Międzynarodowy Dzień Książki

World Book Day

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi.
Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę.
W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.
Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności.
Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni.
W takich okolicznościach zapraszamy naszych uczniów i rodziców do korzystania a darmowych e-booków. Możemy sobie zbudować bogatą biblioteczkę e-booków korzystając z legalnych źródeł.

Poniżej prezentujemy listę adresów internetowych, z których można pobrać darmowe e-booki:
https://wolnelektury.pl/
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje
http://www.chmuraczytania.pl/
http://www.ebooks43.pl/

Celebrated around the world on April 23, the festival of books comes from Catalonia, and was organized for the first time in 1926. This is an important date in the history of world literature: the date of the death of Cervantes, the birth and death of Shakespeare, and the death of Inca Garcilaso de la Vega. According to Catalan tradition, on this day men give their partners a red rose, and they give them a book. In 1995, UNESCO declared April 23 as World Book and Copyright Day. More than ever, at a time when people remain locked in their homes, the power of books should be used to broaden our horizons, stimulate our minds and creativity. By reading and celebrating World Book and Copyright Day 2020 we can open ourselves to others despite the distance and travel through imagination. In such circumstances, we invite our students and parents to use free e-books. We can build a rich library of e-books using legal sources.

Below is a list of websites from which you can download free e-books:
https://wolnelektury.pl/
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje
http://www.chmuraczytania.pl/
http://www.ebooks43.pl/

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Spotkajmy się na Facebooku KSP!

Let's meet on KSP Facebook!

Rozwijasz swoje pasje?
Czytałeś ciekawą książkę?
Dopracowałaś do perfekcji nowy układ taneczny?
A może po prostu obserwujesz świat za oknem?
Podziel się z kolegami i koleżankami, pomysłami na spędzanie czasu w twórczy sposób.
Pozostań kreatywny i nie daj się nudzie!
Wszystko znajdziesz na naszym facebook'owym profilu :)

(Prace, pomysły, filmiki, recenzje, zdjęcia przesyłaj wychowawcy)

Do you develop your passions?
Have you read an interesting book?
Have you perfected a new dance routine?
Or maybe you're just observing the world outside the window?
Share your ideas for spending time in a creative way with your friends
Stay creative and don't get bored!
Read more:)

(Works, ideas, videos, reviews, photos please send to your form teacher)

Koronawirus okiem psychologa

12

Informacje dotyczące prowadzonych działań edukacyjnych

Information about the ongoing educational activities

Szanowni Państwo,
w trosce o dobro Naszych Uczniów nie zaprzestajemy prowadzenia działań edukacyjnych. Nasi nauczyciele przygotowują materiały dydaktyczne, które służą do pracy w domu. Prosimy o pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami klas, odbieranie przekazywanych drogą elektroniczną zadań i kart pracy, pilnowanie terminowego ich wykonania oraz odsyłania.
Mamy nadzieję, iż wkrótce spotkamy się wspólnie w Naszej Szkole.

Dear Sirs, As we care so much about the well-being of our students, we are continuously preparing educational materials for the students to be done by them at home. Please stay in touch with the form teachers, check your emails for the paper work and task papers as well as see to your children sending them back on time. Hope to see you soon in our school.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Suspension of didactic and educational classes in kindergartens, schools and educational institutions

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół już od 12 marca br.

APELUJEMY aby w tym czasie dzieci zatrzymać w domach i możliwie jak najbardziej ograniczyć wyjścia i spotkania towarzyskie.
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Ladies and Gentlemen, in accordance with the decision of the Minister of National Education, from March 12 to 25 the functioning of education system units is limited for the time being. This means that during this period, both public and non-public kindergartens, schools and educational institutions will not organise didactic and educational classes.
On March 12 and 13 in kindergartens and primary schools there will be no didactic and educational classes, but only caring activities; while secondary school students will not come to school from March 12 on.

WE CALL FOR keeping children at home and limit outings and social gatherings as much as possible.
More: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Międzynarodowy Dzień Teatru

International Theater Day

Międzynarodowy Dzień Teatru to święto uchwalone w 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu - 27 marca 1957 roku.
Warto w tym trudnym czasie pamiętać, jak ważna jest sztuka i artystyczna kreacja w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich.
W tym roku inaczej niż zwykle, bo bez spotkania z aktorem czy występami kół teatralnych włączamy się w obchody tego święta.
Chcielibyśmy zaproponować naszym uczniom i rodzicom: Zostajemy w domach i oglądamy spektakle teatralne!

W poniższych linkach znajdziecie dziesiątki spektakli teatralnych.
To prawdziwa skarbnica dla wszystkich wielbicieli sztuki, wiec jest w czym wybierać!
https://www.youtube.com/user/TeatrZeromskiego/videos
https://ninateka.pl/filmy/teatr,spektakle

World Theatre Day was created in 1961 at the 9th World Congress of the International Theatre Institute to commemorate the opening of the Theatre of Nations on 27th March 1957 in Paris. During this difficult time we should remember how imprtant art and artistic creation are in our daily life, in order to strenghten friendship and social bonds.
Differently to previous years, this year we join the celebrations without a meeting with an actor or the perfomances of theatrical gropus.
We would like to propose to our students and their parents: We stay at home and watch theatre spactacles!
In the links below you will find tens of theatre spectacles. It's a real storehouse for all art lovers, so there is a lot to choose from!
https://www.youtube.com/user/TeatrZeromskiego/videos
https://www.youtube.com/channel/UCxPSDPQEEBrgLzolrKKzRQQ
https://ninateka.pl/filmy/teatr,spektakle
http://vod.teatrwielki.pl/
https://iteatr.tvp.pl/20499744/repertuar
https://vod.tvp.pl/

01received 241057120376359

Więcej…

KSP MUSICAL w Teatrze

KSP MUSICAL at the Żeromski theatre

W ramach realizacji zajęć teatralnych – grupa KSP Musical dnia 6 marca 2020 r. wybrała się na warsztaty z aktorkami Teatru im. S. Żeromskiego Panią Dagną Dywicką i Anną Antoniewicz. Zajęcia rozpoczęła wycieczka po teatrze i jego tajemniczym zapleczu. Podczas wyprawy dzieci zwiedziły niedostępne dla zwykłego widza miejsca. Zobaczyliśmy między innymi foyer, widownię, scenę, garderobę, charakteryzatornię, kulisy i reżyserkę Spotkanie było okazją do porozmawiania o tym jak wygląda praca aktora oraz innych osób w teatrze. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w tym magicznym miejscu, emocje, które nam towarzyszyły, na długo zapadną w naszej pamięci.

As part of the KSP theater - musical group, on March 6th 2020, the students went to a workshop with actresses of the Żeromski theater, Dagna Dywicka and Anna Antoniewicz. During the trip the children visited the theatre and its mysterious spots. We saw, among others, the foyer, auditorium, stage, wardrobe, makeup room, backstage and the director's office. The meeting was an opportunity to talk about what work at the theatre looks like for actors and other people in the theatre. The magical visit made a huge impression on the students, the emotions that accompanied us will stay with us for a long time.

52

Więcej…

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych i Symbolach Szkolnych

The 9th edition of the Contest of Knowledge about Polish National and School Symbols

W dniu dzisiejszym Maksymilian Grzywna, uczeń klasy pierwszej Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego,
zajął I miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych i Symbolach Szkolnych.
Serdecznie gratulujemy!!!

Today, Maksymilian Grzywna, a first grade student of The First Bilingual High School,
took first place in the 9th edition of the Contest of Knowledge about Polish National and School Symbols.
Congratulations !!!

image000000003

Biała Szkoła 2020 – Białka Tatrzańska

2020 School Skiing Camp in Białka Tatrzańska

Uczniowie klas 6, 7 i licealnych w ostatnich dniach lutego bawili się i szkolili na naszym tradycyjnym obozie narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Mimo kiepskiej zimy w kraju warunki w Białce były fantastyczne. Doskonale przygotowane trasy i piękna pogoda sprzyjała wypoczynkowi i dobrej zabawie na stokach, a także na ognisku czy snowtubingu. Zorganizowaliśmy też ostatkową dyskotekę, a ostatniego dnia obozu odwiedziliśmy Zakopane. „Białą Szkołę” organizujemy już ponad 20 lat i zawsze wracamy z niej bardzo zadowoleni, tym bardziej że po raz kolejny obyło się bez kontuzji. Czekamy więc już na następną zimę i kolejną udaną imprezę.

In the last days of February the older students of our school took part in our annual skiing camp in Białka Tatrzańska. The skiing conditions were surprisingly good so we could master our skills on the range of slopes. While in the evenings, we had fun at the disco or by the bonefire and we also tried some snowtubing! On Friday we went for a walk along Krupówki - the main street of Zakopane. We are looking forward to our next year winter adventure!

01 copy02 copy

Więcej…

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce na gali "Świętokrzyska Victoria"

We wtorek 25 lutego w Kielcach po raz 12. wręczono Nagrody Marszałka Województwa "Świętokrzyska Victoria".
Młodzieżową Radę Miasta Kielce reprezentowała uczennica Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego - Milena Mularczyk.

Milena Gala Victoria

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kielce

W dniu 25 lutego odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, w której uczestniczył Prezydent Bogdan Wenta. Podczas sesji zostały powołane: Komisja Promocji, Komisja ds. Statutowych, Komisja ds. Dialogu z Młodzieżą oraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Środowiska. Radni uchwalili harmonogram sesji na rok 2020 r. oraz wybrali reprezentanta do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, został nim Piotr Michalski.
Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące reprezentuje Julianna Tumulec, natomiast Europejskie Liceum Ogólnokształcące - Milena Mularczyk.

86831301 1353599658181741 7101854326607314944 n

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

International Mother Language Day

Jak co roku, 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma służyć podkreśleniu bogactwa, różnorodności i piękna języka, którym się posługujemy. Uczniowie naszej szkoły, również poświęcili ojczystemu językowi więcej uwagi. Cały tydzień wykonywali liczne zdjęcia promujące to wydarzenie. Najmłodsi - uczniowie klas II i III obejrzeli ciekawy film dotyczący znaków diakrytycznych, a uczniowie liceum przygotowali filmy, które w nieszablonowy i humorystyczny sposób traktowały o bogactwie polszczyzny. W ramach obchodów odbyło się wielkie dyktando, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas II - III oraz IV - VII i liceum. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność.

 

01

Więcej…

Strona 9 z 63