plastikowych łyżeczek i widelców.

„Handmade po angielsku" in October was the time of fruit and vegetables. During classes pupils prepared different works of art connected with them. There were created: paper apples, jars of preserves and figures made of spoon and forks.

0102

Więcej…

Wycieczka Biskupin-Berlin-Poznań

Trip to Biskupin, Berlin and Poznań

Uczniowie klas 6, 8 oraz 3 gimnazjum wraz z opiekunami środę, czwartek i piątek spędzili na pełnej wrażeń wycieczce do Biskupina, Berlina i Poznania. Poniżej fotorelacja i opis naszych przygód! Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Archeologicznego i osady Biskupin, która zbudowana została ok. VIII wieku p.n.e. Zapoznaliśmy się z historią tego miejsca. Wszyscy mieliśmy okazję obejrzeć rekonstrukcję dawnej zabudowy i skorzystać ze wskazówek jedynego w Polsce krzemieniarza. Następnie wyruszyliśmy do malowniczo położonego pensjonatu Leśniczówka. W otoczeniu przyrody odpoczęliśmy przed kolejnymi wyzwaniami. W czwartek rano wyruszyliśmy do stolicy Niemiec - Berlina. Przewodnik, pan Jan, przekazał nam wiele faktów z historii miasta, ale także ciekawostek z czasów upadku muru berlińskiego, których był świadkiem, jako mieszkaniec zachodniej, otoczonej murem części miasta. Pokazał nam również robione przez siebie w tamtym okresie zdjęcia. Ostatniego dnia odwiedziliśmy kolejną stolicę - tym razem Wielkopolski. Poznań powitał nas nieco gorszą aurą. Jednak pod entuzjastycznym przewodnictwem pana Dominika, raźnym krokiem przemierzaliśmy uliczki starego miasta. Odwiedziliśmy także Ostrów Tumski i najstarsze zachowane kamienie - pozostałości pierwszej polskiej katedry. Wycieczkę po mieście zakończyliśmy przy zabytkowym Ratuszu, gdzie wysłuchaliśmy legendy o powstaniu herbu miasta. Po obiedzie wyruszyliśmy w stronę Kielc, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

The students of the 6th and 8th grades of primary school as well as the 3rd class of junior high school spent three days Wednesday, Thursday and Friday on a great trip to Biskupin, Berlin and Poznań. Here is what we did! We started the trip with visiting the Archeological Museum and the settelments in Biskupin which date back to the VIIIth century BC. We got to know the history of this place and had a chance to see the reconstruction of the settlements. We also had a short talk with a stoneman. Next, we set off to a picturesque guesthouse Leśniczówka where we rested before the next day. On Thursday morning all the students were ready to continue the adventure and so we set out to the capital of Germany- Berlin. Our guide Jan told us a lot of interesting stories and facts about the Berlin Wall. What's more he showed us the photos that he took while living in West Berlin in 1980s. On the last day of our trip we went to sightsee another capital - Poznań, the capital of Wielkopolska Region. It was a gloomy day, but the enthusiasm of our guide Dominik brightened it up and we eagerly walked up and down the streets of the old part of the city. We also had a chance to visit the island of Ostrów Tumski and the remains of the oldest Polish Cathedral. We finished our trip at the Main Square where we learnt about the origins of Polish national symbols. After dinner, we set off back home.

0102

Więcej…

Strona 7 z 80