Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

The final of the Great Orchestra of Christmas Charity

29. Finał WOŚP już za Nami! W niedzielnej kweście brało udział 28 uczniów z Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Europejskiej Szkoły Podstawowej.
Wolontariusze kwestowali na kieleckich ulicach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz dobrym humorem.
W końcu spotkali się z koleżankami i kolegami ze szkolnych ławek. Uczniowie po raz kolejny ustanowili szkolny rekord w zbiórce.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

The 29th WOŚP Final is behind us! 28 students from the First Bilingual Primary and European Primary School participated in the Sunday event . Volunteers collected money on the streets of Kielce respecting the rules of safety and preserving good humor. In the end, they met with their friends from school benches. The students once again set the school record in fundraising. Thank you to all the donors!

IMG 20210129 170022IMG 20210131 101855

Więcej…

Pomoc dla Schroniska

Helping the Shelter

W dniu 27.01.2021 Samorząd Uczniowski klas 0-3 dostarczył do Schroniska w Dyminach zebrane przez Uczniów naszej Szkoły dary dla bezdomnych zwierząt. Dostarczyliśmy również artykuły zebrane przez nasze starsze koleżanki i kolegów z klas 4-8 oraz Liceum. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

On January 27th, 2021 the student council of grades 0-3 delivered gifts for homeless animals to the shelter in Dyminy. We also delivered goods collected by our older colleagues from grades 4-8 and high school. We would like to thank everyone for their involvement.

20210127 12202320210128090016 1

Laurki dla Babci i Dziadka

Day of Grandma and Grandpa

Klasa 2a zrobiła kartki dla Babci i Dziadka. Z okazji ich święta dzieci złożyły im życzenia. Wszyscy z uśmiechem na twarzy życzyli dużo zdrowia i miłości ☺️

After returning to school class 2a made the cards for Grandma and Grandpa. On the occasion of the holiday, they expressed wishes. Everyone with a smile on their faces wished a lot of health and love☺️

page2page

Zimowy spacer

Winter walk

Korzystając z pogody i uroków zimy, uczniowie klasy 2b wybrali się na spacer. Podczas spaceru ogromną radość sprawiła zabawa śnieżkami oraz ulepienie całej rodziny bałwanów.

Taking advantage of the weather and the beauty of winter, pupils of 2b grade went for walk. During the walk, students had great fun of playing with snowballs and creating the whole family of snowmen.

20210120 13101820210120 131915

Powrót do szkoły najmłodszych

Cieszymy się, że znów się spotkamy!

Już w poniedziałek z radością powitamy uczniów zeróweczki oraz klas 1-3 w murach naszej Szkoły.
Ze starszymi dziećmi i młodzieżą widzimy się podczas lekcji on-line.

Konkurs świąteczno-sportowy

Sports-Xmas Competition

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie świąteczno-sportowym.
Cieszy nas niezmiernie duże zaangażowanie uczniów naszej szkoły.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Aleksandra Kozub
II miejsce Filip Drabarek i Alicja Solakiewicz
III miejsce Ludwik Gałuszka
Zwycięzcom gratulujemy !

We would like to thank all the contestants of the competition,
we are very happy that the students got so involved in it.
The results are as follows:
1st prize - Aleksandra Kozub
2nd prize Filip Drabarek and Alicja Solakiewicz
3rd prize Ludwik Gałuszka
Congratulations!!!!

PREMIERA! KSP MUSICAL "Magia Świąt"

PREMIERE! KSP MUSICAL 'Magic of Christmas'

Aktorzy Koła Teatralno - Muzycznego serdecznie zapraszają na premierę świeżutkiego filmu "Magia Świąt".
Jest to krótka odpowiedź na odwieczne pytanie : " Za co kochamy święta Bożego Narodzenia?"

The actors of the Theater and Music Club cordially invite you to the premiere of the latest film 'Magic of Christmas'.
It is an attempt to answer the eternal question: "What do we love Christmas for?"

 
 

Przedstawienie Świąteczne

Christmas play

Dnia 22 grudnia 2020 roku w Naszej Szkole odbyło się przedstawienie świąteczne pt. ,,Dziewczynka z zapałkami''.
Przedstawienie zostało przygotowane przez naszych najmłodszych uczniów z klasy 0a pod opieką wychowawcy Norberta Ludynii.
Występ w niezwykle wzruszający sposób opowiadał o potrzebie pomagania innym, nie tylko ,,od święta''. Przedstawienie świąteczne wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie podbili serca publiczności.
Dzieci śpiewały również piękne kolędy i pastorałki, a następnie świętowali swoje pierwsze wspólne spotkanie wigilijne w tym trudnym czasie.

On December 22nd a Christmas play 'The Little Match Girl ' was staged in our school.
The performance was prepared by our youngest students from grade 0a and their form teacher Norbert Ludynia.
The play emphasized the importance of helping others regularly, not only on special occasions. The Christmas performance set the mood for Christmas and won the hearts of the audience.
The children sang beautiful Christmas carols and pastorals and they celebrated their Christmas Eve together at the difficult time of the pandemic.

0102

Więcej…

Świąteczne kolędowanie

Więcej…

Święta tuż, tuż...

Waiting for Christmas

Grudzień jest szczególnym czasem, bowiem czekamy na święta Bożego Narodzenia.
W naszej szkole zawsze był to okres intensywnej pracy, gdyż przygotowywaliśmy się w szczególny sposób.
Wykonywaliśmy ozdoby świąteczne, pięknie dekorowaliśmy pracownie, a wszystko po to, by stworzyć świąteczny, magiczny nastrój i przygotować się do wspólnej wigilii.
W tym roku również jesteśmy gotowi. Sale są już przystrojone i z niecierpliwością czekają na pierwszą gwiazdkę oraz szybki powrót dzieci do szkoły.

December is a special time because we are waiting for Christmas. In our school it has always been a time of intense work because we prepared everything in a special way. We made Christmas decorations and beautifully decorated classrooms just to create a festive and magical atmosphere and prepare for Christmas Eve. This year we are also ready. The classrooms are already decorated and we are looking forward to the first star and the quick return of the children to school.

0102

Więcej…

W zdrowym ciele - zdrowy duch!

A Sound Mind in a Sound Body!


Wspominamy zajęcia z W-F w KSP...


We reminisce our PE classes at KSP ...

KOLEJNA DAWKA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ!
Tym razem przedstawiamy Wam przedświąteczny trening wzmacniający mięśnie nóg i pośladków. Mamy nadzieję, że nagranie zmotywuje Was do aktywności w domu.
Pamiętajmy RUCH TO ZDROWIE!

ANOTHER DOSE OF PHYSICAL ACTIVITY!
This time we present you pre-Christmas training aimed at strengthening legs and buttocks muscles. We hope that the recording will motivate you to be active at home.
Let's remember MOVING IS HEALTHY

Dodatkowo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie świąteczno sportowym. Zgłoszenie wysyłamy na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci zdjęć lub filmów, które pokazują Waszą aktywność fizyczną w domu. Nie zapomnijcie o dobrej zabawie, kreatywności, świątecznych przebraniach oraz bezpieczeństwie podczas wykonywania zdjęć lub filmów. Termin nadsyłania zgłoszeń do 21 grudnia. Ogłoszenie wyników 23 grudnia. Powodzenia!

Additionally, we invite all students to participate in a Christmas sport competition. The application should be sent to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. in the form of photos or videos that show your physical activity at home. While taking photos don't forget about fun, creativity, Christmas costumes and safety. The deadline for submitting applications is December 21. The results will be announced on December 23. Good luck!

Dzień z kulturą Hiszpanii

A day with Spanish culture

W tym roku Dzień z kulturą Hiszpanii obchodzony był w wyjątkowym czasie i niecodziennych warunkach.
Został on poświęcony tematyce Bożego Narodzenia w Hiszpanii i wydarzeniom, które dzieją się w tym okresie na Półwyspie Iberyjskim.
Nasi twórczy uczniowie, nie poddali się izolacyjnej nudzie - nagrali filmy, których efekt możemy obejrzeć poniżej.

This year, the Day with Spanish Culture was celebrated at an exceptional time and in unusual conditions.
It was dedicated to the topic of Christmas in Spain and the events that take place during this period on the Iberian Peninsula.
Our creative students overcame quarantine boredom and recorded films, the effect of which can be seen below.

 
 

Andrzejki 2020

St. Adnrew's Day 2020

W piątek 27 listopada z okazji Andrzejek na lekcjach było mnóstwo Przebierańców.
Natomiast popołudniu odbył się e-turniej w Rocket League. Maks, uczeń drugiej klasy liceum był odpowiedzialny za techniczne strony wydarzenia m.in. transmisję meczu na portalu YouTube.
W turnieju brali udział uczniowie z klas od 5 SP po 2 LO. Mecz wygrała drużyna w składzie: Iwo kl.5a, Antoni kl.7a, Antoni kl.8a.
Osoby, które nie grały lub nie oglądały meczu, Andrzejki spędzały tradycyjnie ... przelewając przez klucz wosk i wróżąc sobie.

On Friday 27th November due to St. Adnrew's Day, during the lessons many students were dressed up. What is more, e-competition took place in the afternoon. Maks, a student from 2 class of high school was responsible for technological assistance which was the stream of match on YouTube. Students of the range from 5 classes of primary school to second classes of high school took part in the tournament. Team of Iwo 5 class, Antoni 7 class, Antoni 8 class won the match. Students who didn't play or didn't watch the match, they spent St. Adnrew's Day Party in a tradinional way... pouring the wax through the key and fortelling the future.

andrzejki nataszabiay5eandrzejki1

Więcej…

Debata Oxfordzka z okazji Dnia Praw Człowieka

Oxford Debate on Human Rights Day

Dziś w naszej szkole w ramach Dnia Praw Człowieka odbyła się debata, w której wzięli udział licealiści z Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego.
Tezą debaty była współczesna wystarczalność praw człowieka. Jej zamierzeniem natomiast było nie tylko kształtowanie sztuki i kultury dyskusji, o co zadbała polonistycznym okiem pani Katarzyna Chrzęszczyk. Przede wszystkim poruszyliśmy kwestię wagi kształtujących się postaw młodych ludzi, którzy w przyszłości będą dbali o nasze prawa - to był jeden z celów dyskusji, który uświadomiła nam pani Edyta Krawczyk - pedagog szkolny.
Rozmawialiśmy na temat przemian praw człowieka na przestrzeni dziejów - o tym i o niemałym wkładzie Polski w proces kształtowania owych praw - przypomniał nam nauczyciel historii pan Maciej Obara.
Ponadto podzieliliśmy się spostrzeżeniami w kwestii przestrzegania i egzekwowania naszych praw, a także refleksjami w sprawie proponowanych metamorfoz prawa.
Rozważaliśmy delikatne kwestie naszej moralności i indywidualności sumienia pod czujnym okiem nauczyciela etyki pana Aleksandra Króla.
Wspomniane konteksty historyczne czy socjologiczne były wsparciem dla wypowiedzi Naszych Uczniów, które ze względu na swoją dojrzałość merytoryczną i emocjonalną - naprawdę wzbudziły w nas ogromną dumę. Oby więcej takich spotkań!

Today at our school, as part of the Human Rights Day, a debate took place which was attended by high school students from both the European High School and the First Bilingual High School together with representatives of the teaching staff. The thesis of the debate was the contemporary sufficiency of human rights. It's intention was not only to shape craft and culture of discussion, which was ensured by the Polish teacher, Ms Katarzyna Chrzęszczyk. First of all, we raised the issue of the importance of sheaping the attitudes of young people, who will ensure our rights in the future - that was one of the goals of the discussion. We talked about the transformation of human rights throughout history - about this and about Poland's considerable contribution to the process of shaping these rights. In addition, we shared our observations on compliance with and enforcing our rights, as well as reflecting on the proposed metamorphosis of law. We considered the delicate issues of our morals and individuality conscience under the watchful eye of the ethics teacher, Mr. Aleksander Król. These historical and sociological contexts were a support for statements of our students, which due to their maturity, they really made us proud. May more such meetings occur!

debata 1debata4

Więcej…

Strona 9 z 68