"Odpoczywaj na wsi"

"Rest in the countryside"

Uczennica Naszej Szkoły, Sophia Walczyk z klasy V a, została Laureatką etapu wojewódzkiego IV edycji konkursu ogólnopolskiego pt."Odpoczywaj na wsi",
którego Organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Gratulujemy zdobycia pierwszego miejsca w województwie!
Relacja z przebiegu konkursu na szczeblu wojewódzkim znajduje się na stronie internetowej ŚODR:

Our fifth grader - Sophia Walczyk, became the laureate of the regional stage of the fourth edition of the nationwide competition titled "Rest in the countryside," organized by the Ministry of Agriculture and Rural Development in cooperation with the Świętokrzyskie Agricultural Advisory Center in Modliszewice. Congratulations on achieving first place in the voivodeship! A report on the course of the competition at the regional level can be found on the website of the Świętokrzyskie Agricultural Advisory Center.

0102

Szkolenie z polityki młodzieżowej

Youth policy training

22.11.2023 w "CK Technik" przy ul. Łódzkiej 200, odbyło się szkolenie z polityki młodzieżowej oraz komunikacji dla liderów młodzieżowych.
Wzięli w nim udział nasi licealiści: Inga Nowakowska i Adam Celejowski. To kolejny krok w stronę aktywizacji młodzieży w działaniu społecznym.
Uczniowie zgłębili znaczenie komunikacji w życiu codziennym oraz o tym co ją ułatwia i komplikuje. Taka wiedza będzie bardzo przydatna w dorosłym życiu.

On 22nd Nov, a Youth Policy and Communication for Leaders training was held. Our high school students - Inga Nowakowska and Adam Celejowski - took part in it. This is another step towards youth activating in the social operation. The knowledge they have obtained is quite useful in everyday life.

01 02

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

National Independence Day

Dnia 10 listopada 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów klas trzecich.
11 listopada to dla Polaków niezwykły dzień, dzień odzyskania niepodległości. Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani Wicedyrektor - Monika Jędrzejewska.
Przypomniała zgromadzonym wagę tego święta. Część artystyczna przygotowana przez uczniów wywołała chwile zadumy u słuchających. Nie zapominajmy o naszej WOLNEJ POLSCE na co dzień.
Podczas tego spotkania nastąpiło również uroczyste wręczenie nagrody dla Pani Mileny Stolarczyk, która wygrała konkurs The Friendliest Teacher 2023.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym.

On the 10th November 2023, our school hosted a ceremony on the occasion of the National Independence Day, prepared by third-grade students. November 11th is an extraordinary day for Polish people, the day of regaining independence. After introducing the banner and singing the national anthem together, the Vice-Principal, Monika Jędrzejewska, spoke. She reminded the audience of the importance of this holiday. The artistic part prepared by the students evoked moments of reflection in the listeners. Let's not forget about our FREE POLAND every day. During this meeting, there was also an award ceremony for Ms. Milena Stolarczyk, who won The Friendliest Teacher 2023 competition. Once again, we congratulate you and wish you further success in your work and personal life.

0102

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, licealiści Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego i Samorząd Uczniowski przygotowali widowisko historyczno-muzyczne pt: "Legionowe Kielce"

On the occasion of the National Independence Day, high school students of KSP and the Student Government prepared a historical and musical spectacle entitled "Legionowe Kielce"

20231025 110503 20231025 112856

 

KSP TV - Wycieczka Wrocław - Berlina

KSP TV - Trip to Wrocław - Berlin

 

Kwesta

Collection

Jak co roku, uczniowie KSP przyłączyli się do udziału w kweście na rzecz renowacji zabytkowych grobów na kieleckich cmentarzach. Akcja koordynowana była przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

As every year, KSP pupils joined the campaign for the renovation of historic graves in Kielce cemeteries. The action was coordinated by the Association for the Protection of National Heritage.

20231025 110503 20231025 112856

Wycieczka do Wiślicy

Excursion to Wislica

Klasy piąte odwiedziły dziś osobliwe miejsca na południowych krańcach naszego województwa,
gdzie przed chrztem Polski funkcjonowały z powodzeniem osady i rubieże państwa Wielkomorawskiego,
które było ochrzczone prawie 150 lat wcześniej przed Polską.
Do dziś znajdują się tam pozostałości grodziska plemienia, a może nawet państwa Wiślan.
Jest też możliwe, że sami: Konstanty (znany bardziej jako Cyryl) i Metody ochrzcili te tereny u schyłku IX wieku.
Wizyta w interaktywnym muzeum w Wiślicy uzupełniła naszą wyobraźnię

Today, fifth grade classes visited peculiar places on the southern edge of our voivodeship, where, before the baptism of Poland, there were successful settlements and borders of the Great Moravian state, which was baptized almost 150 years earlier before us. The remains of a stronghold of the Wiślanie tribe and perhaps even the state remain there to this day. It is also possible that Constantine (better known as Cyril) and Methodius themselves baptized these areas at the end of the 9th century. A visit to the interactive museum in Wiślica filled our imagination.

20231025 11050320231025 112856

Więcej…

Koncert Filharmonii

Philharmonic concert

Dnia 18 października w naszej szkole odbył się koncert muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej pod hasłem "Niezwykły świat perkusji". Uczniowie klas 0-3 mogli poznać instrumenty perkusyjne oraz wziąć udział w zabawach rytmicznych. Następnie odbył się piękny koncert.

On 18th of October there was a concert of musicians from Filharmonia Świętokrzyska at our school. The topic of this event was 'An amazing world of drums'. Students from class 0 to 3 could get to know percussion instruments and participate in rhythm activities. Then there was a wonderful concert.

01 02

The Friendliest Teacher

The Friendliest Teacher

 

The Friendliest Teacher of 2023

The Friendliest Teacher of 2023

Z okazji Dnia Nauczyciela, w imieniu uczniów naszej szkoły, wszystkim niezwykłym pedagogom, którzy codziennie przekazują swoją wiedzę i mądrość nam - uczniom,
serdecznie życzymy: Sukcesów zawodowych i prywatnych, mnóstwo zdrowia i cierpliwości do nas!, pasji po wsze czasy w tej pracy oraz by każdy wstający dzień był pełen planów a zapadający wieczór - ich spełnieniem.

Wasza praca jest nieoceniona, a poświęcenie i zaangażowanie zasługują na największy szacunek!
Dziękujemy za waszą trudną, jednakże piękną misję kształtowania przyszłych pokoleń.
Tegoroczny tytuł The Friendliest Teacher roku 2023 zdobywa pani Martyna Molenda
Drugie miejsce zajęli ex aequo: pani Magdalena Szymonek i pan Maciej Obara

Gratulujemy!
Samorząd Uczniowski KSP

.

01 02

The Friendliest Teacher

The Friendliest Teacher

"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł
do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!"
(B. Conklin)

W wyborach przeprowadzonych wśród uczniów klas 0-3 tytuł The Friendliest Teacher 2023
otrzymuje Pani Milena Stolarczyk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Wszystkim naszym Nauczycielom, aby Wasze słowa zawsze znajdowały drogę do serc i umysłów uczniów, inspirując ich do dalszego rozwoju oraz mądrego działania.

.

IMG 20231020 082657

Wycieczka do Berlina

Trip to Berlin

W dniach 3-6 października nasi uczniowie pojechali na wycieczkę do Berlina.
Po drodze zatrzymali się we Wrocławiu, gdzie obejrzeli wszystkie najpiękniejsze i najważniejsze zabytki starówki. Dopisywały nam piękna pogoda i dobre humory.
W środę udaliśmy się do Berlina, gdzie mogliśmy podziwiać m.in. Bramę Brandenburską i wszystkie najważniejsze zabytki architektury stolicy Niemiec.
W kolejnym dniu wyruszyliśmy na zwiedzanie podberlińskiego Poczdamu, gdzie zwiedzaliśmy wspaniały pałac Sans Souci.
W ostatnim dniu naszej wycieczki przekroczyliśmy pieszo granicę na Odrze i spacerowaliśmy po Frankfurcie.
Na pożegnanie zatrzymaliśmy się w Gnieźnie, aby zobaczyć miejsce pochówku św. Wojciecha w "Matce Kościołów Polskich".
Wróciliśmy zadowoleni i pełni entuzjazmu do kolejnych wypraw.

.

0102

Wycieczka do Wrocławia

Wrocław city break

Październik rozpoczęliśmy od dwudniowej wycieczki do Wrocławia.
W pierwszym dniu wycieczki zobaczyliśmy Hale Stulecia, unikalne dzieło Maksa Berga, które w 2006 r. trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Następnie obejrzeliśmy pokaz Multimedialnej Fontanny na Pergoli.
Stare Miasto we Wrocławiu zachwyciło Nas licznymi zabytkami, obiektami ważnymi kulturowo oraz krasnalami.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w Panoramie Racławickiej, gdzie zobaczyliśmy ogromnych rozmiarów obraz upamiętniający zwycięską bitwę pod Racławicami. Następnie byliśmy w ZOO oraz Afrykarium.
To była super wycieczka!

We started October with a two-day trip to Wrocław. On the first day of the trip, we saw the Centennial Halls, a unique work by Max Berg which was included on the UNESCO World Heritage List in 2006. Then we watched the Multimedia Fountain show on the Pergola. The Old Town in Wrocław delighted us with numerous monuments, important cultural objects and dwarfs. We started the second day of the trip with a visit to the Racławice Panorama where we saw a huge painting commemorating the victorious Battle of Racławice. We ended our adventure and went to the ZOO and Africarium.

0102

Więcej…

Ślubowanie Pierwszoklasistów

The first grade students' oath

29 września odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach.
Uczniowie klas 1a, 1b, 1c i 1d przygotowali występ artystyczny, w trakcie którego recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki.
Następnie odbyła się oficjalna część wydarzenia, podczas której dzieci wypowiedziały słowa ślubowania i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.

On September 29th at our primary school took place a cermony of oath of the first graders. The students of classes 1a, 1b, 1c, and 1d prepared an artistic preformance where the recited poems and sang songs. Then, during the official part of the event, the children spoke the words of the oath and were officially named students of our school.

0102

Więcej…

Strona 1 z 79