Europejski Dzień Języków Obcych

The European Day of Languages

Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony był w tym roku w naszej szkole 25 września.
Był to dzień pełen wrażeń. Kolorowe dekoracje ozdobiły mury naszej szkoły, a uczniowie ubarwili ten dzień swoimi filmami i prezentacjami opowiadając dlaczego warto uczyć się języków obcych.

The European Day of Foreign Languages this year was celebrated in our school on September 25. It was a day full of excitement. Colorful decorations decorated the walls of our school, and the students made this day more colorful with their films and presentations, telling us why it is worth learning foreign languages.

 DSC0044  DSC0046

Więcej…

Europejski Dzień Języków Obcych

The European Day of Languages

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Ta data to dobra okazja do zachęcenia naszych wychowanków do uczenia się języków oraz poznawania kultury, historii i obyczajów innych krajów.
W tym roku zdecydowaliśmy się na opracowanie scenariusza zajęć na godzinę języka angielskiego dla uczniów klas 0-3. Celem zajęć było uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się języków obcych. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć powitania i pożegnania w różnych językach, pokolorować flagi krajów europejskich, a także posłuchać informacji i różnych ciekawostek na temat prezentowanych krajów.

The European Day of Languages is celebrated on 26th of September every year. This date is a good opportunity to encourage our pupils to learn languages and get to know the culture, history and customs of other countries. This year we decided to create a lesson plan for students in grades 0-3. The aim of the lesson was to illustrate the students the need to learn foreign languages. Our pupils had the opportunity to practice greetings and goodbyes in various languages, colour the flags of European countries, and learn various interesting facts about the presented countries.

1c 202b 2

Więcej…

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

Inauguration of the school year 2020/2021

W dniu 1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/ 2021. Po kilku miesiącach nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele powrócili do szkoły. Rozpoczęcie roku przebiegało zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz wytycznych MEN i GIS.
W aulach odbyły się oficjalna część uroczystości dla poszczególnych klas. Wszystkich uczniów oraz serdecznie powitała Dyrekcja Szkoły.
Następnie uczniowie razem z wychowawcami udali się do swoich sal.
Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam, aby nauka w nowym roku szkolnym była udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami. Powodzenia w nowym roku!

On 1st September we started the school year 2020/2021. After the several month of online lessons pupils and teachers came back to school. Inaugurations of the school year took place in a accorodance with the gudelines of the Ministry of Education and The Main Sanitary Inspectorate. The official part of ceremony for every single class took place in the hall where the Headmaster welcomed all students. Next pupils with theirs teachers went to the classrooms. Dear students! We wish you to learn as well as good journey throught develop your talents. The time spend at school gives you knowledge, good marks, intresting lessons and amazing friendship. Good luck in the new school year.

małe 03
duże 04małę 02

Szkoła pięknieje przed nowym rokiem szkolnym!

r1

Serdecznie zapraszamy na Wakacje z KSP '20

Holidays with KSP '20

wakacje1

Relacja z wakacji:     akcja pl copy

Read more...

summer zyczenia kwiaty Page 1

summer zyczenia kwiaty Page 2

Uczniowie klasy VIe Europejskiej Szkoły Podstawowej
przygotowali niespodziankę na zakończenie roku!

Aby zalogować się do platformy z lekcjami on-line kliknij poniższy przycisk:

To log on to on-line lesson please click the button below:

KSP DriveKSP on-line

KSP on-line

Informacje dotyczące logowanie przesyłane są poprzez dziennik elektroniczny.

Bezpośredni dostęp do pozostałych narzędzi do nauczania na odległość:

KSP ClassroomClassroom KSP KSP DriveDysk KSP KSP ClassroomPoczta KSP KSP ClassroomDokumenty KSP

All information how to log on are send via e-register.

Jak miło znów być razem...

It is good to be back at school...

Od rana 25 maja w szkole zrobiło się wesoło. Znów słychać gwar, śmiech i rozmowy uczniów, których nam bardzo brakowało. W murach naszej szkoły przywitaliśmy uczniów klas 0-3.
Dzieci uczestniczą w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych. Prowadzone są również nadal zajęcia dydaktyczne.

There is a lot of fun at our school since morning 25th of May. We can finally hear the children's laughter and conversations which we missed badly for last time. We welcomed pupils of grades 0-3 in the walls of our school. These children participate in educational classes and extracurricular activities.

Dzień Dziecka

Children's Day

Wszystkim uczniom z okazji Dnia Dziecka życzymy dużo zdrowia, szczęścia spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole,
rozwoju swoich pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu.

Poniżej prezentujemy listę wybranych spektakli online, które odbędą się z okazji Waszego święta:

* Dzień Dziecka w Nowym Teatrze - Czekają dwa dziecięce spektakle – Indianie i Piotruś Pan, Andrzej Chyra przeczyta “Marvina” Marty Guśniowskiej.
Link do spektaklu.

* Koncert "Opera to moja bajka" już 1 czerwca o 12:00 na kanale OiFP na YouTube.
Link do koncertu.

* Teatr Muzyczny w Lublinie zaprasza na facebookową scenę o godzinie 16.00 - spektakl baletowy "Królewna Śnieżka"
Link do spektaklu.

* Teatr Polski w Warszawie zaprasza w dniach 1 - 7 czerwca od odtworzenia rejestracji wideo spektaklu "Pinokio"
Link do spektaklu.

We wish all learners Happy Children's Day, lots of health and happiness, success at school,
a lot of smile and let all your dreams come true together with the development of passions and talents.

Below, there is a list of selected online performances that take place on the occasion of Children's Day:

* Children's Day at the New Theatre - Two children's performances await - Indianie i Piotruś Pan, Andrzej Chyra is reading "Marvina" by Marta Guśniowska.
Link to the performance.

* The concert "Opera to moja bajka" 1st June at 12:00 on the channel OiFP on YouTube.
Link to the concert.

* The Musical Theatre in Lublin invites you to the Facebook stage at 16.00 - the ballet "Królewna Śnieżka"
Link to the performance.

20200601 000243

Z okazji Dnia Rodziny
zapraszamy na film
O RODZINIE (rodzince) SŁÓW PARĘ

A few words about family...
Let's watch this film, during the occasion of the Family Day.

Ćwiczenia prowadzi Pan Sebastian Stępień - nauczyciel wychowania fizycznego KSP

The exercises are performed by KSP physical education teacher- Sebastian Stępień

Strona 6 z 62