Przedstawienie Świąteczne

Christmas play

Dnia 22 grudnia 2020 roku w Naszej Szkole odbyło się przedstawienie świąteczne pt. ,,Dziewczynka z zapałkami''.
Przedstawienie zostało przygotowane przez naszych najmłodszych uczniów z klasy 0a pod opieką wychowawcy Norberta Ludynii.
Występ w niezwykle wzruszający sposób opowiadał o potrzebie pomagania innym, nie tylko ,,od święta''. Przedstawienie świąteczne wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie podbili serca publiczności.
Dzieci śpiewały również piękne kolędy i pastorałki, a następnie świętowali swoje pierwsze wspólne spotkanie wigilijne w tym trudnym czasie.

On December 22nd a Christmas play 'The Little Match Girl ' was staged in our school.
The performance was prepared by our youngest students from grade 0a and their form teacher Norbert Ludynia.
The play emphasized the importance of helping others regularly, not only on special occasions. The Christmas performance set the mood for Christmas and won the hearts of the audience.
The children sang beautiful Christmas carols and pastorals and they celebrated their Christmas Eve together at the difficult time of the pandemic.

0102

Więcej…

Świąteczne kolędowanie

Więcej…

Święta tuż, tuż...

Waiting for Christmas

Grudzień jest szczególnym czasem, bowiem czekamy na święta Bożego Narodzenia.
W naszej szkole zawsze był to okres intensywnej pracy, gdyż przygotowywaliśmy się w szczególny sposób.
Wykonywaliśmy ozdoby świąteczne, pięknie dekorowaliśmy pracownie, a wszystko po to, by stworzyć świąteczny, magiczny nastrój i przygotować się do wspólnej wigilii.
W tym roku również jesteśmy gotowi. Sale są już przystrojone i z niecierpliwością czekają na pierwszą gwiazdkę oraz szybki powrót dzieci do szkoły.

December is a special time because we are waiting for Christmas. In our school it has always been a time of intense work because we prepared everything in a special way. We made Christmas decorations and beautifully decorated classrooms just to create a festive and magical atmosphere and prepare for Christmas Eve. This year we are also ready. The classrooms are already decorated and we are looking forward to the first star and the quick return of the children to school.

0102

Więcej…

W zdrowym ciele - zdrowy duch!

A Sound Mind in a Sound Body!


Wspominamy zajęcia z W-F w KSP...


We reminisce our PE classes at KSP ...

KOLEJNA DAWKA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ!
Tym razem przedstawiamy Wam przedświąteczny trening wzmacniający mięśnie nóg i pośladków. Mamy nadzieję, że nagranie zmotywuje Was do aktywności w domu.
Pamiętajmy RUCH TO ZDROWIE!

ANOTHER DOSE OF PHYSICAL ACTIVITY!
This time we present you pre-Christmas training aimed at strengthening legs and buttocks muscles. We hope that the recording will motivate you to be active at home.
Let's remember MOVING IS HEALTHY

Dodatkowo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie świąteczno sportowym. Zgłoszenie wysyłamy na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci zdjęć lub filmów, które pokazują Waszą aktywność fizyczną w domu. Nie zapomnijcie o dobrej zabawie, kreatywności, świątecznych przebraniach oraz bezpieczeństwie podczas wykonywania zdjęć lub filmów. Termin nadsyłania zgłoszeń do 21 grudnia. Ogłoszenie wyników 23 grudnia. Powodzenia!

Additionally, we invite all students to participate in a Christmas sport competition. The application should be sent to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. in the form of photos or videos that show your physical activity at home. While taking photos don't forget about fun, creativity, Christmas costumes and safety. The deadline for submitting applications is December 21. The results will be announced on December 23. Good luck!

Dzień z kulturą Hiszpanii

A day with Spanish culture

W tym roku Dzień z kulturą Hiszpanii obchodzony był w wyjątkowym czasie i niecodziennych warunkach.
Został on poświęcony tematyce Bożego Narodzenia w Hiszpanii i wydarzeniom, które dzieją się w tym okresie na Półwyspie Iberyjskim.
Nasi twórczy uczniowie, nie poddali się izolacyjnej nudzie - nagrali filmy, których efekt możemy obejrzeć poniżej.

This year, the Day with Spanish Culture was celebrated at an exceptional time and in unusual conditions.
It was dedicated to the topic of Christmas in Spain and the events that take place during this period on the Iberian Peninsula.
Our creative students overcame quarantine boredom and recorded films, the effect of which can be seen below.

 
 

Andrzejki 2020

St. Adnrew's Day 2020

W piątek 27 listopada z okazji Andrzejek na lekcjach było mnóstwo Przebierańców.
Natomiast popołudniu odbył się e-turniej w Rocket League. Maks, uczeń drugiej klasy liceum był odpowiedzialny za techniczne strony wydarzenia m.in. transmisję meczu na portalu YouTube.
W turnieju brali udział uczniowie z klas od 5 SP po 2 LO. Mecz wygrała drużyna w składzie: Iwo kl.5a, Antoni kl.7a, Antoni kl.8a.
Osoby, które nie grały lub nie oglądały meczu, Andrzejki spędzały tradycyjnie ... przelewając przez klucz wosk i wróżąc sobie.

On Friday 27th November due to St. Adnrew's Day, during the lessons many students were dressed up. What is more, e-competition took place in the afternoon. Maks, a student from 2 class of high school was responsible for technological assistance which was the stream of match on YouTube. Students of the range from 5 classes of primary school to second classes of high school took part in the tournament. Team of Iwo 5 class, Antoni 7 class, Antoni 8 class won the match. Students who didn't play or didn't watch the match, they spent St. Adnrew's Day Party in a tradinional way... pouring the wax through the key and fortelling the future.

andrzejki nataszabiay5eandrzejki1

Więcej…

Debata Oxfordzka z okazji Dnia Praw Człowieka

Oxford Debate on Human Rights Day

Dziś w naszej szkole w ramach Dnia Praw Człowieka odbyła się debata, w której wzięli udział licealiści z Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego.
Tezą debaty była współczesna wystarczalność praw człowieka. Jej zamierzeniem natomiast było nie tylko kształtowanie sztuki i kultury dyskusji, o co zadbała polonistycznym okiem pani Katarzyna Chrzęszczyk. Przede wszystkim poruszyliśmy kwestię wagi kształtujących się postaw młodych ludzi, którzy w przyszłości będą dbali o nasze prawa - to był jeden z celów dyskusji, który uświadomiła nam pani Edyta Krawczyk - pedagog szkolny.
Rozmawialiśmy na temat przemian praw człowieka na przestrzeni dziejów - o tym i o niemałym wkładzie Polski w proces kształtowania owych praw - przypomniał nam nauczyciel historii pan Maciej Obara.
Ponadto podzieliliśmy się spostrzeżeniami w kwestii przestrzegania i egzekwowania naszych praw, a także refleksjami w sprawie proponowanych metamorfoz prawa.
Rozważaliśmy delikatne kwestie naszej moralności i indywidualności sumienia pod czujnym okiem nauczyciela etyki pana Aleksandra Króla.
Wspomniane konteksty historyczne czy socjologiczne były wsparciem dla wypowiedzi Naszych Uczniów, które ze względu na swoją dojrzałość merytoryczną i emocjonalną - naprawdę wzbudziły w nas ogromną dumę. Oby więcej takich spotkań!

Today at our school, as part of the Human Rights Day, a debate took place which was attended by high school students from both the European High School and the First Bilingual High School together with representatives of the teaching staff. The thesis of the debate was the contemporary sufficiency of human rights. It's intention was not only to shape craft and culture of discussion, which was ensured by the Polish teacher, Ms Katarzyna Chrzęszczyk. First of all, we raised the issue of the importance of sheaping the attitudes of young people, who will ensure our rights in the future - that was one of the goals of the discussion. We talked about the transformation of human rights throughout history - about this and about Poland's considerable contribution to the process of shaping these rights. In addition, we shared our observations on compliance with and enforcing our rights, as well as reflecting on the proposed metamorphosis of law. We considered the delicate issues of our morals and individuality conscience under the watchful eye of the ethics teacher, Mr. Aleksander Król. These historical and sociological contexts were a support for statements of our students, which due to their maturity, they really made us proud. May more such meetings occur!

debata 1debata4

Więcej…

Gdynia E(x)plory Week 2020
- największe święto nauki i innowacji online

Gdynia E(x)plory Week 2020
-The biggest celebration of science and online innovation

Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki i Technologii E(x)plory już za nami!
Pandemia nie przeszkodziła nam w podróży do Gdyni, na festiwal przenieśliśmy się za pomocą platformy HOPIN.TO.
W środę 25 listopada uczestniczyliśmy w:
* uroczystym otwarciu Gdynia E(x)plory Week,
* wykładzie prowadzonym przez przyrodnika i dziennikarza naukowego p. Wojciecha Miłuszko pt. „Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
* warsztacie pt. „Hydrozagadki" SmartLAB.

Poniżej linki do wydarzeń:
Gdynia E(x)plory Week 2020
"Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
Hydrozagadka

Relacja z kolejnych dni w rozwinięciu.

The first day of a nationwide festival of science and technology E(x)plory has just passed!
The pandemic was not able to stop us in our journey to Gdynia. We got there thanks to the virtual venue HOPIN.TO.
On Wednesday, November 25th we took part in:
- the official opening of The Gdynia E(x)plory Week;
- the lecture "Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej" (eng. "Tale as a product of the biological evolution") presented by naturalist and scientific journalist Wojciech Miłuszko;
- the seminar called "Hydrozagadka" (eng. "Hydroriddle") by SmartLAB.

Please follow the links below for more information about the events:
Gdynia E(x)plory Week 2020
"Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
Hydrozagadka

Of course, that's not all!
There is even more! Today from 5:30pm to 7:00pm a scientific lecture and a Q&A session will take place! The title of the lecture is "Next Generation Antibiotics" and it will be performed by the Nobel Prize winner in the field of chemistry ADA YONATH.
Elementary students from classes 6-8 and high school students can join the event by Google Meet.


Click here to see more..

Więcej…

Thanksgiving

Thanksgiving

Święto Dziękczynienia to jedno z najważniejszych świąt amerykańskich, obchodzone jest w każdy czwarty czwartek listopada.
Jest to święto kultywujące więzi rodzinne, a także niezwykła okazja do wyrażania wdzięczności za wszystko co nas dobrego spotkało w życiu.
Swą genezą sięga 1620r , gdy pierwsi osadnicy z Europy przybyli do Nowej Anglii na pokładzie statku Mayflower.
Obecnie, podczas uroczystej kolacji na Święto Dziękczynienia, niekwestionowaną gwiazdą stołu jest indyk z sosem żurawinowym i lokalne warzywa; kukurydza, słodkie ziemniaki czy dynia.
W tym dniu odbywają się parady, najsłynniejsza to dziękczynna parada Macy's, znana z prezentacji postaci z kreskówek. Dzień następny to znany nam wszystkim Black Friday - dzień roku dla zakupoholików!

Thanksgiving is one the most significant American celebrations. It is celebrated on the fourth Thursday of November.
This is time for family gatherings and giving thanks for all the good things people have experienced in their lives. It goes back as far as 1620, when the Pilgrim Fathers from Europe came to New England in north-east America to start a new life in a new land, later known as the land of opportunities.
As far as the food goes, the turkey in cranberry sauce rules! It is accompanied by all the variety of seasonal vegetables, to name pumpkin, sweet potatoes or corn.
Thanksgiving is the day of parades, the most popular being the Macy's parade in New York. The next day is Black Friday - a day for shopaholics!

The First Thanksgiving Jean Louis Gerome Ferris

The First Thanksgiving (Jean Leon Gerome Ferris, 1899)

Z cyklu GALERIA SZTUKI ON-LINE

From the cycle: On-line art gallery

Ekspozycja w galerii zmieniana będzie cyklicznie - obserwuj na Facebook'u!

The gallery displays will be changed cyclically - follow it on facebook!

Joanna Dębska

Narodowe Święto Niepodległości

Jest takie święto: Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada,
jest taki film: "Szlakiem Kadrówki 1926",
jest taka młodzież: SP i LO w Kolegium Szkół Prywatnych i są pomysły jak to wszystko ze sobą połączyć.
W efekcie na kółku historycznym KSP "popełniliśmy" działania aby w tych dniach zaprezentować Wam projekcję unikatu filmowego
- krótko mówiąc składnika tożsamości narodowej z czasów kina niemego, oprawioną dedykowaną treścią i głosem uczniów szkoły.
Zapraszamy na półgodzinną podróż w czasie, do wydarzeń poprzedzających odrodzenie Rzeczypospolitej oraz pierwszych jej niełatwych lat. Ponadto jeden strumień zadedykowaliśmy dziejom Kielc w okresie międzywojennym.

W pracę nad przygotowaniem całości zaangażowali się:
Iza Juszczyk: klasa 6e        Antoni Korbiński: klasa 8
Piotr Krakowiak: klasa 8a        Michał Czajka: klasa 2b (LO)
oraz Maciej Obara - nauczyciel historii KSP

Święto Niepodłegłości okiem najmłodszych

Polish National Independence Day seen by the youngest learners

9 i 10 listopada podczas zajęć w klasach 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym rozmawialiśmy o niezwykłej uroczystości - Narodowym Święcie Niepodległości.
W trakcie zajęć przygotowywaliśmy biało-czerwone flagi, kotyliony, godło Polski. Podczas wtorkowych zajęć, ubrani w eleganckie stroje obejrzeliśmy występ szkolnego chóru i film historyczny przygotowany podczas zajęć kółka historycznego.

On 9th and 10th November, during classes in grades 1-3 and in the kindergarten section, we talked about an unusual celebration - Polish National Independence Day.
During the classes, we prepared white and red flags, cotillions and the emblem of Poland. On Tuesday classes, dressed in elegant costumes, we watched the performance of the school choir and a historical film prepared during the history club classes.

0102

Więcej…

Szkolna grupa teatralno - filmowa KTF

The European Day of Languages

Szkolna grupa teatralno - filmowa KTF tworzona przez uczniów klas siódmych serdecznie zaprasza na premierę filmu krótkometrażowego, pt.: Czym dla nas jest teatr?
Jest to nasz pierwszy wspólny projekt filmowy i na pewno nie ostatni. Życzymy miłego oglądania..

Moda jesienna oraz bukiet jesienny

Fall fashion and autumn bouquet

W tym tygodniu uczniowie wykonywali prace w różnych technikach plastycznych. Poniżej prezentujemy wybrane prace przestrzenne oraz wyklejankę o tematach: Moda jesienna oraz bukiet jesienny.

This week, the students performed work in various techniques plastic. Below we present works: autumn fashion and autumn bouquet.

Joanna DębskaLena Malicka

Więcej…

Strona 11 z 69