Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 0-3

.

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 0-3.
Po podliczeniu wszystkich głosów, wybrano:
Samorząd Uczniowski klas 0-3 Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

Przewodnicząca SU
Antonina Derda, uczennica klasy 3c,
Wiceprzewodnicząca SU
Lena Wawszczyk, uczennica klasy 3a,
Sekretarz SU
Anna Menert, uczennica klasa 3a.

Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach i gratulujemy wygranym !

.

SU małę

Dzień Wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

Student Council Election Day 2023/2024

W środę 27.09 w naszej szkole miał miejsce dzień wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2023/24 oraz głosowanie na tytuł: THE FRIENDLIEST TEACHER 2023.
W jednym i drugim przypadku głosowali jedynie uczniowie! W toku głosowania do SU wybrani zostali:

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa:
Kaźmierski Teodor klasa 7a
Korniichuk Danylo klasa 7a
Kutowski Jan klasa 6a

Europejska Szkoła Podstawowa:
Stępień Adriana klasa 8e

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące:
Adamska Małgorzata klasa 3A
Celejowski Adam klasa 3A
Domagała Wiktoria klasa 2A
Chrabąszcz Gabriela klasa 2A

Przed głosowaniem odbyła się prezentacja programów. Głosowanie zostało przeprowadzone przez aplikację, ponadto można było też oddać głos na specjalnej karcie wyborczej.
Emocji nie zabrakło, a publiczność oraz wyborcy spisali się znakomicie!
Wyniki plebiscytu THE FRIENDLIEST TEACHER 2023 zostaną podane 13.10.2023 na razie to wielka tajemnica!

On Wednesday, September 27, our school held elections for the Student Council 2023/24 and voting for the title: THE FRIENDLIEST TEACHER 2023. In both cases, only students voted! During the voting, the following were elected to the Student Council:


Bilingual Primary School
Kaźmierski Teodor klasa 7a
Korniichuk Danylo klasa 7a
Kutowski Jan klasa 6a


European Primary School
Stępień Adriana klasa 8e


Bilingual High School
Adamska Małgorzata klasa 3A
Celejowski Adam klasa 3A
Domagała Wiktoria klasa 2A
Chrabąszcz Gabriela klasa 2A

Before the vote, the programs were presented. Voting was conducted via an application, and it was also possible to vote on a special ballot.
There was no shortage of emotions, the audience - voters did great! The results of THE FRIENDLIEST TEACHER 2023 plebiscite will be announced on October 13, 2023. For now, it's a big secret!

null null

Wyjazd integracyjny do Warszawy

The trip to Warsaw

W dniach 14-15 września klasy ósme i liceum odwiedziły stolice Polski.
Warszawa przywitała nas piękną pogodą co pozwoliło na dłuższy spacer po Łazienkach Królewskich. Następnie udaliśmy się do Sejmu RP po którym zostaliśmy oprowadzeni.
Wieczorem odwiedziliśmy Teatr Narodowy, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć w spektaklu „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk, w reżyserii Michała Zadary.
W piątek zwiedziliśmy muzeum Polin, gdzie poznaliśmy historię Żydów Polskich.
Zadowoleni wróciliśmy do Kielc nie mogąc się doczekać kolejnych wycieczek.

On September 14-15, the eighth-grade and high school classes visited the capital of Poland. Warsaw welcomed us with beautiful weather, allowing for a longer walk through the Royal Łazienki Park. Afterwards, we headed to the Polish Parliament (Sejm RP), where we were given a guided tour. In the evening, we visited the National Theater, where we had the opportunity to attend a performance of Olga Tokarczuk's "The Books of Jacob." On Friday, we toured the Polin Museum, where we learned about the history of Polish Jews. Satisfied, we returned to Kielce, looking forward to our next integration trip.

377111256 317977614052169 1178077856140610814 n20230915 133029

Więcej…

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Inauguration of the school year 2023/2024

Dnia 4 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024. Na uroczystości zgromadzili się uczniowie klas 4 - 8 SP oraz I - IV Liceum, a także nauczyciele i rodzice.
Podczas części oficjalnej wszyscy zostali serdecznie powitani przez dyrekcję i nauczycieli, a następnie klasy udały się do sal wspólnie z wychowawcami.

Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam, aby nauka w nowym roku szkolnym była owocna, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów oraz pasji.
Niech czas spędzony w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami.
Powodzenia w nowym roku!

.

rozp lewarozp prawa

Więcej…

Inauguracja roku szkolnego najmłodszych Uczniów

Inauguration of the school year for the youngest pupils

Dnia 4 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024.
Na uroczystości zgromadzili się uczniowie klas 0 - 3 oraz nauczyciele i rodzice.
Podczas części oficjalnej wszyscy zostali serdecznie powitani przez dyrekcję i nauczycieli, a następnie klasy udały się do sal wspólnie z wychowawcami.

On September 4, we officially started the 2023/2024 school year. The ceremony was attended by students, teachers and parents. During the official part, everyone was warmly welcomed by the principal and teachers, and then the classes went to their classrooms together with their tutors.

image 50426369 1 copyimage 50756609 1

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty
Jak co roku wybitne wyniki naszych uczniów!

8th grade exam
Exquisite results of our students - as every year!!!

I miejsce w Kielcach

86% średni wynik z egzaminów
(język polski, matematyka, język angielski)
Wynik wg oficjalnych danych OKE

Gratulujemy wszystkim uczniom!


First place in Kielce


86 % average score in Polish language exam, maths exam and English language exam.

Congratulations to all students!

Europejska Szkoła Podstawowa
Jak co roku wybitne wyniki naszych uczniów!

European Primary School
Exquisite results of our students - as every year!!!

87% z matematyki

najlepszy wynik w województwie świętokrzyskim

87% in maths exam

the best result in the Świętokrzyskie Voivodship

Recepta na sukces

.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym Pani Dyrektor Matylda Gizowska
zdradza sekrekt na sukces!
Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego wywiadu.

receota

.

Serdecznie zapraszamy na Wakacje z KSP '23

Holidays with KSP '23


od 26 czerwca 2023 do 1 września 2023

w godz. 7:00 - 17:00


from 26th June to 1st September

from 7.00 am till 5.00 pm.

Relacja z wakacjiakcja pl copy


Read more...

 

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

Graduation ceremony of the school year

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego nastąpiło rozdanie świadectw uczniom klas VIII, odbyło się 23 czerwca 2023 r.
Absolwenci podziękowali pani Dyrektor, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud włożony w ich wychowanie.
Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji oraz owocnych sukcesów w dalszej edukacji.

The end of the school year ceremony, during which certificates were awarded to students of class VIII, took place on June 23, 2023. The graduates thanked the Headmaster, teachers, other school employees and the parents for the effort put into their upbringing. We wish all our students wonderful holidays and many successes in further education.

0102

Zakończenie Roku Szkolnego u Najmłodszych

End of the school year for the youngest

23-go czerwca uczniowie PDSP wzięli udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Był on szczególny dla uczniów klas trzecich, którzy zakończyli w tym roku pierwszy etap edukacji. Z tej okazji przygotowali krótkie przedstawienie, pełne refleksji i pożegnań, ale również radości z rozpoczynających się wakacji. Podczas uroczystości wręczono również dyplomy i nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu ZUCH z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki.

On June 23 students of PDSP took part in end of school year celebrations. It was a special year for 3rd graders who finished their first level of primary education. On this occasion they prepared a short performance which was filled with reflection and farewells but also joy of the upcoming summer holidays. During the ceremony some of the students were handed the diplomas and awarded for taking high places in National Competition ZUCH in polsih, english and maths.

01 male

Sukcesy Szachowe

Chess success

21 czerwca uczniowie Pierwszej Dwujęzycznej oraz Europejskiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Turnieju Szachowym zorganizowanym przez LUKKS Kielce.
W kategorii klas 1-3 SP, nasi uczniowie zdobyli indywidualnie 2. i 7. miejsce, w kategorii klas 7-8 SP nasz uczeń zajął 7. miejsce.
Drużynowo, Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa zdobyła drugie miejsce w kategorii klas 1-3 oraz piąte miejsce w kategorii klas 4-6.
Gratulacje!!!

On June 21, primary school students participated in the Chess Tournament organised by LUKKS Kielce. In category 1-3 SP, our students got 2nd and 7th place, in category 7-8 SP- our student took 7th place. Hide quoted text As a team, the First Bilingual Primary School won the second place in the category of grades 1-3 and the fifth place in the category of grades 4-6. Congratulations!!!

szachy0120230621 094554 tile

Dzień Rodziny

Family Day

Dnia 15 czerwca 2023 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się festyn z okazji Dnia Rodziny. Udział w nim wzięli uczniowie klas 0-3 wraz z rodzicami i rodzeństwem, wychowawcy klas oraz nauczyciele ze świetlicy szkolnej. Celem tego wydarzenia było zacieśnianie więzi rodzinnych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Dla przybyłych gości czekały występy artystyczne dzieci, które przygotowały piosenki, wiersze oraz tańce. Nie zabrakło także podziękowań i upominków dla najbliższych. Następnie zarówno uczniowie, jak ich rodzice wzięli udział w grach i zawodach sportowych przygotowanych przez nauczycieli świetlicy. Mimo zmiennej aury pogody wszyscy wspaniale się bawili. Po chwili wytchnienia zgromadzeni goście udali się na ognisko i zwiedzanie urokliwego Skansenu.

On the 15th of June, the Family Day festival was held in the Park Etnograficzny in Tokarnia. It was attended by students of classes 0-3 with their parents and siblings, class teachers and teachers from the school common room. The purpose of this event was to strengthen family ties and integrate with the local community. For the guests who arrived, there were artistic performances by children who prepared songs, poems and dances. There were also many thanks and gifts for loved ones. Then, both students and their parents took part in sports games and competitions prepared by teachers from the common room. Despite the changeable weather, everyone had a great time. After a moment of respite, the gathered guests went to the bonfire and visited the charming Skansen.

Strona 6 z 83