Karkonosze

Karkonosze

14 maja rozpoczęliśmy wycieczkę w Karkonosze.
Pierwszego dnia wycieczki pojechaliśmy do Jeleniej Góry, gdzie podczas spaceru podziwialiśmy piękno zabytkowej architektury miasta,
a następnie udaliśmy się do uzdrowiskowej dzielnicy miasta - Cieplice.
Zwiedziliśmy tam tereny uzdrowiskowe i tężnie solankowe. W drodze do naszego miejsca pobytu, byliśmy zafascynowani otaczającymi pasmami górskimi.

On the first day of the trip, we went to Jelenia Góra where we admired the beauty of the city's historic architecture, and then we went to the spa district of the city - Cieplice.
We visited the spa areas and brine graduation towers there. While coming back to the hotel, we were amazed by the surrounding mountain ranges of the Karkonosze Mountains.

karko11karko12

Więcej…

Vivat Maj, 3 Maj!

Vivat May, 3rd May

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole zebrał się Sejm pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu uchwalenia ustawy zasadniczej.
Ustawa została przyjęta przez aklamację, a jej uchwalenie uświetniło wspólne śpiewanie.
Na koniec uczniowie zmierzyli się w quizie na temat Konstytucji, a najlepsi zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.

On April 30, we celebrated the day of freedom and joy.
We solemnly celebrated the anniversary of the signing of the constitution. On this occasion, the Sejm deliberated with King Stanisław August Poniatowski.
The event was honored with performance of the choir.

3 maj 13 maj 2

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3rd May Constitution Day

30 kwietnia odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy 2b i 2c przypomnieli pozostałym, dlaczego i jak ważne jest to święto dla naszego polskiego narodu.

"Bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości ginie i nie buduje przyszłości".

On 30th of April there was a celebration of 3 May Constitution Day at our school.
Students from class 2b and 2c remind each other why and how important this holiday is for Polish.

3maj male 13maj male 2

Nasza Szkoła najlepsza w województwie świętokrzyskim!

Our school is the best in the Świętokrzyskie Voivodeship!

ranking SP

Ranking opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.
Link do artykułu.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Pani Dyrektor Matyldy Gizowskiej w niniejszym artykule.

.

Sposób na edukacyjny sukces?

A way to educational success?

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym Pani Dyrektor Matylda Gizowska zdradza sposób na edukacyjny sukces!
Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego wywiadu.

.

matylda

Dzień Języka Angielskiego

English Language Day

Dzień Języka Angielskiego to jedno z oficjalnych świąt Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego funkcją jest zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową ONZ. Angielski, wspólnie z pięcioma językami, umożliwia komunikowanie się i wzajemne zrozumienie. Dla uczczenia historii i bogactwa kultury anglojęzycznej Światowy Dzień Języka Angielskiego przypada na dzień 23 kwietnia, uznawany za datę narodzin oraz śmierci Williama Shakespeare'a.
W naszej szkole Dzień Języka Angielskiego odbył się 25 kwietnia 2024r. Celem wydarzenia była przede wszystkim popularyzacja nauki języka angielskiego i pokazanie, jak w dzisiejszych czasach język angielski staje się spoiwem łączącym kultury i nacje.
Nasi uczniowie wysłuchali prelekcji na temat życia i twórczości Szekspira, wzięli udział w kilku pouczających językowych konkursach, a także wymieniali powody, dla których warto uczyć się języka angielskiego.

English Language Day is one of the official holidays of the United Nations. Its function is to draw attention to the linguistic and cultural diversity of the UN. English, together with five languages, enables communication and mutual understanding. To celebrate the history and richness of English-speaking culture, World English Day falls on April 23, which is also considered the date of birth and death of William Shakespeare. English Language Day took place in our school on April 25, 2024. The aim of the event was primarily to popularize learning English and to show how nowadays English is becoming a bond connecting cultures and nations. Our students listened to the lecture on Shakespeare's life and works, took part in several informative language competitions, and exchanged reasons why it is worth learning English.

IMG 3298dja2

Dzień Ziemi 2024

Earth Day 2024

Aż trudno uwierzyć ale dziś uzbieraliśmy 82 worki odpadów a ponadto, opony,
fragmenty mebli i... lodówkę.
Rok temu Karczówkę oczyściliśmy dokładnie (było wtedy ponad 100 worków) i po roku znów jest co zbierać.
To bardzo smutne, lecz cóż poradzić.
Ważne jest, że uczniowie KSP utrzymanie porządku Karczówki traktują jako zadanie ważne!
Ot taki nasz wkład w Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024

It's hard to believe, but today we collected 82 bags of waste, as well as tires,
pieces of furniture and... Fridge.
A year ago, we cleaned Karczówka thoroughly (there were over 100 bags at that time) and after a year there is something to collect again.
It's very sad, but what can we do?
It is important that KSP students treat maintaining order in Karczówka as an important task!
This is our contribution to the International Earth Day 2024

edukido31 edukido31

 

Centrum Edukacji Medialnej

Media Education Center

Czym jest fake news a czym manipulacja? Na warsztaty dotyczące poznawania technik informacyjnych udaliśmy się do Centrum Edukacji Medialnej przy Radiu Kielce. Uczniowie naszego liceum mieli okazję do nauki krytycznego myślenia na temat mediów i przekazywanych przez nie informacji - poza ławą szkolną, w dniu 11.04.2024 r.
Centrum Edukacji Medialnej przygotowało dla nas bardzo interesujące warsztaty w których młodzież naszego liceum uczestniczyła z wielkim zainteresowaniem. I taką naukę lubimy!

What is fake news and what is manipulation? We went to the Media Education Center at Radio Kielce for workshops on learning information techniques. Students of our high school had the opportunity to learn critical thinking about the media and the information they convey - outside the classroom, on April 11, 2024.
The Media Education Center prepared very interesting workshops for us, in which the students of our high school participated with great interest. And we like this kind of learning!

zawody3-4 zawody3-5

Wyjazd edukacyjny do Londynu

Educational trip to London

Wycieczkę rozpoczęliśmy w niedzielę przechodząc przez St James’s Park - królewski park prowadzący do Pałacu Buckingham, rezydencji brytyjskich monarchów
oraz obok Houses of Parliament - spektakularnej, neogotyckiej siedziby brytyjskiego rządu.
Dowiedzieliśmy się czym jest w rzeczywistości Big Ben i do czego odnosi się jego nazwa.
Przeszliśmy obok Westminster Abbey, opactwa znanego z filmów, miejsca spoczynku brytyjskich monarchów, ale też miejsce ślubu Kate i Williama.
Przechadzaliśmy się ulicą Whitehall, wzdłuż której znajdują się budynki rządowe i odchodząca od niej Downing Street, z siedzibą brytyjskiego premiera.
Stanęliśmy na Trafalgar Square, centralnym miejskim placu upamiętniającym wygraną brytyjskiej marynarki nad flotą Napoleona.

We started our excursion on Sunday by passing through St James's Park, the royal park leading to Buckingham Palace, the residence of British monarchs, the Houses of Parliament, the spectacular neo-Gothic seat of the British government, Big Ben, where we learned what it actually is and what its name refers to, walked past Westminster Abbey, the abbey known from films, the resting place of British monarchs, but also the location of Kate and William's wedding. We walked along Whitehall, where government buildings are located, and Downing Street branching off it, the residence of the British Prime Minister. We stood at Trafalgar Square, the central city square commemorating the British navy's victory over Napoleon's fleet.

lond1lond1a

Więcej…

 

Międzynarodowy Dzień Teatru

The International Day of Theatre

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczniowie klas trzecich naszej szkoły wyruszyli w niezwykłą podróż do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" im. Stefana Karskiego.
W magicznym świecie "Legend ziemi świętokrzyskiej" spotkali węgierskiego królewicza Emeryka, który na polowaniu zobaczył jelenia z błyszczącym krzyżem między rogami, górnika Hilarego Malę oraz odważnego Antoniego, szukającego skarbów strzeżonych przez tajemniczą Babę Jędzę i Czerwonego Panka.
Po spektaklu uczniowie uczestniczyli również w warsztatach z prawdziwym aktorem teatralnym, poznając kulisy powstawania przedstawienia i tajniki pracy na scenie.
To była prawdziwa uczta dla wyobraźni i niezapomniane doświadczenie teatralne!

On the occasion of the International Day of Theatre, the third grade students from our school embarked on an extraordinary journey to the “Kubuś” Puppet and Actor Theatre named after Stefan Karski.
In the magical world of "Legends of the Holy Cross Mountains", they encountered the Hungarian prince Emeryk, who spotted a deer with a shining cross between its antlers while hunting, the miner Hilary Mala, and the brave Antoni, searching for treasures guarded by the mysterious Baba Jędza and the Red Goblin.
After the performance, the students also took part in workshops with a real theatre actor, learning about the behind-the-scenes of the production and the intricacies of stagecraft.
It was a true feast for the imagination and an unforgettable theatrical experience!

teatr 01teatr 02

PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS V edycja

PYRAMID OF BOOKS – РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS 5th edition

„Współcześni poeci: Lina Kostenko, Krzysztof Kościelski.”
20 marca odbyły się kolejne międzynarodowe wirtualne zajęcia.
W trakcie spotkania online uczestnicy poznali fragment biografii słynnej ukraińskiej poetki Liny Kostenko, przeczytali wiersz pt. „Skrzydła” i zinterpretowali muzycznie utwór pt. „Pociąg z Warszawy”.
Ponadto, uczniowie klasy 7 budowali mosty w ramach integracji zespołu oraz analizowali relacje w swoim otoczeniu, a także rozmawiali o potrzebach zadbania o siebie w sferze fizycznej, społecznej i psychicznej.
Na koniec wspólnie rozwiązali rebus poetycki Krzysztofa Kościelskiego.
W wirtualnej lekcji uczestniczyło 59 uczniów i 10 nauczycieli.
Dziękujemy za spotkanie!

"Contemporary poets: Lina Kostenko, Krzysztof Kościelski."
Another international virtual classes were held on March 20.
During the online meeting, participants learned a fragment of the biography of the famous Ukrainian poet Lina Kostenko and read a poem titled "Wings" and musically interpreted the song entitled "Train from Warsaw".
In addition, grade 7 students built bridges as part of team integration and analyzed relationships in their environment, as well as talked about the need to take care of themselves in the physical, social and mental sphere.
At the end, they solved Krzysztof Kościelski's poetic rebus together.
59 students and 10 teachers participated in the virtual lesson.
Thank you for meeting!

eTwinn

Dzień postaci z bajki

Fairy Tale Character Day

W pierwszy wiosenny piątek zorganizowaliśmy
"Dzień postaci z bajki".
Zrobiło się nastrojowo i myśli nasze powróciły do beztroskiego dzieciństwa.
Samorząd Uczniowski wraz z publicznością na zaimprowizowanym wybiegu bacznie przyglądał się kogo tu wyróżnić?
A trzeba dodać że członkowie SU sami wyglądali znakomicie!

On the first spring Friday we organized
"Fairy Tale Character Day".
It became atmospheric and our thoughts returned to our carefree childhood.
The Student Council and the audience on an improvised catwalk closely watched who should be singled out here?
And it must be added that the SU members themselves looked great!

zawody3-4 zawody3-5

Strona 2 z 83