CUKIEREK ALBO PSIKUS!

TRICK OR TREAT!

Halloween to nie tylko okazja do poznania starych, celtyckich obrzędów w krajach anglojęzycznych, ale przede wszystkim DOBRA ZABAWA!!!
W piątek 30 października na szkolnym korytarzu pojawiło się wiele "strasznych" postaci z klas 0-3.

A starsi uczniowie... Kto powiedział, że podczas nauczania zdalnego nie można obchodzić tego święta? Dla chcącego nic trudnego! Szczypta kreatywności, odrobina inspiracji - tak powstaje dobry projekt.
Uczniowie zaprezentowali fantastyczne kostiumy i charakteryzacje. Przebrania stały się okazją do rozwijania wyobraźni, kreatywności i zdolności plastycznych. Niektóre stroje wprost powalają.

W konkursie na najlepszą kreację halloweenową miejsca na podium zdobywając:
Miejsce I
Natasza kl. 5e
Miejsce II ex aequo
Adriana kl. 5e ("Laleczka Chucky") i Kalina kl. 6b ("Ring)
Miejsce III
Maja kl. 6b

Halloween is not only an opportunity to learn about the old Celtic rites in English-speaking countries, but most of all it is GOOD FUN !!!
On Friday, October 30, a lot of "horrible" characters from grades 0-3 appeared in the school corridor.

And the older students ... Who said that during online learning this holiday cannot be celebrated? It isn't difficult for someone who wants it! A pinch of creativity, a bit of inspiration - this is how a good project is created.
Our students presented fantastic costumes and make-up. The costumes became an opportunity to develop imagination, creativity and artistic abilities. Some outfits were simply stunning.

In the competition for the best Halloween creation, place on the podium winning:
The first prize
Natasza class 5e
The second prize ex aequo
Adriana class 5e ("Chucky Doll") and Kalina class 6b ("Ring")
The third prize
Maja class 6b

0120201102 172721

Więcej…

Zbiórka darów dla Podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach

Jak co roku SU przeprowadził zbiórkę "Psu na budę". Z pomocą rodziców, uczniów, nauczycieli zebraliśmy karmę, miski, legowiska, zabawki i środki do pielęgnacji zwierząt. Wiele osób wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Cieszymy się, że los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły. W imieniu SU dziękujemy wszystkim za pomoc.

Green Nine Photographs Grid Flyerpobrane 1

Bitwa o Plac Broni

Real battle after reading 'The Paul Street Boys'

Bitwą o Plac Broni uczniowie klasy 5 podsumowali pracę z lekturą. Uczniowie wcielili się w role bohaterów lektury Ferenca Molnara.
Zespoły zgromadziły pytania dotyczące treści "Chłopców z Placu Broni", które na zakończenie przedstawiono na forum klasy.
Zarówno podczas przygotowań fortec obronnych, jak i całej bitwy, uczniom towarzyszyła atmosfera współpracy i radości. Frajda z wprowadzenia takiej metody pracy z lekturą bezcenna.

The 5th grade students organised a battle after reading their set book 'The Paul Street Boys'. The students played the roles of the characters described by Ferenc Molnar.
The teams were collecting questions about the plot of The Paul Street Boys and the questions were presented to the class in the end.
The students had to cooperate both during the preparation of the defensive fortresses and the entire battle. It was great fun for them. The benefits of implementing active learning during lessons are invaluable.

0102

Więcej…

Kiermasz "NA ZDROWIE"

"FOR HEALTH" fair

We wrześniu Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz charytatywny "Na Zdrowie", z którego dochód został przeznaczony na pomoc w leczeniu nastolatki z guzem mózgu (siepomaga.pl).
Ideą kiermaszu było przekazanie rzeczy, z których już nie korzystamy i wzajemna wymiana. W pomoc włączyli się uczniowie całej naszej szkoły, przekazując artykuły papiernicze, książki, zabawki itp..
Zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi przekazane rzeczy były dezynfekowane i/lub przechodziły kwarantannę. Każdy przedmiot był zapakowany w worki foliowe, aby łatwo było je zdezynfekować. Osoby obsługujące kiermasz nosiły maseczki oraz rękawiczki.
Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem, rzeczy rozeszły się błyskawicznie, uczniowie mieli satysfakcję, że pomogli swojej prawie rówieśnicy.

In September, the Student Council organized a charity fair "Good Health ", the proceeds of which were allocated to help with treatment ofteenagers with a brain tumor (siepomaga.pl).
The idea behind the fair was to hand over things that we no longer use and exchange them mutually. Students from our entire school joined in to help, handing over stationery, books, toys, etc ..
In accordance with the regulations in force, the items handed over were disinfected and / or quarantined. Every item was packed in foil bags for easy disinfection. Everyone who attended the fair wore masks and gloves.
The fair was very popular and things went away instantly, the students had the satisfaction that they could help other children.

0102

Więcej…

Plebiscyt na Najsympatyczniejszego Nauczyciela

Plebiscite for the Most Pleasant Teacher

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom zakończonego dzisiaj plebiscytu.
Głosami uczniów klas 0-3 laur zdobyła pani Katarzyna Ślusarczyk - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.
Natomiast według uczniów klas 4-8 i LO tytuł otrzymuje pani Ksenia Walczyńska - polonistka i opiekunka koła teatralnego.

Congratulations to the winners of the plebiscite that finished today.
Mrs Katarzyna Ślusarczyk won the laurel with the votes of students from grades 0-3 - early childhood education and English teacher.
However, according to students of grades 4-8 and high school, the title is given to Mrs. Ksenia Walczyńska - Polish teacher and tutor of the theater club.

nauczyciele zycz WEB

nauczyciele zycz an

Ślubowanie i otrzęsiny Licealistów

Vows and initiation ceremony of high school students

W dniu 9 października odbyło się ślubowanie uczniów I klasy Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego.
Zgodnie z tradycją naszej szkoły część oficjalna była bardzo podniosła. Po wspólnie odśpiewanym hymnie głos zabrali Pan Dyrektor i Pani Wicedyrektor.
Nieoficjalną część spotkania zorganizował Samorząd Uczniowski. Pierwszoklasiści uczestniczyli w teście wiedzy o szkole, konkurencji "Jaka to melodia?", rysowali portret wychowawcy. Prowadzący Adrianna, Sahak i Maksymilian wykazali się pomysłowością i profesjonalizmem.

On October 9, the first grade students of the First Bilingual Secondary School took an oath.
According to the tradition of our school, the official part was very impressive. After the anthem was sung together, the Director and Mrs. Deputy director had a speech.
The unofficial part of the meeting was organized by the Students' Council. The first graders participated in the test of knowledge about the school, the competition "What is the tune?", and they drew a portrait of their form tutor. The hosts of the event- Adrianna, Sahak and Maksymilian showed their huge ingenuity and professionalism.

01 slo02 slo

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy Ia, Ib i Ic

First Grade Students' Oath Ceremony

1 października 2020 roku odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach.
Uczniowie klasy Ia, Ib i Ic podczas uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Wspaniale przygotowani i pięknie ubrani recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a aktu pasowania dokonał pan Dyrektor poprzez symboliczne dotknięcie ramion pierwszoklasistów wielkim ołówkiem. Świadkami wydarzenia byli przedstawiciele samorządu uczniowskiego - Bartosz Klamczyński i Kacper Lewandowski. Po uroczystym ślubowaniu pani Dyrektor pogratulowała pierwszakom i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na koniec pierwszoklasistom, już jako pełnoprawnym uczniom, dumnym i uśmiechniętym zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia. Wspomnienia z tego ważnego wydarzenia na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

On 1st October 2020 First Grade Students' Oath Ceremony took place at First Bilingual Primary School. During the ceremony the children presented their artistic skills. Well prepared and smartly dressed they recited poems and sang songs. Afterwards they solemnly pladged to become the students of our school and the headmaster officially acknowledged them as first grade students by touching their shoulders with a special big pencil. The deputy headmistress, together with the representatives of the students council, congratulated the first graders and handed them their diplomas. Finally, the new and fully-fledged students of our school , all happy and proud, had their photos taken. The recollection of this special day will certainly stay in our memory forever.

15 12

Więcej…

Portrety nauczycieli

Teachers' portaits

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci ze świetlicy szkolnej brały udział w zajęciach poświęconych pracy nauczyciela i pracowników szkoły. Uczniowie zapoznali się z historią powstania Dnia Edukacji Narodowej. Wykonali portrety nauczycieli oraz laurki z życzeniami.

In occasion about the Day of National Education children from after-school club took apart in lessons about teachers' and the rest of the schooll staff work. The students learnt the history about Day of National Educationand they made teachers' portaits and puff pieces with wishes.

IMG20201012131045IMG 20201013 122857

KSP Musical

KSP Musical

Kolejny rok szkolny, a w naszej szkole ponownie zagościł teatralny klimat. Wszystko to za sprawą szkolnego koła KSP Musical! Kilka dni temu członkowie teatru brali udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, która ma być zilustrowaniem naszej działalności.
Zdjęcia zostały wykonane przez Pana Norberta Schindlera - naszego nauczyciela języka niemieckiego.

It's next school year and the atmosphere of theatre is with us again. All thanks to KSP Musical! A few days ago members of our school theatre club took part in a professional photo shoot. It illustrates the activity of the club. The photos were taken by Norbert Schindler- our German teacher.

20200926 15034920200926 150641

Więcej…

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

World Multiplication Day

W dniu 2.10.2020 odbył się w klasach szkół podstawowych Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Uczniowie rozwiązywali zadania na czas.
Mistrzami tabliczki mnożenia zostali uczniowie kl. 4b: Zuzia Półchłopek, Jan Sornat, Nikola Maroń oraz Wiktoria Królik, którzy uzyskali 100 procent punktów.

On 2 October, The World Multiplication Day celebrations took place in our school. The students solved complex tasks on time. The Masters od Multiplication in class 4b are: Zuzia Półchłopek, Jan Sornat, Nikola Maroń, Wiktoria Królik. They all scored maximum points.

0102

Więcej…

Integracja klasy 7a

Integration of Year 7a

W ciepły i słoneczny dzień wrześniowy poszliśmy odnaleźć kilka charakterystycznych miejsc dla Kielc. Nie używając telefonów ani map mieliśmy zaprowadzić naszego wychowawcę do 3 miejsc:
- do punktu „Początek miasta", gdzie miasto Kielce, wg legend, miało swój początek,
- do Latarni Umarłych wzniesionej w roku 1732, która onegdaj ostrzegała przed czymś, co mogło przynosić śmierć, bądź była drogowskazem dla podróżnych,
- do pomnika dzika Kiełka przy którym dokładniej poznaliśmy legendę o powstaniu miasta Kielce.
Zatrzymaliśmy się także w pizzerii Pieprz i Bazylia. Tam rozmawialiśmy, śmialiśmy się i integrowaliśmy. To był miły, pełen emocji dzień, który zostanie w naszej pamięci.

On a warm and sunny September day, we went to find a few characteristic places for Kielce. Not using phones or maps we were supposed to take our tutor to 3 places: - to the point "Beginning of the city", where the city of Kielce, according to legends, had its beginning - to the Lantern of the Dead erected in 1732, which used to warn of something that could cause death and was a signpost for travelers, - to the monument of Kielek wild boar where we learnt about the legend of Kielce. We also stopped at the "Pepper and Basil" pizzeria, where we talked, laughed and integrated. It was a nice, full of emotions day that will remain in our memory.

0102

Odkrywamy Piękno Najbliższej Okolicy

Discovering the beauty of Karczówka and Dalnia Hill

Wycieczka integracyjna klas 5 oraz klasy 8 szlakiem archeo-geologicznym wokół Karczówki, Dalni i Grabiny. Ekspedycja krajoznawcza rozpoczęła się o godz. 8.30 w piątek 18.09.2020 r. przed budynkiem szkoły KSP przy ul. Jagiellońskiej 109A. Następnie cała grupa skierowała się w stronę zbiegu ul. Podklasztornej i św. Barbary, gdzie znajduje się początek trasy.

The end of September is a good occasion to make a trip with youth of grade 5 and 8 in nearby Karczówka and Dalnia Hill. The adventure started in front of the school on Jagiellońska street and then we moved to the beginning of the path on św. Barbara street.

0104

Więcej…

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję!

Plastic? Reduce. Reuse. Recycle.

W dniu 18 września uczniowie klas 8e, 2 B i 2 E przyłączyli się do Akcji Sprzątania Świata. Za cel obrali rezerwat przyrody - Karczówkę. Przewodnikiem był Dominik z klasy 8e.
Po wyczerpującym rajdzie, uczniowie miło spędzili czas na pikniku, na który dołączyły klasy licealne - 1 A i 2 A.

On 18th September students from classes 8e, 2B and 2E participated in the annual 'Clean up the world' campaign. Our destination this year was the Karczówka Nature Reserve. The action was guided by Dominik from class 8e. After an exhausting hike, students had a nice picnic together with classes 1 A and 2 A of our high school.

0103

Więcej…

Strona 5 z 62