Debata Oxfordzka

Oxford Debate on Human Rights Day

W dniu 10.12.2021 roku w rocznicę podpisania Deklaracji Praw Człowieka (Universal Declaration of Human Rights, 1948.12.10) w naszej szkole odbyła się debata dotycząca praw człowieka, ich znaczenia i poszanowania.
W szczególności dotyczyła ona dyskryminacji, tej w wymiarze narodowym, społecznym, jak również tej która bezpośrednio może nas dotykać w naszych małych, codziennych środowiskach.

Debata miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problemy z jakimi może borykać się ich rówieśnik, ale również wskazać skąd uprzedzenia mogą wynikać i jak głęboko mogą być w nas zakorzenione. Jak uwarunkowania historyczne czy polityczne mogą siedzieć w nas przez pokolenia i nie pozwolić nam na pełne szacunku I zrozumienia myślenie o drugim człowieku.

Organizacja takiej debaty miała też na celu dać młodym ludziom szansę wypowiedzenia się i oswojenia z bardzo wymagającą sztuką jaką jest sztuka dyskusji.

Za moderowanie powyższego panelu dyskusyjnego odpowiedzialny był Maksymilian Grzywna – przewodniczący samorządu szkolnego. Uczestnikami były klasy siódme, ósme oraz klasy licealne.

The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948. Its adoption recognized human rights to be the foundation for freedom, justice, and peace.
In recognition of the milestone document, our school held a debate on human rights, their importance and protection on 10 December 2021. It concerned discrimination in the national and social dimensions.

The debate was aimed at drawing young people's attention to the problems that their peers may have to deal with and to indicate where prejudices may come from and how deeply they can be rooted in us. Furthermore, students discussed how historical or political conditions can prevent us from thinking about other people in a respectful way.

The debate was also intended to give young people a chance to express themselves and familiarize themselves with the very demanding art of discussion.

Maksymilian Grzywna - the chairman of the Student Council was responsible for moderating the debate. The participants included Years 7 and 8 and our high school students.

0103

Więcej…

Wspominamy sportowe wydarzenia...
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Klas V

We look back on sports events ...
Santa's Volleyball Tournament for 5 graders.

W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas V wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej.
Podczas zawodów wśród uczniów panowała wspaniała atmosfera, dzieci były bardzo zaangażowane w rozgrywki klasowe.
Wszyscy zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom gry w piłkę siatkową.

As part of PE classes, the 5 graders took part in the Santa's Volleyball Tournament. There was a great atmosphere during the competition. The children were very involved in the class games. All the players presented a high level of volleyball skills.

IMG 20211207 102624IMG 20211207 102523

Więcej…

Wycieczka do Fabryki Bombek w Staszowie

A trip to the Baubles Factory in Staszów

Dnia 15 grudnia uczniowie klas pierwszych udali się do Fabryki Bombek w Staszowie.
Podczas wizyty zwiedzili fabrykę, dowiedzieli się jak powstają bombki i co najważniejsze- mogli wykonać własną. Wspaniała pamiątka na długie lata.
Jak już czujemy te święta...

.

0102

Więcej…

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki

Trip to the Energy Science Center

Dnia 9 grudnia klasy pierwsze wybrały się do Energetycznego Centrum Nauki.
Dowiedziały się co nieco o śniegu, iluminacji, zwiedziły wystawę "Jak powstaje energia" I własnoręcznie wykonały świecące ozdoby.
To była bardzo wartościowa wizyta.

9th December, the first graders students went to the Energy Science Centre.
They learnt about snow and illumination and visited the exhibition "How energy is created”. Pupils also made glowing decorations.
It was a very worthwhile visit.

0102

Więcej…

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Christmas market

W dniach 07-09 grudnia Uczniowie klas 0-3 zorganizowali Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Zbieraliśmy na odbudowę Szkoły Wrażliwości w Kapkazach. Cel jest szczytny. Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.
To, czego dokonaliśmy, przerosło nasze oczekiwania. To było COŚ!

.

20211207 08311720211207 090613

Więcej…

Zbiórka darów dla Schroniska w Dyminach

Gifts for the shelter in Dyminy

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy zaangażowali się w zbiórkę darów dla Schroniska w Dyminach.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu bezdomne zwierzęta nie będą głodne i zmarznięte podczas tych trudnych miesięcy. Zrobiliśmy wspólnie coś wspaniałego.

We would like to thank all our Students, Parents and Teachers who got involved in collecting gifts for the Shelter in Dyminy. Thanks to your commitment, homeless animals will not be hungry and cold during these difficult months. We did something wonderful together.

20211124 122352 tile0001

Andrzejkowych wróżb nadszedł czas!

St. Andrew's divination

W piątek, uczniowie klasy 4 c wcielili się w role wróżek i wróżbitów. Uczniowie "dowiedzieli" się co ich czeka w najbliższym czasie, jaki zawód będą wykonywać, poznali imiona swoich sympatii.
Andrzejkowa wróżba związana z układaniem butów szczególnie spodobała się uczniom.

.

IMG 20211201 150406IMG 20211201 150436

Więcej…

"My się mamy nie słuchamy" ;)

Performance in the "Kubuś" theater

Dnia 1.12.2021r klasy 0a i 0b wybrały się na wycieczkę do Teatru Kubuś na spektakl pt. „My się mamy nie słuchamy".
Celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji.

On the 1st December 2021, classes 0a and 0b went on a trip to the "Kubuś Theatre” for a performance entitled "My się mamy nie słuchamy."
The purpose of the trip was to awaken students' interest of culture and to trigger their positive feelings and emotions.

IMG20211201115450IMG20211201120226

Więcej…

O wolontariacie słów kilka

A few words about volunteering

Uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych od zawsze angażują się w pomoc innym.
Niedawno nasi Kandydaci na wolontariuszy przeszli szkolenie wstępne podczas którego dowiedzieli się co to jest wolontariat i dlaczego warto pomagać. Razem możemy dużo zrobić :)

The students of Kolegium Szkół Prywatnych are always helpful and caring. They are devoted to their voluntary work. Recently our candidates for volunteers took part in an induction training. During the training the learned what voluntary work means and why is it important to help.

20211123 093240img src="/images/0_rok_szkolny_2021_2022/samorząd_uczniowski/20211123_093818.jpg"

Wspominamy sportowe wydarzenia...
Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Halowej klas 4

Something to remember about....
InterClass Football Game Cup

Uczniowie klas 4 wzięli udział w Międzyklasowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej, w którym mogli wykazać się umiejętnościami gry w piłkę nożną oraz współpracą w zespołach klasowych.
Celem tego sportowego eventu było: propagowanie wśród młodzieży gry w piłkę nożna halową, aktywizacja uczniów do brania udziału w turniejach sportowych, integracja zespołów klas 4, a także wdrażanie ich do uczciwej, „zdrowej” rywalizacji sportowej w duchu gry Fair Play.

The students of the 4th grades took part in The Interclass Football Indoor Game Cup, where they had a chance to show off their skills as well as compete among classes.
The aim of this event was to cultivate the team sports, class integration and show them how to play"fair"

0102

Więcej…

Jak przygoda to tylko w Afryce,
czyli omawiamy " W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza

If it comes to an adventure, it’s only in Africa-
we are discussing "In Desert and Wilderness" by Henryk Sienkiewicz

Omawianie lektury może być bardzo przyjemne, o czym mogli się przekonać uczniowie klas VI,
którzy podczas lekcji języka polskiego tworzyli foldery prezentujące między innymi piękno afrykańskiej przyrody.
Wykorzystując swoją wiedzę o świecie przedstawionym utworu, wybrane fragmenty tekstu powieści oraz własne notatki, wykonali fantastyczne prace.

Discussing the book can be very enjoyable, as the 6th grade students could find out during Polish language lessons.
They created folders presenting, among others, the beauty of African nature.
Using their knowledge of the world of the presented work, selected fragments of the text of the novel and their own notes, they made fantastic works.

20211029 09130020211029 091354

Więcej…

Narodowe Święto Niepodległości

National Independence Day

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących Kolegium Szkół Prywatnych,
przygotowali dedykowany dwudziestoleciu międzywojennemu "Program w czasie przenoszący"- (czyli sentymentalną podróż po latach 20 i 30-tych XX wieku).
Były improwizowane wywiady z wyjątkowymi postaciami tamtych czasów (I.J. Paderewski z małżonką, prezydent G. Narutowicz, prezydent Thomas W. Wilson, Maria Skłodowska-Curie, Hanka Ordonówna i Pola Negri).
Pojawiło dużo wspaniałej muzyki, w tym wykonywanej na żywo przez solistkę oraz trębacza. Miało również miejsce wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
Występy zostały zadedykowane naszej uczennicy Zuzannie. Popłynęły z publiczności serduszka w oczekiwaniu na jej powrót do zdrowia. Wszyscy uczniowie występujący w projekcie byli ucharakteryzowani na styl z epoki, co wydarzeniu dodało niezwykłego kolorytu.

On the occasion of the National Independence Day, our students
prepared a "A throwback show" dedicated to the inter-war period (i.e. a sentimental journey through the 20s and 30s of the twentieth century).
There were improvised interviews with exceptional figures of that time (I.J. Paderewski with his wife, President G. Narutowicz, President Thomas W. Wilson, Maria Skłodowska-Curie, Hanka Ordonówna and Pola Negri).
There was a lot of great music, including live performance by our soloist and trumpeter Natalia and Oliwier. Of course, we sang the national anthem, too.
At the end, we dedicated the event to Zuzia. We sent her our hearts in anticipation of her recovery and coming back to school. All the performers were characterized in a style from that era, which added a splash of colour to the event

SAM 0039DSC 0334

Więcej…

Halloween najmłodszych

Halloween

Mocy wrażeń nie zabrakło podczas Halloweenowego dnia, który przygotowali najmłodsi uczniowie. Podczas imprezy 29 października można było zobaczyć czarownice, pielęgniarkę, diabły i wiele innych strojów. Dziewczyny przygotowały ucztę w prawdziwie upiornej atmosferze.
Uczniowie mieli okazję zmierzyć się w różnych grach podczas zajęć Halloween. Mimo zaciętej rywalizacji wszyscy się uśmiechali. Dzieci poznały zwyczaje i słownictwo związane z Halloween.

There was no shortage of thrills during Halloween day, which was prepared by the youngest students. Witches, a nurse, devils and many other costumes could be seen during the party on October 29th. The girls prepared a feast in a truly spooky atmosphere.
The students had the opportunity to compete in various games during Halloween activities. Despite the fierce competition, everyone was smiling. The children learned about customs and vocabulary related to Halloween.

20211029 095108IMG 20211029 122706

Strona 6 z 69