Młodzieżowa Rada Miasta

Youth City Council

Inga Nowakowska, uczennica Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego,
już oficjalnie jest w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Złożyła ślubowanie, odebrała dyplom i rozpoczyna piękną przygodę w pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy w kieleckiej "młodzieżówce" !

Inga Nowakowska, the student of the First Bilingual Secondary School has officially been appointed as a member of the Youth City Council. She was sworn, got a dyploma and is starting her career and an adventure in the work for the local community. Congratulations and fingers crossed for her success!!!

inga copy

Kiermasz Świąteczny

Christmas market for older classes

Kiermasz na Jagiellońskiej w rozkwicie. Dużo dobra płynie z KSP i to jest wspaniałe!
Kreatywność wystawców znów nas zaskoczyła, tak trzymać!

The fair on Jagiellońska Street is in bloom. A lot of good comes from KSP and it's great! The creativity of the exhibitors surprised us again, keep it up!

etwinning1 etwinning2

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi

A series of meetings with interesting creatures

To było udane spotkanie.
19.12.2023r. do naszej szkoły przybyli dwaj żołnierze: major Dawid Cedro i major Paweł Mongard z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Opowiadali uczniom, którzy zebrali się na auli, o zawodzie i służbie żołnierza.
Pokazywali sprzęt wojskowy i wyjaśniali na czym polega ich praca oraz jak można zostać zawodowym żołnierzem.
Pytaniom skierowanym do naszych gości nie było końca.
Szczególnie zainteresowani byli młodsi uczniowie, którzy chętnie przymierzali maskę przeciwgazową, hełm i oglądali broń pokazową.
Wszyscy brawami podziękowali Panom majorom, życząc dobrej służby wojskowej i udanych misji.

It was a successful meeting.
December 19, 2023 Two soldiers came to our school: Major Dawid Cedro and Major Paweł Mongard from the Center for Preparation for Foreign Missions in Kielce.
Those gathered in the hall talked about the officer and the soldier's service.
They showed military equipment and explained what their job was and how you could become a soldier.
The questions that come to our guests were not the end.
Observed by young students who eagerly tried on gas masks, helmets and looked at the weapons on display.

woj1woj2

Kiermasz bożonarodzeniowy

School Christmas Market

To już kolejny raz, kiedy nasza Szkoła wspiera potrzebujących.
Kiermasz bożonarodzeniowy jak co roku obudził w Nas chęć niesienia pomocy innym.
W tym roku pieniądze przeznaczone będą na podopiecznych Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. Bez Was nie byłoby to możliwe.
Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta.

Yet again our school supports the needy.
Year by year our school Christmas Market makes us willing to help others.
This year the collected money will be doanted to Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt which is an animal care organization.
We would like to thank all of those who supported our charity event. It wouldn't be possible without you.
You can judge the heart of a man by the way he treats animals.

kiermasz male 1kiermasz male 2

 

Projekt PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS - eTwinning

Projekt PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS - eTwinning

Za nami kolejne spotkanie online z udziałem uczniów i nauczycieli trzech krajów: Polski – Ukrainy – Wielkiej Brytanii
w ramach projektu PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS.
Tym razem w lekcji udział wzięła klasa 6 wraz z nauczycielem języka angielskiego.
Tematem spotkania 8 grudnia były tradycje i zwyczaje świąteczne.
Młodzież prezentowała ozdoby świąteczne w klasie, przeglądała okolicznościowe książki oraz obejrzała filmy zaprzyjaźnionych szkół i miast w porze zimowej.
Ponadto, uczniowie zapoznali się z prezentacjami „Święta w moim mieście”, wysłuchali kolęd w różnych językach oraz poznali zwyczaje bożonarodzeniowe z domu młodych uczestników projektu.
Dziękujemy za udział w naszym projekcie edukacyjnym!

Another online meeting was held with the participation of students and teachers from three countries: Poland - Ukraine - Great Britain a
s part of the project PYRAMID OF BOOKS - РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS.
This time, grade 6 and their English teacher took part in the lesson.
The topic of the meeting on December 8 was Christmas traditions and customs.
Young people presented Christmas decorations in the classroom, looked through special books and watched films from other schools and cities during the winter.
In addition, the students watched the "Christmas in my city" presentations, listened to Christmas carols in various languages ​​and learned about Christmas customs from the home of the young project participants.
Thank you for participating in our educational project!

etwinning1etwinning2

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Meeting with Santa Claus

6 grudnia naszą szkołę odwiedził niezwykły gość, który przybył z dalekiej Laponii. Uczniowie klas 0-3 spotkali sie ze Świętym Mikołajem, który za dobre zachowanie przez cały rok rozdał dzieciom prezenty. Wizyta Świętego Mikołaja przyniosła wszystkim wiele radości oraz wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

On the 6th of December our school was visited by a special guest who came from distant Lapland. Students of grades 0-3 met Santa Claus, who gave gifts for children because of good behaviour throughout the year. Santa's visit brought a lot of joy to everyone and put everyone into the Christmas spirit.

2FD9F0D1 862C 40E5 9B3E 3A789DB41551 IMG 0450 tile

Szkolenie z polityki młodzieżowej

Youth policy training

22.11.2023 w "CK Technik" przy ul. Łódzkiej 200, odbyło się szkolenie z polityki młodzieżowej oraz komunikacji dla liderów młodzieżowych.
Wzięli w nim udział nasi licealiści: Inga Nowakowska i Adam Celejowski. To kolejny krok w stronę aktywizacji młodzieży w działaniu społecznym.
Uczniowie zgłębili znaczenie komunikacji w życiu codziennym oraz o tym co ją ułatwia i komplikuje. Taka wiedza będzie bardzo przydatna w dorosłym życiu.

On 22nd Nov, a Youth Policy and Communication for Leaders training was held. Our high school students - Inga Nowakowska and Adam Celejowski - took part in it. This is another step towards youth activating in the social operation. The knowledge they have obtained is quite useful in everyday life.

01 02

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

National Independence Day

Dnia 10 listopada 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów klas trzecich.
11 listopada to dla Polaków niezwykły dzień, dzień odzyskania niepodległości. Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani Wicedyrektor - Monika Jędrzejewska.
Przypomniała zgromadzonym wagę tego święta. Część artystyczna przygotowana przez uczniów wywołała chwile zadumy u słuchających. Nie zapominajmy o naszej WOLNEJ POLSCE na co dzień.
Podczas tego spotkania nastąpiło również uroczyste wręczenie nagrody dla Pani Mileny Stolarczyk, która wygrała konkurs The Friendliest Teacher 2023.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym.

On the 10th November 2023, our school hosted a ceremony on the occasion of the National Independence Day, prepared by third-grade students. November 11th is an extraordinary day for Polish people, the day of regaining independence. After introducing the banner and singing the national anthem together, the Vice-Principal, Monika Jędrzejewska, spoke. She reminded the audience of the importance of this holiday. The artistic part prepared by the students evoked moments of reflection in the listeners. Let's not forget about our FREE POLAND every day. During this meeting, there was also an award ceremony for Ms. Milena Stolarczyk, who won The Friendliest Teacher 2023 competition. Once again, we congratulate you and wish you further success in your work and personal life.

0102

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, licealiści Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego i Samorząd Uczniowski przygotowali widowisko historyczno-muzyczne pt: "Legionowe Kielce"

On the occasion of the National Independence Day, high school students of KSP and the Student Government prepared a historical and musical spectacle entitled "Legionowe Kielce"

20231025 110503 20231025 112856

 

KSP TV - Wycieczka Wrocław - Berlina

KSP TV - Trip to Wrocław - Berlin

 

Kwesta

Collection

Jak co roku, uczniowie KSP przyłączyli się do udziału w kweście na rzecz renowacji zabytkowych grobów na kieleckich cmentarzach. Akcja koordynowana była przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

As every year, KSP pupils joined the campaign for the renovation of historic graves in Kielce cemeteries. The action was coordinated by the Association for the Protection of National Heritage.

20231025 110503 20231025 112856

Wycieczka do Wiślicy

Excursion to Wislica

Klasy piąte odwiedziły dziś osobliwe miejsca na południowych krańcach naszego województwa,
gdzie przed chrztem Polski funkcjonowały z powodzeniem osady i rubieże państwa Wielkomorawskiego,
które było ochrzczone prawie 150 lat wcześniej przed Polską.
Do dziś znajdują się tam pozostałości grodziska plemienia, a może nawet państwa Wiślan.
Jest też możliwe, że sami: Konstanty (znany bardziej jako Cyryl) i Metody ochrzcili te tereny u schyłku IX wieku.
Wizyta w interaktywnym muzeum w Wiślicy uzupełniła naszą wyobraźnię

Today, fifth grade classes visited peculiar places on the southern edge of our voivodeship, where, before the baptism of Poland, there were successful settlements and borders of the Great Moravian state, which was baptized almost 150 years earlier before us. The remains of a stronghold of the Wiślanie tribe and perhaps even the state remain there to this day. It is also possible that Constantine (better known as Cyril) and Methodius themselves baptized these areas at the end of the 9th century. A visit to the interactive museum in Wiślica filled our imagination.

20231025 11050320231025 112856

Więcej…

Koncert Filharmonii

Philharmonic concert

Dnia 18 października w naszej szkole odbył się koncert muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej pod hasłem "Niezwykły świat perkusji". Uczniowie klas 0-3 mogli poznać instrumenty perkusyjne oraz wziąć udział w zabawach rytmicznych. Następnie odbył się piękny koncert.

On 18th of October there was a concert of musicians from Filharmonia Świętokrzyska at our school. The topic of this event was 'An amazing world of drums'. Students from class 0 to 3 could get to know percussion instruments and participate in rhythm activities. Then there was a wonderful concert.

01 02

Strona 2 z 80