Biwak nad Białą Nidą

A campsite on the Biała Nida River

Zastrzyk energii, obcowanie z przyrodą, całonocne rozmowy, wysiłek fizyczny, nowe wyzwania! Dokładnie tego potrzebowaliśmy! W dniach 17-18 czerwca uczniowie klas ósmych biwakowali nad rzeką Biała Nida. Pierwsze grupa na miejsce dotarła rowerami, druga busem. Podczas wycieczki towarzyszyły nam niesamowite przeżycia, poznaliśmy się od innej strony. Dominik jest mistrzem survivalu, z nim w lesie nikt nie zginie. Dziewczyny bardzo opiekuńcze, natomiast Bartek to koneser muzyki ;). W pewnym momencie biwak przerodził się w spotkanie rodzinne. Jak w życiu, nie obyło się bez niespodzianek ... pęknięta dętka, kleszcz, kraksa czy braki w ekwipunku :).
Zapraszamy do fotorelacji.

A boost of energy, communing with nature, all-night talks, physical exertion, new challenges! This is exactly what we needed! On June 17-18, the eighth grade students were camping on the Biała Nida River. The first group reached the place by bicycles, the second by bus. During the trip we were accompanied by amazing experiences, we got to know each other even better. Dominik is a survival master, no one will die with him in the forest. Girls are very caring, while Bartek is a music connoisseur ;) At some point, the camping turned into a family reunion. As in life, it was not without surprises ... a broken inner tube, a tick, a crash or the lack of equipment :)
We invite you to the photo report.

Festiwal Nauk Ścisłych w Kolegium Szkół Prywatnych

Festival of the Exact Sciences

Maj jest miesiącem, podczas którego zachęcamy uczniów do spędzenia czasu z Naukami Ścisłymi, tym razem na świeżym powietrzu i doświadczania biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i przyrody w sposób inny niż siedząc za biurkiem. W tym roku nasi uczniowie mieli możliwość wcielenia się w następujące postacie: Podróżnik, Eksperymentator oraz Inżynier.
Uczniowie dokumentowali swoje wędrówki, czytali mapy, badali faunę i florę naszego miasta. Przeprowadzali doświadczenia z chemii i biologii, odkrywali matematykę i fizykę w praktyce, w domu i poza nim.
Czy warto było wziąć udział w Festiwalu? Oczywiście! Oprócz możliwości wykonania ciekawych doświadczeń i nietuzinkowego spędzenia czasu, uczniowie sprawdzili się w nowych rolach. Oto wyniki prac naszych uczniów

May is the month during which we encourage students to spend time with Science, this time outdoors, and experience biology, chemistry, physics, geography, maths and nature in a way other than sitting at a desk. This year our students had the opportunity to become Travellers, Experimenters and Engineers.
Students documented their travels, read maps, and examined the fauna and flora of our city. They conducted experiments in chemistry and biology, and discovered mathematics and physics in practice, both at home and outdoors.
Was it worth participating in the Festival? Of course! In addition to the possibility of gaining new interesting experiences and spending extraordinary time, the students proved themselves in new roles. Here are the results of our students' work:

2021 06 21 16 08 08 5532021 06 21 16 14 53 363

Więcej…

Test trzecioklasisty

The overall test in English

10 czerwca uczniowie klas trzecich SP pisali test podsumowujący trzy lata nauki języka angielskiego. Test obejmował sprawdzenie umiejętności uczniów z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz umiejętności pisania w języku angielskim.
Wszystkie trzy klasy trzecie zdobyły imponujący wynik, który uczynił następujące średnie klas:
- klasa 3c- 87%
- klasa 3b- 83,2%
- klasa 3a- 83%

Gratulacje!!!!!!!

On June 10th, the third class graders of primay school gathered together to write an overall test in English. The test covered reading, listening and writing skills and the three years of hard work.
The results were impressive and the average is as follows: - class 3c - 87%
- class 3b - 83,2%
- class -83%

Congratulations!!!!!

Konkurs plastyczny

W konkursie literacko- plastycznym organizowanym przez Świetlicę wspierająco - integrującą "Plus" w Kielcach, uczniowie z naszej szkoły aktywnie wzięli udział. Zrobili kartki na dzień mamy na zajęciach sztuki wizualne, które zgłosiła Pani Edyta Machulska. Mamy osiągnięcia 3 miejsce zdobyła Lena Lis, otrzymała torbę przyborów plastycznych oraz dyplom. Pani Edyta Machulska też dostała dyplom. Oto zdjęcia naszych prac i autorów oraz laureatki.

Students from our school actively participated in the literary and art competition organized by the supporting and integrating clubhouse "Plus" in Kielce. They had made cards for Mother's Day during the visual arts classes, which were notified by Mrs. Edyta Machulska. The biggest achievement for our school is the 3rd place won by Lena Lis. She received a bag of plastic accessories and a diploma. Mrs. Edyta Machulska also got a diploma. There are some photos of our works, authors and the laureate.

IMG 20210601 140212 tile2 copy

Rajd pieszy uczniów kl. 7e

Walking rally of class 7e

Trasa obejmowała: rezerwat krajobrazowy Karczówka- taras widokowy, następnie przejście lasem na Górę Dalnię, a ostatnim punktem tego rajdu była Góra Ślichowica, która jest rezerwatem skalnym im. Jana Czarnockiego. Celem tej wyprawy było poznanie regionu przyrodniczego miasta Kielce poprzez zaznajomienie młodzieży z rezerwatami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego w gronie rówieśniczym. Wśród uczniów znaleźli się pasjonaci dwóch kółek, którzy nie wyobrażali sobie zabrania roweru na ten rajd.

The route included: the Karczówka landscape reserve - an observation deck, then a forest crossing to Dalnia mountain, and the last point of this rally was Ślichowica mountain which is a rock reserve of Jan Czarnocki. The aim of this trip was to get to know the natural region of the city of Kielce by familiarizing young people with nature reserves and promoting active forms of spending free time among peers. Among the students there were cycling enthusiasts who could not imagine taking a bike to this rally.

Kreatywny WF

Creativity of students in physical education lessons.

W momencie, kiedy uczniowie klas 1-3 powrócili do nauczania w formie stacjonarnej podjęli wyzwanie dotyczące stworzenia własnych pomysłów na wybraną formę aktywności fizycznej. W ten sposób kształtowali swoją kreatywność oraz doskonalili sprawność ruchową i współprace w wybranych przez siebie grupach rówieśniczych. Największą popularnością wśród pomysłów dzieci cieszyły się tory przeszkód oraz stacje ćwiczebne własnego autorstwa, ale nie zabrakło również współpracy podczas mini gier zespołowych również na świeżym powietrzu. Radości i pomysłów było, co niemiara, a wyzwanie zostało zrealizowane na szóstkę.

When the students of grades 1-3 returned to learning in the full-time form, they took up the challenge concerning creating their own ideas for the chosen form of physical activity. In this way, they shaped their creativity and improved motor skills and cooperation in their chosen peer groups. The most popular among children's ideas were the obstacle courses and their own practice stations, but there was also cooperation during mini team games, also in the open air. There was a lot of joy and great ideas, and the challenge was completed with flying colours.

IMG 20210526 123254IMG 20210510 122114

Więcej…

Dzień Mamy

 

Życzenia składają uczniowie kolasy IIc.

Doroczna debata uczniowska z okazji Dnia Europy

Debate „Climate changes

10 maja uczniowie z naszych szkół mieli przyjemność wziąć udział w debacie pt. Zmiany klimatyczne. Kto uratuje naszą planetę?

Podjęliśmy próbę analizy kilku tez:
*Za zmiany klimatyczne odpowiedzialne są najbogatsze i najbardziej uprzemysłowione kraje świata. To one odpowiadają za wypuszczanie do atmosfery największej ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych.
*Za zmiany klimatyczne odpowiadają w pierwszej kolejności ci, którzy emitują najwięcej gazów cieplarnianych do atmosfery: wielkie zakłady produkcyjne, elektrownie, firmy transportowe i to od nich powinno wymagać się najwięcej w kwestii ochrony środowiska.
*Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ponosi odpowiedzialność za stan środowiska: zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby i przyczynianie się do wymierania endemicznych form fauny i flory.

Wrażenia niezwykłe, gdyż robiliśmy wszystko, by nie pójść utartymi – często już zdezawuowanymi – ścieżkami stereotypów. A przecież dyskutowaliśmy o popularnych kwestiach: piecach „kopciuchach", fotowoltaice i samochodach elektrycznych. Wspólnie orzekliśmy w podsumowaniu, że jeszcze wiele musimy się nauczyć w kwestii ekologii, a ponieważ zauważyliśmy także, że niezmiernie ciekawe jest uczenie się od siebie nawzajem – pozostajemy w dobrej, ekologicznie pozytywnej myśli.

On May 10. in out school took place debate „Climate changes. Who will save the Earth?".

In discussion we focussed on three main thesis:
„For climate changes are responsible the reaches countries of the world. They produce the most CO2 and other greenhouse gas."
„For climate changes are responsible firstly those who produce the highest amount of CO2 such as power station, plants, transport."
„Everyone is responsible more or less for environment: air, water, soul pollution but also extinction of species."

The discussion went more than well and students put the talk into open and excited way. We discussed popular issue like photovoltaic, electric cars or coal furnace. At the end we came to a conclusion that all we need to learn day by day how to be „eco". The big advantage of the meeting was that it left us in a good, positive, eco vibes!

debata1

Plakat 2 v2

Święto Konstytucji

Constitution Day

„Naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.”
30 kwietnia uczniowie klas 0-3 świętowali 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z tej okazji uczniowie klas 1c i 3b przygotowali prezentację online, w której starali się odpowiedzieć na pytania czym są dla nas Wolność, Ojczyzna i Naród.

On the 3rd of May, 1791, the Four-Year Sejm adopted the first constitution in modern Europe.
The 230th anniversary is a symbol of bold, innovative thinking about the shape of the Republic,
and reminds us all of the sense of responsibility for the country.

3 maja

Aby zalogować się do platformy z lekcjami on-line kliknij poniższy przycisk:

To log on to on-line lesson please click the button below:

KSP on-line

All information how to log on are send via e-register.

Gazetka Szkolna KSP
Światowy Dzień Książki

The World Book Day

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki - doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa. W związku z tym klasa 3a uczestniczyła w zajęciach rozwijających ich zamiłowania czytelnicze. Dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione książki, o których z pasją opowiadały. Wysłuchały również niezwykłego utworu norweskiego pisarza - Klausa Hagerupa pt. "O dziewczynce, która chciała ocalić książki". Dzieci dowiedziały się, co się dzieje z książkami których nikt w bibliotece nie wypożycza. Trzecioklasiści z zapartym tchem wysłuchali historii Anny. Dziękujemy za rekomendację książki mamie uczennicy z klasy piątej. Od dziś możecie wypożyczyć tę lekturę z naszej szkolnej biblioteki. Gorąco polecamy!

On 23rd April, our students celebrated The World Book Day - an annual event organised by UNESCO. Class 3a took part in reading classes.The students brought their favourite books and presetnted them passionately. They had a chance to listen to the work of a Norwegian writer; Klaus Hagerup titled: About a girl, who wanted to save books." The students learnt what happens to the books which nobody reads in the library. We would like to thank the mother of a 3rd form student for the recommendation. You can borrow this book from now on. It is in our library!!!!

20210426 12434220210426 124618

Więcej…

Wyzwanie sportowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w wyzwaniu sportowym.
Challenge polega na wytrzymaniu jak najdłużej w pozycji krzesełka przy ścianie.
Do rywalizacji można zgłosić się do 25 kwietnia poprzez wysłanie nagranych filmów, które pokazują jak długo wytrzymuje się w danej pozycji.
Zgłoszenie wysyłamy na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Powodzenia!

Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
nasi aktorzy przygotowali filmik o historii tego święta, będziecie mieli możliwość wysłuchania tegorocznego Orędzia przygotowanego przez znaną osobistość teatralną Helen Mirren.
Wszystkim ludziom teatru, których praca składa się na to, co mogą oglądać widzowie – w ich dzień, życzymy najpiękniejszych spełnień twórczych. A widzom – zachwyceń.

Strona 7 z 68