Aby zalogować się do platformy z lekcjami on-line kliknij poniższy przycisk:

To log on to on-line lesson please click the button below:

KSP DriveKSP on-line

KSP on-line

Informacje dotyczące logowanie przesyłane są poprzez dziennik elektroniczny.

Bezpośredni dostęp do pozostałych narzędzi do nauczania na odległość:

KSP ClassroomClassroom KSP KSP DriveDysk KSP KSP ClassroomPoczta KSP KSP ClassroomDokumenty KSP

All information how to log on are send via e-register.

Jak miło znów być razem...

It is good to be back at school...

Od rana 25 maja w szkole zrobiło się wesoło. Znów słychać gwar, śmiech i rozmowy uczniów, których nam bardzo brakowało. W murach naszej szkoły przywitaliśmy uczniów klas 0-3.
Dzieci uczestniczą w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych. Prowadzone są również nadal zajęcia dydaktyczne.

There is a lot of fun at our school since morning 25th of May. We can finally hear the children's laughter and conversations which we missed badly for last time. We welcomed pupils of grades 0-3 in the walls of our school. These children participate in educational classes and extracurricular activities.

Dzień Dziecka

Children's Day

Wszystkim uczniom z okazji Dnia Dziecka życzymy dużo zdrowia, szczęścia spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole,
rozwoju swoich pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu.

Poniżej prezentujemy listę wybranych spektakli online, które odbędą się z okazji Waszego święta:

* Dzień Dziecka w Nowym Teatrze - Czekają dwa dziecięce spektakle – Indianie i Piotruś Pan, Andrzej Chyra przeczyta “Marvina” Marty Guśniowskiej.
Link do spektaklu.

* Koncert "Opera to moja bajka" już 1 czerwca o 12:00 na kanale OiFP na YouTube.
Link do koncertu.

* Teatr Muzyczny w Lublinie zaprasza na facebookową scenę o godzinie 16.00 - spektakl baletowy "Królewna Śnieżka"
Link do spektaklu.

* Teatr Polski w Warszawie zaprasza w dniach 1 - 7 czerwca od odtworzenia rejestracji wideo spektaklu "Pinokio"
Link do spektaklu.

We wish all learners Happy Children's Day, lots of health and happiness, success at school,
a lot of smile and let all your dreams come true together with the development of passions and talents.

Below, there is a list of selected online performances that take place on the occasion of Children's Day:

* Children's Day at the New Theatre - Two children's performances await - Indianie i Piotruś Pan, Andrzej Chyra is reading "Marvina" by Marta Guśniowska.
Link to the performance.

* The concert "Opera to moja bajka" 1st June at 12:00 on the channel OiFP on YouTube.
Link to the concert.

* The Musical Theatre in Lublin invites you to the Facebook stage at 16.00 - the ballet "Królewna Śnieżka"
Link to the performance.

20200601 000243

Z okazji Dnia Rodziny
zapraszamy na film
O RODZINIE (rodzince) SŁÓW PARĘ

A few words about family...
Let's watch this film, during the occasion of the Family Day.

Ćwiczenia prowadzi Pan Sebastian Stępień - nauczyciel wychowania fizycznego KSP

The exercises are performed by KSP physical education teacher- Sebastian Stępień

Dyżur nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – codzienna pomoc w odrabianiu lekcji

Young learners teacher duty - daily help at doing homework using the on-line platform.

Chęć pomocy w odrabianiu lekcji należy zgłaszać przez dziennik Librus lub e-mail do nauczyciela pełniącego tego dnia dyżur.

Codzienne dyżury z użyciem platformy on line w godz. 12:30 - 15:30 będą pełnić:
poniedziałek - wtorek Justyna Smuga
środa - piątek Norbert Ludynia

Willingness to help with homework should be reported by Librus or an e-mail to the teacher being on duty that day.

Duty hours 12:30 - 15:00:
Monday - Tuesday Justyna Smuga
Wednesday - Friday Norbert Ludynia

Bogowie zstąpili z Olimpu – projekt klas piątych

Gods descended from Olympus- fifth grade's project.

W ramach zajęć z języka polskiego ochoczo przystąpiliśmy do wykonania zadania dodatkowego. Mieliśmy przybliżyć zwykłym śmiertelnikom niesamowity świat greckich bogów.
Nie zabrakło: Posejdona, Demeter, Hestii, Artemidy, Hefajstosa i Apolla. Nasza pani również wcieliła się w postać bogini, czy już wiecie której?

Within Polish lessons all student readily and happily did the additional homework. They had to prepare and show the world of Greek Gods.
Among them were: Poseidon, Demeter, Hestia, Artemis, Hephaestus and Apollo. Our teacher created herself as a Greek Goddess. Do you know which one is she?

2Demeter tile

Więcej…

Wiosenna hodowla roślin

W ramach zajęć z edukacji przyrodniczej uczniowie klasy 2a założyli hodowlę wybranej rośliny. Dzieci stały się odpowiedzialnymi i troskliwymi ogrodnikami. Z dumą obserwowały fazy wzrostu swojej roślinki, dokumentując to fotografiami.

Janek KAmelka

Więcej…

Społeczność KSP
Jesteśmy szkolną wspólnotą

KSP community

Przenieśmy nasze dobre relacje poza szkolne mury.
Wspierajmy się wzajemnie i pomagajmy sobie.
W tej trudnej sytuacji znaleźliśmy się po raz pierwszy.
Dzieci będą pamiętały, jak zachowywaliśmy się w tych ekstremalnych chwilach,
bo jesteśmy dla nich wzorem.

We move our good relationships outside the school walls.
Let's support each other and help each other.
We found ourselves in this difficult situation for the first time.
Children will remember how we behaved in these extreme moments
because we are examples for them.

Więcej…

Dyżur pedagoga szkolnego mgr Pauliny Prokop

Working hours of the school counselor MA Paulina Prokop

Dyżury odbywają się codziennie z użyciem platformy online
* dla klas 0-5 w godz. 13:00-14:00
* dla klas 6-7 oraz LO w godz. 14:00-15:00

Chęć rozmowy z pedagogiem należy zgłaszać przez dziennik Librus do godz. 11:00 danego dnia.

There are daily shifts with online platforms available
* for classes 0-5 between 1:00 pm and 2:00 pm
* for classes 6-7 and high school between 2:00 pm and 3:00 pm

Willingness to speak with a counselor should be reported through Librus before 11:00 am the same day.

Zajęcia logopedyczne z użyciem platformy on-line

Speech therapy classes using the on-line platform

Drodzy Rodzice, jeżeli jesteście zainteresowani zajęciami logopedycznymi prosimy o kontakt za pomocą dziennika Librus lub e-mail z p. Marleną Świt.

Dear parents, if you are interested in speech therapy classes please contact us by Librus or send an e-mail to Marlena Świt.

Pomoc techniczna dot. platformy online mgr Karol Kosek

Technical support regarding the online platform Karol Kosek, MA .

Dyżur codziennie pn.-pt. w godz. 8:30 – 14:30

Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców klas.

Working hours from Monday to Friday between 8:30 am and 2:30 pm

Please send applications to your class teachers

Dyżur pielęgniarki szkolnej mgr Marioli Wojciechowskiej

School nurse Ms Mariola Wojciechowska

Pielęgniarka szkolna pełni dyżur telefoniczny pod nr tel. 602 428 584.

Zapraszamy do kontaktu.

School nurse hours You can contact our school nurse Ms Mariola Wojciechowska via phone - 602 428 584.

Strona 8 z 63