Wycieczka integracyjna klasa licealnych

Integration trip

W czwartek 16 września wszystkie klasy licealne pojechały do parku rekreacyjnego „Na Tarasch" w Leszczynach koło Kielc. Czekały na nich tam liczne zajęcia sportowe, między innymi były to: gra w tenisa, tenisa stołowego oraz w siatkówkę. Ponadto uczniowie mieli niepowtarzalną okazję wypróbować łucznictwo i paintball. Główną atrakcją była jednak jazda na quadach. Integrację zakończył grill, który pozwolił uczniom odświeżyć się po długim i pracowitym dniu.

On Thursday, September 16th, all high school classes went to the recreational centre "Na Tarasch" in Leszczyny, near Kielce. There were numerous sports activities, such as playing tennis, table tennis, volleyball, waiting for them. Moreover the students got an unique opportunity to try out archery and paintball. The main attraction, however, was riding quads. The integration was concluded with a barbecue which allowed them to refresh after a long and busy day.

leszczyny 6leszczyny 12

Więcej…

Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Inauguration of the school year 2021/2022

W dniu 1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/ 2022. Po kilku miesiącach nauki hybrydowej uczniowie i nauczyciele powrócili do szkoły. Rozpoczęcie roku przebiegało zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz wytycznych MEN i GIS.
W aulach odbyły się oficjalna część uroczystości dla poszczególnych klas. Wszystkich uczniów oraz serdecznie powitała Dyrekcja Szkoły.
Następnie uczniowie razem z wychowawcami udali się do swoich sal.
Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam, aby nauka w nowym roku szkolnym była udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami. Powodzenia w nowym roku!

On 1st September we started the school year 2021/2022. After the several month of online lessons pupils and teachers came back to school. Inaugurations of the school year took place in a accorodance with the gudelines of the Ministry of Education and The Main Sanitary Inspectorate. The official part of ceremony for every single class took place in the hall where the Headmaster welcomed all students. Next pupils with theirs teachers went to the classrooms. Dear students! We wish you to learn as well as good journey throught develop your talents. The time spend at school gives you knowledge, good marks, intresting lessons and amazing friendship. Good luck in the new school year.


Inauguracja dla klas 0-3, aula ul. Karczówkowska 27

0204

Inauguracja dla klas 4-8 oraz liceum, aula ul. Jagiellońska 109A

070103

 

szkola zyczeniapl

szkola zyczenia ang

szkola zyczeniapl

szkola zyczenia ang

Serdecznie zapraszamy na Wakacje z KSP '21

Holidays with KSP '21

wakacje1

Relacja z wakacji:     akcja pl copy

Read more...

 

 

szkola zyczeniapl

szkola zyczenia ang

Nasi Laureaci i Finaliści

Our Finalists and Laureates

Gratulacje!!!
Pragniemy gorąco pogratulować laureatom i finalistom tegorocznych konkursów wojewódzkich.

Nasi uczniowie postawili sobie wysokie cele, do których dążyli z wielką wytrwałością.
Wykazali się ogromną pracowitością, poświęceniem, wysoką determinacją i wiernością podjętym zobowiązaniom, a ich wysiłki przyniosły wspaniałe efekty.
Nie bez znaczenia jest też wsparcie Nauczycieli i Rodziców, którym dziękujemy za podjęte działania i wspieranie podopiecznych na ich drodze do edukacyjnego sukcesu.

Nasi laureaci i finaliści:

Julia Rębosz – chemia
Julia Roszewska – biologia
Igor Sawiński – biologia
Jakub Juszczyk – biologia
Karolina Puchała – biologia
Laura Sornat – fizyka
Mateusz Trzeciak – fizyka

Congratulations!!!!
We would like to congratulate the finalists and laureates of the voivodship subject competitions.

Our students aimed high and it paid off!
They turned out to be industrious and diligent students. Also,by working so hard, the, achieved such incredible success. We would like to thank the teachers who supported them and who have their share in the success. Congratulations to the parents, too.

The finalists and laureates:

Julia Rębosz - chemistry
Julia Roszewska- Biology
Igor Sowiński - biology
Jakub Juszczyk- biology
Karolina Puchała - biology
Laura Sornat-physics
Mateusz Trzeciak- physics

Z niemieckim na "TY" - część 3

With German as thick as thieves - part 3

 

Gazetka Szkolna KSP
"Z wizytą w fabryce Willy'ego Wonki"

KSP School Newspaper
„A visit to Willy Wonka’s factory”

Na lekcjach z języka polskiego czwartoklasiści zgodnie stwierdzili, że książka "Charlie i fabryka czekolady" stała się ich ulubioną lekturą. Uczniowie z zapałem dzielili się wrażeniami i ochoczo przystąpili do rozwiązywania różnych zadań związanych z książką. Do najprzyjemniejszych należało stworzenie fabryki czekolady. Powstały imponujące projekty, niektóre z nich były wyjątkowo słodkie... o czym przekonała się nawet Pani Dyrektor.

During Polish lessons, the fourth-graders agreed that the book "Charlie and the Chocolate Factory" became their favourite reading. The students enthusiastically shared their impressions and eagerly began to solve various tasks related to the book. One of the most enjoyable was the creation of a chocolate factory. Impressive projects were created, some of them were extremely sweet ... as even the headmaster found out.

charlie 3 vertcharlie 1 horz

Biwak nad Białą Nidą

A campsite on the Biała Nida River

Zastrzyk energii, obcowanie z przyrodą, całonocne rozmowy, wysiłek fizyczny, nowe wyzwania! Dokładnie tego potrzebowaliśmy! W dniach 17-18 czerwca uczniowie klas ósmych biwakowali nad rzeką Biała Nida. Pierwsze grupa na miejsce dotarła rowerami, druga busem. Podczas wycieczki towarzyszyły nam niesamowite przeżycia, poznaliśmy się od innej strony. Dominik jest mistrzem survivalu, z nim w lesie nikt nie zginie. Dziewczyny bardzo opiekuńcze, natomiast Bartek to koneser muzyki ;). W pewnym momencie biwak przerodził się w spotkanie rodzinne. Jak w życiu, nie obyło się bez niespodzianek ... pęknięta dętka, kleszcz, kraksa czy braki w ekwipunku :).
Zapraszamy do fotorelacji.

A boost of energy, communing with nature, all-night talks, physical exertion, new challenges! This is exactly what we needed! On June 17-18, the eighth grade students were camping on the Biała Nida River. The first group reached the place by bicycles, the second by bus. During the trip we were accompanied by amazing experiences, we got to know each other even better. Dominik is a survival master, no one will die with him in the forest. Girls are very caring, while Bartek is a music connoisseur ;) At some point, the camping turned into a family reunion. As in life, it was not without surprises ... a broken inner tube, a tick, a crash or the lack of equipment :)
We invite you to the photo report.

Festiwal Nauk Ścisłych w Kolegium Szkół Prywatnych

Festival of the Exact Sciences

Maj jest miesiącem, podczas którego zachęcamy uczniów do spędzenia czasu z Naukami Ścisłymi, tym razem na świeżym powietrzu i doświadczania biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i przyrody w sposób inny niż siedząc za biurkiem. W tym roku nasi uczniowie mieli możliwość wcielenia się w następujące postacie: Podróżnik, Eksperymentator oraz Inżynier.
Uczniowie dokumentowali swoje wędrówki, czytali mapy, badali faunę i florę naszego miasta. Przeprowadzali doświadczenia z chemii i biologii, odkrywali matematykę i fizykę w praktyce, w domu i poza nim.
Czy warto było wziąć udział w Festiwalu? Oczywiście! Oprócz możliwości wykonania ciekawych doświadczeń i nietuzinkowego spędzenia czasu, uczniowie sprawdzili się w nowych rolach. Oto wyniki prac naszych uczniów

May is the month during which we encourage students to spend time with Science, this time outdoors, and experience biology, chemistry, physics, geography, maths and nature in a way other than sitting at a desk. This year our students had the opportunity to become Travellers, Experimenters and Engineers.
Students documented their travels, read maps, and examined the fauna and flora of our city. They conducted experiments in chemistry and biology, and discovered mathematics and physics in practice, both at home and outdoors.
Was it worth participating in the Festival? Of course! In addition to the possibility of gaining new interesting experiences and spending extraordinary time, the students proved themselves in new roles. Here are the results of our students' work:

2021 06 21 16 08 08 5532021 06 21 16 14 53 363

Więcej…

Test trzecioklasisty

The overall test in English

10 czerwca uczniowie klas trzecich SP pisali test podsumowujący trzy lata nauki języka angielskiego. Test obejmował sprawdzenie umiejętności uczniów z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz umiejętności pisania w języku angielskim.
Wszystkie trzy klasy trzecie zdobyły imponujący wynik, który uczynił następujące średnie klas:
- klasa 3c- 87%
- klasa 3b- 83,2%
- klasa 3a- 83%

Gratulacje!!!!!!!

On June 10th, the third class graders of primay school gathered together to write an overall test in English. The test covered reading, listening and writing skills and the three years of hard work.
The results were impressive and the average is as follows: - class 3c - 87%
- class 3b - 83,2%
- class -83%

Congratulations!!!!!

Konkurs plastyczny

W konkursie literacko- plastycznym organizowanym przez Świetlicę wspierająco - integrującą "Plus" w Kielcach, uczniowie z naszej szkoły aktywnie wzięli udział. Zrobili kartki na dzień mamy na zajęciach sztuki wizualne, które zgłosiła Pani Edyta Machulska. Mamy osiągnięcia 3 miejsce zdobyła Lena Lis, otrzymała torbę przyborów plastycznych oraz dyplom. Pani Edyta Machulska też dostała dyplom. Oto zdjęcia naszych prac i autorów oraz laureatki.

Students from our school actively participated in the literary and art competition organized by the supporting and integrating clubhouse "Plus" in Kielce. They had made cards for Mother's Day during the visual arts classes, which were notified by Mrs. Edyta Machulska. The biggest achievement for our school is the 3rd place won by Lena Lis. She received a bag of plastic accessories and a diploma. Mrs. Edyta Machulska also got a diploma. There are some photos of our works, authors and the laureate.

IMG 20210601 140212 tile2 copy

Rajd pieszy uczniów kl. 7e

Walking rally of class 7e

Trasa obejmowała: rezerwat krajobrazowy Karczówka- taras widokowy, następnie przejście lasem na Górę Dalnię, a ostatnim punktem tego rajdu była Góra Ślichowica, która jest rezerwatem skalnym im. Jana Czarnockiego. Celem tej wyprawy było poznanie regionu przyrodniczego miasta Kielce poprzez zaznajomienie młodzieży z rezerwatami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego w gronie rówieśniczym. Wśród uczniów znaleźli się pasjonaci dwóch kółek, którzy nie wyobrażali sobie zabrania roweru na ten rajd.

The route included: the Karczówka landscape reserve - an observation deck, then a forest crossing to Dalnia mountain, and the last point of this rally was Ślichowica mountain which is a rock reserve of Jan Czarnocki. The aim of this trip was to get to know the natural region of the city of Kielce by familiarizing young people with nature reserves and promoting active forms of spending free time among peers. Among the students there were cycling enthusiasts who could not imagine taking a bike to this rally.

Strona 8 z 69