28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

28th Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity

W niedzielę 12 stycznia nasi uczniowie uczestniczyli w zbiórce WOŚP. W tym roku wolontariusze grali dla dziecięcej medycyny zabiegowej oraz dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pobili własny rekord w zbiórce!

On Sunday, January 12, our students participated in the Great Orchestra of Christmas Charity event. This year, volunteers raised money for children's surgical procedures and to ensure the highest diagnostic and therapeutic standards. Students showed a lot commitment and beat their own record!

01529 37gmp tuei iesu 1

Bezpieczne ferie

Safe winter holidays

22 stycznia naszą szkołę odwiedziła asp. Anita Biesaga z II Komisariatu Policji w Kielcach. Uczniowie klas 0-III wysłuchali prelekcji na temat jak aktywnie, ale przede wszystkim bezpiecznie spędzać czas w okresie ferii zimowych. W trakcie spotkania funkcjonariuszka omówiła różne formy aktywności zimowych oraz przedstawiła zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw. Dzieci mogły dowiedzieć się dlaczego nie każda leśna górka nadaje się do jazdy na sankach oraz że wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny zawsze ryzykujemy. Mundurowa przypomniała także o tym jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

On January 22 our school was visited by police officer Anita Biesaga. Pupils of grades 0-3 were listened how to spend their winter break actively and safely. During the meeting our guest presented different kinds of winter activities and gave instructions on how to play safely. She also reminded that reflective elements are very important.

0102

Więcej…

„Jasełka” Bożonarodzeniowe

The Christmas play and the Christmas Eve celebrations 2019

Dnia 20 grudnia 2019 roku, w naszej szkole odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. Zostały przygotowane przez uczniów klas 0a i 0b.
Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, nauczycieli i zaproszonych gości.
Po zakończeniu przedstawienia uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami udali się do swoich klas na Wigilię, by wspólnie ucztować przy stole ,podzielić się opłatkiem oraz złożyć wzajemnie życzenia na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok.

On 20th December 2019 a Christmas play took place in our schoool. The play was prepared by the kindergarten students.
The Christmas play preformed by the youngest students of our school put everybody in a Christmas spirit, and the children actors, with their great role play, truly won the hearts of the audience. When the artisctic part ended they received a loud ovation. The spectacle was an amazing experience for the children on stage as well as the teachers and the invited guest.
After the play finished, the students, teachers and family members all proceeded to their classrooms to take part in the traditional Christmas celebrations.

0102

Więcej…

Wspólne kolędowanie

Caroling

Magia świąt gościła w naszej szkole od samego rana. W ten świąteczny nastrój wprowadziły nas klasy 2 i 3. Przed Jasełkami i wigiliami klasowymi dzieci zaprosiły wszystkich zebranych na koncert kolęd, na którym można było usłyszeć kolędy jak „ Wśród nocnej ciszy” , „ Gdy śliczna Panna”. Dzięki wam czujemy, że naprawdę „coraz bliżej święta".

The magic of Christmas was with us at school from the beginning of the day. 2nd and 3rd-year classes took us into the whole magic of it. Before the Christmas play and Christmas Eves of each class, the children invited us for caroling, where we listened to Christmas songs, such as "Wśród nocnej ciszy" or "Gdy śliczna panna". Thanks to you we really feel the Christmas spirit!

0102

Więcej…

Podaruj Gwiazdkę

W przedostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych poprzedzającym przerwę świąteczną odbył się w naszej szkole Kiermasz Bożonarodzeniowy "Podaruj gwiazdkę". Czynny udział w kiermaszu wzięły dzieci ze wszystkich klas. Dochody z kiermaszu zostaną przekazane na rzecz 13-letniego Jakuba chorego na raka - podopiecznego fundacji "Mam marzenie".

0102

Więcej…

Przedstawienie "A Christmas Carol"

The Christmas Eve

Dnia 19 grudnia klasy 4-7 SP i licealne spotkały się na uroczystej wigilii szkolnej. Impreza rozpoczęła się spektaklem w języku angielskim, "A Christmas Carol" Charles Dickensa przygotowanym przez klasy IB i IE liceum. Następnie, po wspólnym odśpiewaniu kolęd, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne w gronie klasowym.

On 19th Dec, the classes4-7 of primary school and high school students met to celebrate The Christmas Eve. We started with the performance in English, "A Christmas Carol" by Charles Dickens prepared by the students of IB and IE of high school. Next, we sang the christmas carols and exchanged the wishes in classes.

0102

Więcej…

Pomagamy Świętemu Mikołajowi znaleźć drogę do Nas!    Czekamy...ha

We're helping Santa find his way to our schoolha


swiatlo1
Pilne! Mikołaj dotarł do nas bez problemu!!!    I został na dłużej!

"Czuły narrator" - wysłuchaliśmy przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk

The tender narrator - Nobel lecture by Olga Tokarczuk

We wtorek 10 grudnia Olga Tokarczuk odebrała w Sztokholmie nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, a uczniowie klas 7a, 7e oraz klas licealnych wysłuchali fragmentów jej noblowskiej przemowy. Przemowy, która choć niełatwa, to zmusza do przemyśleń nie tylko na temat współczesnej literatury, ale współczesnego świata i naszej w nim roli. Do wielu kwestii poruszanych przez Tokarczuk powrócimy jeszcze na lekcjach języka polskiego, etyki i filozofii.

On Tuesday, 10th December Olga Tokarczuk received the Nobel Prize in Literature and the students of Classes 7a, 7e, 1A, 1B and 1E had a chance to watch and listen to her Nobel lecture given earlier this week. Even though the lecture is not an easy one to follow, it definitely makes you think not only about the contemporary literature, but also about the state of the contemporary world and our role in it. The students will discuss further some of the issues with the teachers of Polish, Ethics and Philosophy.

2

Koncert muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej

Musicians of the Świętokrzyska Philharmonic

18 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność spotkania się z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej. Tym razem dzięki artystom wysłuchaliśmy muzyki Piotra Czajkowskiego, wspólnie odśpiewaliśmy kolędy, a przede wszystkim zapoznaliśmy się ze świąteczną opowieścią o dziadku do orzechów. Warty nadmienienia jest fakt, że nasze dzieci czynnie brały udział w koncercie, o czym poświadczy poniższa relacja.

On the 18th December, our students had the pleasure to meet musicians of the Świętokrzyska Philharmonic. This time thanks to the artists we listened to Piotr Czajkowski's music, we sang together Christmas carols, and above all we got acquainted with the Christmas story of the Nutcracker. It is worth mentioning that our children actively participated in the concert, as evidenced by the following account.

0102

Więcej…

Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

Santa Claus and Snow Maiden

W dniu 6 grudnia na auli dzieci z klas 0-3 spotkały się z Mikołajem i Śnieżynką. Po krótkiej rozmowie z dziećmi szybko okazało się, że wszystkie były bardzo grzeczne i zdecydowanie zasłużyły na prezenty. Był to wspaniały wstęp do świątecznych przygotowań.

On the 6th December, in the auditorium, children from classes 0-3 met with Santa Claus and Snow Maiden. After a short conversation with the children, it quickly turned out that all of them were very polite and definitely deserved gifts. It was a great introduction to Christmas preparations.

IMG 20191206 12241520191206 124110

Więcej…

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyskie Voivodeship Youth Parliament

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany w 2018 r., ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego głównym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w życie swojego najbliższego otoczenia, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz nauka samorządności.

KOLEGIUM SZKÓŁ PRYWATNYCH REPREZENTUJE:
Alicja Dulik kl. I A

Świętokrzyskie Voivodeship Youth Parliament came to life in 2018 and became the advisory body for other ograns of Świętokrzyskie Voivodeship. The main purpose behind the Youth Parliament is to activate young people's civil awareness and responsibility as well as involve them in creating and shaping the life of their neighbourhood.

The College of Private Schools is represented by
Alicja Dulik (class 1A)

Alicja Dulik

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce

The Youth City Council

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce powstała na mocy Uchwały XXIX/550/2016 RM Kielce z dnia 28.07.2016r. wtedy też nadano jej Statut.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi 15 Radnych. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, jest reprezentowanie młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres dwuletniej kadencji.

KOLEGIUM SZKÓŁ PRYWATNYCH REPREZENTUJĄ:
Julianna Tumulec kl. IA
Milena Mularczyk kl. IE

The Youth City Council came to life on 28 July 2016 with the resolution passed by Kielce Cuty Council. That day it also got its Statute. The Youth City Council consists of 15 members and it aims to represent the voice of teenagers living in Kielce. The Council's term of office is two years.

The College of Private Schools is represented by
Julianna Tumulec (class 1A)
Milena Mularczyk (class 1E)

Julianna TumulecMilena Mularczyk

Mikołajki

Santa Claus Day

Dzień Świętego Mikołaja to niezwykła chwila dla wszystkich dzieci. 4 grudnia odbyło się spotkanie Mikołajkowe przygotowane dla przedszkolaków. Zaproszeni goście mieli okazję poznać naszą szkołę i naszych uczniów, którzy przygotowali występ artystyczny. Uczestniczyli w warsztatach plastycznych, w czasie których przygotowali piękne choinki, brali udział w zabawach sportowych utrzymanych w świątecznej atmosferze oraz ozdabiali smakowite ciasteczka. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał prezent i po raz kolejny uśmiech zagościł na twarzach naszych małych gości.

Santa Claus Day is an amazing moment all children. On the 4th of December Santa Claus Day for kindergarten children was organized. Invited guests had a chance to get to know our school and our pupils who prepared a show for them. They took part in art classes, prepared beautiful christmas trees, participated in christmas games and decorated delicious cookies. In the end every child received a present, wchich made them smile again.

0102

Więcej…

Spełniamy marzenia!

We make dreams come true!

W środę 11 grudnia odbyło się spotkanie z wolontariuszkami Fundacji Mam Marzenie. Pani Wioletta i Pani Aleksandra opowiedziały o historii fundacji, Marzycielach, idei spełniania marzeń oraz wolontariacie. Przybliżyły historię kilku Marzycieli, w szczególności Jakuba z Kielc. Odpowiedziały na nurtujące uczniów pytania oraz przekazały im cenną lekcję, skłaniającą do refleksji.
Jak co roku uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych prowadzą kiermasz bożonarodzeniowy. Dochody z kiermaszu zostaną przekazane na spełnienie marzenia Jakuba. Chłopiec ma 13 lat, cierpi na chorobę zagrażającą życiu. Większość czasu spędza w szpitalu.

On Wednesday, December 11, there was a meeting with volunteers from the I Have a Dream Foundation. Mrs. Wioletta and Mrs. Aleksandra told the story of their foundation, the Dreamers, and the idea of making dreams come true and volunteering.They presented the story of several Dreamers, in particular Jakub from Kielce. They answered students' bothering questions and gave them a valuable lesson. As every year, students of tour school run a Christmas fair. The proceeds from the fair will be transferred to fulfillment of Jakub's dreams. The boy is 13 years old and suffers from a life threatening disease. He spends most of his time in hospital.

13

Strona 8 z 61