Dzień Żołnierzy Wyklętych

Day of the Cursed Soldiers

W dniu 1ego marca klasy ósme oraz klasy licealne wybrały się na lekcję historii do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przy ulicy Zamkowej. Oprócz lekcji przeprowadzonej przez pracowników OMPiO dotyczącej działalności podziemia antykomunistycznego w Kielcach oraz brawurowej akcji rozbicia więzienia kieleckiego przez oddział Antoniego Hedy "Szarego", młodzież miała okazję zwiedzić cele i poznać warunki panujące w więzieniu. Ta lekcja wywarła na naszych uczniach ogromne wrażenie.

On the first of March, our students went to a history lesson at the Center of Patriotic and Civic Thought in Kielce at Zamkowa Street. Apart from the lesson, conducted by "OMPiO" employees on the activities of the anti-communist underground in Kielce and the daring action of breaking up the Kielce prison by the unit of Antoni Heda "Szary", the youth had the opportunity to visit the cells and learn about the conditions in the prison. This lesson made a great impression on our students.

01 02

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

International Mother Language Day

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada 21 lutego i został ustanowiony 17 listopada 1999 r. przez UNESCO, jako upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Dhace.
MDJO został ustanowiony po to, byśmy wszyscy- na całym świecie- uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych.
W naszej szkole świętowaliśmy ten dzień na lekcjach języka polskiego. Uczniowie poznali ciekawostki związane z naszym językiem, rozwijali słownictwo,
ćwiczyli poprawność ortograficzną oraz brali udział w konkursie na plakat związany z MDJO.

.

zdjęcie1zdjęcie2

Pomoc pupilom ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach

Shelter for Homeless Animals in Dyminy

Drugi dzień ferii zimowych spędziliśmy w wyjątkowy sposób.
Wraz z darami, takimi jak karma, koce i zabawki, zebranymi wcześniej przez starszych uczniów naszej szkoły, wybraliśmy się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.
Dla wielu uczestników wycieczki była to pierwsza taka okazja.
Na miejscu, dowiedzieliśmy się jak wolontariusze dbają o zwierzęta oraz jak ważnym schronieniem dla zwierząt jest schronisko.
Być może nasi uczniowie wrócą do Dymin jako wolontariusze lub po to, aby adoptować jednego z pupili i otoczyć go miłością.

The second day of winter was spent in a unique way. We took gifts, such as food, blankets and toys, which had been collected by older students from our school; and brought them to the Shelter for Homeless Animals in Dyminy. For many participants of the trip it was the first visit. Once there, we learned how volunteers take care of animals and how important a shelter is for animals.Perhaps our students will return to Dyminy as volunteers or to adopt one of the pets.

schronisko kolaz

KSP TV Junior - odcinek 6 Jak spędzić ferie zimowe

KSP TV Junior

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

.

Naprawdę słuszną sumę, w jakże słusznym celu uzbierali uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych, w niedzielę 29.01.2023 na 31. Finale WOŚP.
18 wolontariuszy wspieranych przez kolegów, rodziców i rodzeństwo, ruszyło na kieleckie ulice o godz. 10:30 spod Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dotarli nawet... na stok narciarski w Krajnie.
Zbiórka realizowana była bez najmniejszych zakłóceń, a nasi Uczniowie z dumą zbierali datki do puszek.
Bardzo dobra współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu ujawniła nasz potencjał!
Za rok na pewno weźmiemy udział w kolejnym Finale, gdyż to takie piękne pomagać innym!

mix2mix

Bezpieczne Ferie 2023

Safe winter holidays 2023 campaign

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych na terenie województwa świętokrzyskiego uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z policjantem z Komendy Miejskiej w Kielcach.
Spotkanie to miało na celu poprawę bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2023".
Policjant poruszał tematykę związaną z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich, przestrzegał przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz przybliżył zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków na zamarzniętych akwenach wodnych.
Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta.
Spotkanie było interesujące i pouczające. Dzieci wyniosły z niego wiele cennych rad.

Due to the approaching winter holidays in the Świętokrzyskie Voivodeship, students of our school had the opportunity to meet a policeman from the Municipal Police Headquarters in Kielce. This meeting was aimed at improving safety during winter holidays as part of the "Safe Holidays 2023" campaign. The police officer raised the subject of safe use of ski slopes, warned against entering frozen water reservoirs and introduced the principles of first aid to victims of accidents on frozen water reservoirs. Of course, there were also questions from the students regarding the information provided, as well as other aspects of the work of a police officer. The meeting was interesting and informative. The children learned a lot from him.

image 50737153image 50736897

eTwinning

eTwinning

Książki na mojej półce – co czyta Babcia i Dziadek, co czytam ja? 26.01.2023r. odbyło się kolejne spotkanie online z udziałem uczniów i nauczycieli trzech krajów: Polski – Ukrainy - Wielkiej Brytanii w ramach projektu eTwinning PIRAMIDA KSIĄŻEK - РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. Tematem wiodącym były obchody uroczystości Dnia Babci i Dziadka w różnych krajach. Młodzież: obejrzała film pt. Gdy Internet jest ważniejszy od babci, rozwiązała tematyczny quiz na platformie Quizizz, poznała przysłowia tematyczne i klasyczne powiedzonka Babć i Dziadków, dyskutowała na temat czasu wolnego oraz gospodarowania nim, wspólnych punktów na osi dnia w wielopokoleniowej rodzinie, wykonała maski balowe, poznała Projekt BASIA czyli „Bazę Systemu Indeksacji Archiwalnej” i dyskutowała o Babciach i Dziadkach w literaturze.

Books on my shelf - what do Grandma and Grandpa read, what do I read? On January 26, 2023, another online meeting was held with the participation of students and teachers from three countries: Poland - Ukraine - Great Britain as part of the eTwinning project PYRAMID KSIĄŻEK - РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. The leading theme was the celebration of Grandma and Grandpa's Day in different countries. Our students: watched a film entitled When the Internet is more important than grandma, solved a thematic quiz on the Quizizz platform, learned thematic proverbs and classic Grandma's and Grandpa's sayings, discussed free time activities, common points we do daily in a multi-generational family, made ball masks, got to know the BASIA Project, the "Archive Indexing System Base" and discussed Grandma and Grandpa in literature.

0102

Mydełkologia

Soapology

W piątek 20 stycznia uczniowie klasy 2c wybrali się do Energetycznego Centrum Nauki.
Uczestniczyli w warsztatach z tworzenia mydełek. Dowiedzieli się jaka jest historia powstania mydła, dlaczego się pieni, z czego się składa i dlaczego właściwie myje.
Uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń i obserwacji, które dały odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania.
Efektem końcowym warsztatów były samodzielne wykonanie pięknie pachnącego mydełka, które dzieci chętnie podarowali swoim babciom i dziadkom z okazji ich święta.
Po warsztatach dzieci miały możliwość zwiedzić ekspozycję, na której znajdowało się wiele stanowisk przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania i testowania.
To była świetna zabawa.

On Friday, January 20, students from class 2c went to the Energy Science Center. They participated in soap making workshops. They learned about the history of soap creation, why it foams, what it is made of and why it actually washes. The students conducted a series of experiments and observations that answered all the questions they asked. The end result of the workshop was making a beautifully fragrant soap, which the children willingly gave to their grandmothers and grandfathers on the occasion of their holiday. After the workshops, the children had the opportunity to visit the exhibition, where there were many stands for independent experimentation and testing. It was great fun.

 IMG 20230120 095841IMG 20230120 100640

Karnawałowy Bal Przebierańców

Carnival Costume Party

24 stycznia uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych zorganizowali Karnawałowy Bal Przebierańców.
Dyskotekę oprawił muzycznie DJ Janusz, ten sam który stworzył fantastyczną narrację na studniówce naszych maturzystów w hotelu Binkowski.

Na balu przebierańców poprzez applause wybrani zostali:
* Królowa balu: Milena Ziętal z kl. 5c
* Król balu: Wiktor Sołtykow z kl. 4d
Nagroda za najlepsze przebranie powędrowała do Nikodema Leśko z kl. 4b

Była wspaniała zabawa, tańce i wygibasy, choreografia, poczęstunek i duuuużo wrażeń!
Tak wygląda karnawał w KSP.

.

bal02bal 03

Koncert muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej

Concert by musicians from the Świętokrzyska Philharmonic Orchestra

W środę, 18 stycznia naszą szkołę odwiedzili muzycy z Filharmonii Świętokrzyskiej.
Zaprezentowano 5 rodzajów utworów, przy których mogli się bawić nasi dziadkowie i babcie.
Uczniowie poznali również 5 rodzajów tańca. Sami mogli zatańczyć dwa z nich.
Instrumentem przewodnim na koncercie był akordeon.
Wszyscy świetnie się bawili.

On Wednesday, January 18, our school was visited by musicians from the Świętokrzyska Philharmonic.
The musicians presented 5 types of songs that our grandparents used to enjoy.
Students also learned about 5 types of dance. They could dance two of them themselves.
The leading instrument at the concert was the accordion.
Everybody had a good time.

IMG 20230118 092436IMG 20230118 093930

Studniówka 2023

School prom

14 stycznia 2023, uczniowie klas czwartych Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach
spotkali się na uroczystym balu studniówkowym.
Tradycyjnie, na 100 dni przed maturą, zatańczyli Poloneza, złożyli podziękowania Dyrekcji oraz nauczycielom za wkład pracy włożony w ich edukację,
a następnie oddali się wspaniałej zabawie do białego rana w pięknym otoczeniu Hotelu Bińkowski w Kielcach.
Trzymamy kciuki za naszych maturzystów za pięknie zdany egzamin dojrzałości!!!!

On January 14th, the students of the fourth forms of the First Bilingual High School in Kielce, met at the prom. Traditionally, 100 days before the matura exam, they celebrated by dancing the Polish dance - Polonez, thanked the Principal and vice Principal as well as the teachers present for the teaching efforts they have made and then danced the night away in the impressive surroundings of the Binkowski Hotel. We are keeping our fingers crossed for them at the forthcoming final high school exams!!!!

23

Biała Szkoła 2023

The Ski Camp in Białka Tatrzańska

9 stycznia rozpoczęła się Biała Szkoła.
Pierwszego dnia wyjechaliśmy do Białki Tatrzańskiej, po przyjeździe i zakwaterowaniu rozpoczęliśmy przygotowania do jazdy na nartach.
Wieczorem odbyła się dyskoteka integracyjna, na której uczniowie wraz z opiekunami świetnie się bawili.
Po dwóch latach pandemicznej przerwy uczniowie klas 6-8 Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego wrócili na stoki narciarskie.

On January 9, the Ski Camp began. On the first day we went to Białka Tatrzanska and after arrival and accommodation, we started preparing for skiing. In the evening there was an integration disco where students and the teachers had a great time. After a two-year break, students from grades 6-8 of the First Bilingual Primary School and the First Bilingual Secondary School returned to the ski slopes.

011012

Więcej…

Kolędowania pod Onkologią dziecięcą

Caroling at the Pediatric Oncology

Kiermasz Bożonarodzeniowy KSP w tym roku miał na celu zbiórkę pieniędzy, na zakup kompletów kolorowej - pozytywnej pościeli i kocyków, co wcześniej ustaliliśmy z personelem Oddziału Onkologii Dziecięcej w Kielcach. Uczniowie jak co roku stanęli na wysokości zadania, zebrali w obu budynkach KSP rekordową sumę: 5420,00 zł!, co pozwoliło spotęgować nasze wcześniejsze plany. 19 grudnia, silną reprezentacją uczniów, udaliśmy się na "Kolędowanie pod Onkologią", gdzie z udziałem św. Mikołaja przekazaliśmy uroczyście prezenty zakupione po kiermaszu, złożyliśmy życzenia i pozostawiliśmy dla personelu szpitala stroik świąteczny. Na parkingu przed Oddziałem Onkologii Dziecięcej, zaśpiewaliśmy całą playlistę utworów świątecznych i kolęd, mając publiczność w osobach małych pacjentów, patrzących na całość zza okien szpitalnych. Wszyscy się wzruszyliśmy. Wesołych Świąt!

This year's Christmas Fair was aimed at collecting money for the purchase of sets of colorful - positive bedding and blankets, which we had previously agreed with the staff of the Children's Oncology Department in Kielce. As every year, the pupils, collected a record sum in both KSP buildings: 5420,00 zł!, which allowed us to intensify our earlier plans. On December 19, with a strong representation of students, we went to "Caroling under Oncology", where with the participation of St. Nicholas, we solemnly handed over gifts purchased after the fair, made wishes and left a Christmas decoration for the hospital staff. In the parking lot in front of the Children's Oncology Department, we sang the entire playlist of Christmas songs and carols, with the audience of small patients looking at the whole thing from behind the hospital windows. We all got excited. Happy christmas!

IMG 0941 IMG 0945

 

Spotkanie Bożonarodzeniowe Online

Christmas Meeting

W ramach współpracy na platformie eTwinning, w sobotę młodzież naszej szkoły z klasy 8b i 8e uczestniczyli w spotkaniu Bożonarodzeniowym online, na którym uczniowie z Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy opowiadali o swoich tradycjach świątecznych i potrawach oraz wszyscy wykonywali świąteczne ozdoby.

As part of the cooperation on eTwinning platform, on Saturday students from our school from class 8b and 8e participated in an online Christmas meeting. Young people from Poland, Great Britain and Ukraine talked about their Christmas traditions and dishes, and everyone made Christmas decorations together.

spotkanie bozonarodzeniowe online 01 spotkanie bozonarodzeniowe online 04

Strona 6 z 78