8 marca - pamiętamy o prawach kobiet

International Women's Day and calling for women's rights

8 marca i związany z tą datą Dzień Kobiet jest dobrą okazją, aby przypomnieć, że droga do równych praw kobiet i mężczyzn nie była i nie jest łatwa. W XXI w. prawa kobiet wciąż są łamane a same kobiety są szczególnie narażone na dyskryminacje i wykluczenie społeczne. W ciągu ostatnich lat dużo się zmienia w tym zakresie, ale wciąż dużo pozostaje do zrobienia zwłaszcza w przełamywaniu stereotypów na temat roli kobiet we współczesnym świecie.

Czy wiesz, że kobiety stosunkowo nie dawno uzyskały prawa wyborcze?
O swoje prawa wyborcze kobiety same zaczęły się upominać zakładając w USA i Wielkiej Brytanie ruch społeczny sufrażystek pod koniec XIX i na początku XX w. Panie poprzez protesty, petycje i akty nieposłuszeństwa obywatelskiego chciały zwrócić uwagę na złą, sytuacje kobiet i przez to zmienić świadomość społeczną odmawiającą im równouprawnienia.
Pierwszym krajem, który przyznał kobietom powszechne prawo wyborcze, była w 1893 r. Nowa Zelandia. W 1902 r. dołączyła do niej Australia. W roku 1913 prawa wyborcze otrzymały kobiety w Norwegii, w 1915 r. – w Danii i Islandii.
W Polsce prawa wyborcze kobietom przyznano w 1918 r. W USA powszechne prawo wyborcze kobiety uzyskały w 1920 r. a w Wielkiej Brytanii 1928 r.
W grudniu 2015 roku prawo do głosowania zdobyły kobiety w Arabii Saudyjskiej. Wciąż jednak istnieją kraje, gdzie kobiety są pozbawione tego prawa, np. w Brunei lub prawo to przyznaje się kobietom z wykształceniem, tak jak jest w Libanie.
Pierwszą kobietą w historii, która uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata (bachelor's degree), była Amerykanka Catherine Brewer w 1840 r. W Polsce wyższe uczelnie zostały otwarte dla kobiet w 1894 r. Jako pierwszy zielone światło dla kobiet chcących robić karierę naukową zaświecił Uniwersytet Jagielloński.
Jedną z najwybitniejszych kobiet nauki jest Maria Curie-Skłodowska, która dwukrotnie zdobyła nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1903 i 1911 r. Warto wspomnieć, że słynna chemiczka znalazła możliwość kształcenia w owym czasie na paryskiej Sorbonie. Bowiem w 1891 r. nie było to możliwe w Królestwie Polskim.
Pierwszą Polką powołaną na wysokie stanowisko ministerialne była Irena Kosmowska, posłanka na Sejm w latach 1919–1930 z listy PSL Wyzwolenie, która pełniła funkcję wiceministra opieki społecznej w Rządzie Tymczasowym powołanym przez Ignacego Daszyńskiego.
Pierwszą Polką w roli premiera była dopiero Hanna Suchocka (1992–1993).
Pierwszą kobietą wybraną na stanowisko prezydenta w demokratycznych wyborach była Vigidis Finnbogodottir, która w 1980 r. została prezydentem Islandii, zaś pierwszą kobietą na świecie na stanowisku premiera była Sirimavo Bandaranaike z Sri Lanki, która piastowała ten urząd trzykrotnie w latach 1960–65, 1970–77, 1994–2000.
Kobiety po raz pierwszy dopuszczono do zawodów lekkoatletycznych na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie (1928). Pierwszą polską olimpijką była Wanda Dubieńska.

The 8th March is a good occasion to remind all that equality between men and women is still a job incomplete. Even nowadays women's rights are permanent broken on many occasions and women alone are exposed to discrimination and social exclusion. Within a few last years things are getting much better, but it is long term effort and in this field there is still lots to do particularly if it comes to breaking stereotypes of woman's role in contemporary world.

z23771731IHMaria Sklodowska Curie zostala uznana za najwaznie

Chłopiec z burzy

Storm Boy

We wtorek 05 marca 2019 roku uczniowie klasy IV b i IV e wybrali się do kina, na cudowny film "Chłopiec z burzy".
Wiele pozytywnych emocji wywołały przygody głównego bohatera! Piękna historia o przyjaźni człowieka z pelikanem. Po obejrzeniu filmu cała nasza grupa wybrała się na małe co nieco. Pełni wrażeń kinowych i kulinarnych, zadowoleni w doskonałych humorach wróciliśmy do szkoły. Ten dzień możemy zaliczyć do bardzo udanych!

On Tue, 5th March 2019, the students of IVb and IVe classes went to see the film: "Storm Boy." It is a story about a beautiful friendship between a boy and a pelican; it evoked many positive emotions. After watching the movie, they went to eat something. The day was great!

20190305 202910chlopiec z burzy pl f31005dd0e

W kołowrotku bajek

"In the wheel of fairytales"

W poniedziałek 4 marca br., aula KSP zamieniona została w scenę teatralną, bowiem odbyła się premiera przedstawienia " W kołowrotku bajek" przygotowanego przez dzieci z koła teatralno - muzycznego KSP Musical.
Jest to opowieść o tym, jak wróżki złej mocy zrobiły zamieszanie w krainie baśni i bajek. A to wszystko w pięknej scenerii, okraszone grą aktorską , tańcem i śpiewem.

On Monday, 4th March, the KSP hall was turned into a stage for the premiere of the performance "In the wheel of fairytales" prepared by the children from the theatrical and musical club of KSP. This is a story about evil fairies who have made a lot of fuss in the land of fairytales. And all this was set in a beautiful scenery, sprinkled with the amazing acting, dancing and singing.

IMG 6489IMG 6485

Więcej…

W sandomierskim Zamku Królewskim obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

The Youth Council of the Świętokrzyskie Province had a sitting in the Royal Castle in Sandomierz

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się w sobotę, 23 lutego IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
W czasie sesji z udziałem naszego ucznia Dawida Dąbrowskiego głosowano nad trzema projektami: w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zorganizowania Charytatywnego Turnieju Piłkarskiego o „Puchar Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego", w sprawie organizacji przedsięwzięć cyklicznych mających na celu szerzenie szeroko pojętej wiedzy o terytorium obecnego województwa świętokrzyskiego (między innymi Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej) oraz w sprawie zorganizowania konferencji „Działalność społeczna, a życie codzienne".

The IV session of the Youth Council of the Świętokrzyskie Province took place in the Royal Castle in Sandomierz, on Saturday, the 23rd February.
During the session with the participation of our student, Dawid Dąbrowski, there was voting on three projects: expressing the will to organize the Charity Football Tournament in which the prize would be "the Youth Cup of the Świętokrzyskie Province Council", the case of organizing cyclical undertakings aimed at spreading wide knowledge about the territory of the present Świętokrzyskie Province (among others, the Knowledge Competition on the Świętokrzyskie Land) and on organizing the "Social activities and everyday life" conference.

sandomierzsandomierz1

Wernisaż

Vernissage

20 lutego została zorganizowana w naszej szkole wystawa prac uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Temat przewodni to „Mój autorytet". Powstałe dzieła były pracą dodatkową uczniów dlatego szczególnie cieszymy się z dużego zainteresowania. Celem tej wystawy było zaprezentowanie twórczej działalności uczniów, stworzenie w szkole klimatu galerii oraz uświadomienie wszystkim oglądającym zdolności i potencjału naszych uczniów. Wystawę podziwiać można do 6. marca na II piętrze w budynku przy ul. Jagiellońskiej.

We are proud to open our students artwork exhibition on 20th February which is displayed in the entrance hall on the second floor in the Jagiellońska building. An exhibition displays the artwork from Primary -Year 6 to the Secondary-Year 3 students. The main art project is called ,, My role model" and was created by students as an additional work so we are even more pleased to observe a rising interest in our exhibition. The main purpose of our artwork project is presentation our student's creativity. We find that the idea to create gallery atmosphere also helps to recognize and see both the art potential and art skills of our students. An exhibition will run until 6th March.

20190221 124111 horz

Zabawa karnawałowa

Fancy dress ball!

W dniu 26.02.2019 dla naszych młodszych dzieci z klas 0-4 odbył się bal karnawałowy. Najlepiej przebrany uczeń z każdej klasy otrzymał atrakcyjną nagrodę. Wszyscy świetnie się bawiliśmy w rytmie muzyki tanecznej, możliwe było również zamawianie piosenek u DJ'a ze specjalną dedykacją. Piękne stroje, wspaniała muzyka w rytmach dyskotekowych sprawiła, że impreza była bardzo udana. Podczas balu była przerwa na poczęstunek oraz zapozowanie do zdjęcia na prawdziwej ściance budki foto.

There was a fancy dress ball in our school on Frebruary 26th. Beautiful costumes, great disco music made this party successful. During the party there was a small meal for the students. Kids were posing on the real photowall.

IMG 2885 tilepage

Dyskoteka karnawałowa

Carnival discoteque

W poniedziałek 25 lutego uczniowie starszych klas brali udział w dyskotece karnawałowej. Za oprawę muzyczną odpowiadali Szymon i Tymon z klasy 3 gimnazjum oraz Bartosz z klasy VIa. Nagrodę za najlepsze przebranie zdobył Mateusz z kasy VIIIe1.

On 25th Feb, the students of senior classes took part in a disco. The music was provided by Szymon i Tymoteusz from the 3rd class of junior high school and Bartosz from the 6th class of primary school. The prize for The best costume was won by Mateusz Bzymek from the 8th class of primary school.

dyskotekadyskoteka1

Więcej…

Wyjście do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Trip to the Planetarium and Astronomical Observatory

Dnia 21 lutego uczniowie z klasy 3B gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego UJK w Kielcach oraz Centrum Energetycznego.
Głównym celem wycieczki było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy zdobywanej podczas zajęć edukacyjnych z zakresu astronomii oraz poznanie podstawowych przyrządów astronomicznych a także rozbudzenie zainteresowań tą dziedziną wiedzy. Wiedza zdobyta w terenie poprzez bezpośrednią styczność z tematem pobudza wyobraźnię i pozostaje w pamięci.

On February 21, students from class 3B of the Junior High School took part in the trip to the Planetarium and the Astronomical Observatory UJK in Kielce nad the Energy Center. The main purpose of the trip was to broaden and classify the knowledge acquired during educational classes in the field of astronomy and getting to know basic astronomical instruments as well as rising interests in this field of knowledge. Knowledge gained through the direct contact with the subject stimulates the imagination and stays in memory.

20190221 10341620190221 124626

Więcej…

Dzień Języka Ojczystego

International Mother Language Day

Jak co roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony 20 lat temu przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata. W naszej szkole uczciliśmy ten dzień organizując dyktando. Z językowymi potyczkami wszyscy poradzili sobie świetnie.
Zwycięzcami w kategorii klas trzecich zostali: miejsce I Hania Wrzosek, miejsce II Natasza Biały, miejsce III Mikołaj Olender.
W kategorii klas czwartych: miejsce I Amelka Stawiarska, miejsce II Nikodem Głowacki, miejsce III ex aequo Zuzia Kowalczyk i Scarlett Lafa. Nagrodzonym raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Za pozostałych będziemy mocno trzymać kciuki za rok!

As every year on 21 February we celebrate International Mother Language Day. It was originated by Unesco 20 years ago in order to emphasise the importance of cultural and linguistic diversity. Our school joined the celebrations and the younger students wrote a special dictation. All the children did their best and the winners were:
Hania Wrzosek (1st place), Natasza Biały (2nd place) and Mikołaj Olender (3rd place) in Year 3 category
Amelka Stawiarska (1st place),Nikodem Głowacki (2nd place) and ex aequo Zuzia Kowalczyk and Scarlett Lafa (3rd place) in Year 4 category. Congratulations! We will keep our fingers crosses for all of you next year.

20190221 16325820190222 113630

Więcej…

Dzień Języka Ojczystego

Day of Mother Tongues

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku a obchodzony jest 21 lutego. W tym roku uczniowie klasy trzeciej Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum uczcili to święto, rozwiązując zagadki językowe dotyczące słowotwórstwa. Poznali też wiele ciekawostek dotyczących pochodzenia polszczyzny i zmian, które w niej zachodziły na przestrzeni wieków.

International Day of Mother Tongues was established by UNESCO in 1999 and is celebrated on February 21. This year, third year students of the First Bilingual Middle School celebrated this day by solving language puzzles connected with word formation. They also learned many interesting facts about the origin of the Polish language and the changes that took place in it over the centuries.

20190222 08423320190222 084007

Więcej…

Kącik przyrody

Nature corner

Uczniowie klasy 1a z utęsknieniem wyczekują wiosny, dlatego na zajęciach przyrodniczych dzieci posadziły wiosenne kwiaty: hiacynty i narcyzy. Hodowla umożliwia pierwszakom poznawanie budowy roślin. Dzieci dzięki cierpliwość, sumienności i systematyczności uczą się bycia dobrym obserwatorem przyrody. Wszyscy znakomicie poradzili sobie w nowej roli, a nasz kącik przyrody prezentuje się świetnie .

Students of grade 1a are waiting for spring so during their nature classes they planted flowers: hyacinths and daffodils. It enables to familiarise the first graders with the structure of plants. Children learn how to be a good nature observer, due to their patience, diligence and regularity. All the children did their best, and our nature corner looks perfect.

0102

Więcej…

Zbieramy i pomagamy!

Raising caps and helping out!

W poniedziałek 18.02 wybraliśmy się w okolice Skarżyska w celu przekazania nakrętek na rzecz dzieci cierpiących na SMA - (rdzeniowy zanik mięśni). Kaja i Kacper poczęstowali nas pysznymi domowymi piernikami. Mieliśmy tam okazję obejrzeć wozy i akcesoria strażackie oraz zwierzęta hodowlane ;-)

On Monday, 18 February, we went to the vicinity of Skarżysko in order to hand over the caps we had collected to children suffering from SMA (spinal muscular atrophy). Kaja and Kacper offered us delicious homemade gingerbread. We also had an opportunity to see fire trucks and accessories, as well as farm animals ;-)

0102

Studniówka KSP 2019

Prom

W dniu 2 lutego odbył się bal studniówkowy klasy maturalnej I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego. Nasi uczniowie bawili się doskonale. Studniówkę połączyliśmy z kieleckim Liceum im. Stefana Żeromskiego. Uczniowie wraz z nauczycielami bawili się do białego rana. Teraz czas na maturę...

100dn 01received 1011723659038747

Więcej…

Walentynki w naszej szkole

Valentine's Day in our school

W tym roku nasi walentynkowi listonosze ciężko pracowali. Poczta walentynkowa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Zarówno w szkole podstawowej, w gimnazjum jak i w liceum posłańcy rozdali dziesiątki walentynkowych kartek. Ich adresatami okazali się uczniowie, nauczyciele a nawet dyrekcja!

This year, our Valentine's postmen had to work hard. Valentine's Post was very popular. Both in primary, middle and high school, messengers gave away dozens of Valentine's cards. Their addressees were students, teachers and even the management!

20190214 090543walentynki

Strona 9 z 55