KSP Musical

KSP Musical

Kolejny rok szkolny, a w naszej szkole ponownie zagościł teatralny klimat. Wszystko to za sprawą szkolnego koła KSP Musical! Kilka dni temu członkowie teatru brali udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, która ma być zilustrowaniem naszej działalności.
Zdjęcia zostały wykonane przez Pana Norberta Schindlera - naszego nauczyciela języka niemieckiego.

It's next school year and the atmosphere of theatre is with us again. All thanks to KSP Musical! A few days ago members of our school theatre club took part in a professional photo shoot. It illustrates the activity of the club. The photos were taken by Norbert Schindler- our German teacher.

20200926 15034920200926 150641

Więcej…

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

World Multiplication Day

W dniu 2.10.2020 odbył się w klasach szkół podstawowych Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Uczniowie rozwiązywali zadania na czas.
Mistrzami tabliczki mnożenia zostali uczniowie kl. 4b: Zuzia Półchłopek, Jan Sornat, Nikola Maroń oraz Wiktoria Królik, którzy uzyskali 100 procent punktów.

On 2 October, The World Multiplication Day celebrations took place in our school. The students solved complex tasks on time. The Masters od Multiplication in class 4b are: Zuzia Półchłopek, Jan Sornat, Nikola Maroń, Wiktoria Królik. They all scored maximum points.

0102

Więcej…

Integracja klasy 7a

Integration of Year 7a

W ciepły i słoneczny dzień wrześniowy poszliśmy odnaleźć kilka charakterystycznych miejsc dla Kielc. Nie używając telefonów ani map mieliśmy zaprowadzić naszego wychowawcę do 3 miejsc:
- do punktu „Początek miasta", gdzie miasto Kielce, wg legend, miało swój początek,
- do Latarni Umarłych wzniesionej w roku 1732, która onegdaj ostrzegała przed czymś, co mogło przynosić śmierć, bądź była drogowskazem dla podróżnych,
- do pomnika dzika Kiełka przy którym dokładniej poznaliśmy legendę o powstaniu miasta Kielce.
Zatrzymaliśmy się także w pizzerii Pieprz i Bazylia. Tam rozmawialiśmy, śmialiśmy się i integrowaliśmy. To był miły, pełen emocji dzień, który zostanie w naszej pamięci.

On a warm and sunny September day, we went to find a few characteristic places for Kielce. Not using phones or maps we were supposed to take our tutor to 3 places: - to the point "Beginning of the city", where the city of Kielce, according to legends, had its beginning - to the Lantern of the Dead erected in 1732, which used to warn of something that could cause death and was a signpost for travelers, - to the monument of Kielek wild boar where we learnt about the legend of Kielce. We also stopped at the "Pepper and Basil" pizzeria, where we talked, laughed and integrated. It was a nice, full of emotions day that will remain in our memory.

0102

Odkrywamy Piękno Najbliższej Okolicy

Discovering the beauty of Karczówka and Dalnia Hill

Wycieczka integracyjna klas 5 oraz klasy 8 szlakiem archeo-geologicznym wokół Karczówki, Dalni i Grabiny. Ekspedycja krajoznawcza rozpoczęła się o godz. 8.30 w piątek 18.09.2020 r. przed budynkiem szkoły KSP przy ul. Jagiellońskiej 109A. Następnie cała grupa skierowała się w stronę zbiegu ul. Podklasztornej i św. Barbary, gdzie znajduje się początek trasy.

The end of September is a good occasion to make a trip with youth of grade 5 and 8 in nearby Karczówka and Dalnia Hill. The adventure started in front of the school on Jagiellońska street and then we moved to the beginning of the path on św. Barbara street.

0104

Więcej…

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję!

Plastic? Reduce. Reuse. Recycle.

W dniu 18 września uczniowie klas 8e, 2 B i 2 E przyłączyli się do Akcji Sprzątania Świata. Za cel obrali rezerwat przyrody - Karczówkę. Przewodnikiem był Dominik z klasy 8e.
Po wyczerpującym rajdzie, uczniowie miło spędzili czas na pikniku, na który dołączyły klasy licealne - 1 A i 2 A.

On 18th September students from classes 8e, 2B and 2E participated in the annual 'Clean up the world' campaign. Our destination this year was the Karczówka Nature Reserve. The action was guided by Dominik from class 8e. After an exhausting hike, students had a nice picnic together with classes 1 A and 2 A of our high school.

0103

Więcej…

Europejski Dzień Języków Obcych

The European Day of Languages

Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony był w tym roku w naszej szkole 25 września.
Był to dzień pełen wrażeń. Kolorowe dekoracje ozdobiły mury naszej szkoły, a uczniowie ubarwili ten dzień swoimi filmami i prezentacjami opowiadając dlaczego warto uczyć się języków obcych.

The European Day of Foreign Languages this year was celebrated in our school on September 25. It was a day full of excitement. Colorful decorations decorated the walls of our school, and the students made this day more colorful with their films and presentations, telling us why it is worth learning foreign languages.

 DSC0044  DSC0046

Więcej…

Europejski Dzień Języków Obcych

The European Day of Languages

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Ta data to dobra okazja do zachęcenia naszych wychowanków do uczenia się języków oraz poznawania kultury, historii i obyczajów innych krajów.
W tym roku zdecydowaliśmy się na opracowanie scenariusza zajęć na godzinę języka angielskiego dla uczniów klas 0-3. Celem zajęć było uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się języków obcych. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć powitania i pożegnania w różnych językach, pokolorować flagi krajów europejskich, a także posłuchać informacji i różnych ciekawostek na temat prezentowanych krajów.

The European Day of Languages is celebrated on 26th of September every year. This date is a good opportunity to encourage our pupils to learn languages and get to know the culture, history and customs of other countries. This year we decided to create a lesson plan for students in grades 0-3. The aim of the lesson was to illustrate the students the need to learn foreign languages. Our pupils had the opportunity to practice greetings and goodbyes in various languages, colour the flags of European countries, and learn various interesting facts about the presented countries.

1c 202b 2

Więcej…

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

Inauguration of the school year 2020/2021

W dniu 1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/ 2021. Po kilku miesiącach nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele powrócili do szkoły. Rozpoczęcie roku przebiegało zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz wytycznych MEN i GIS.
W aulach odbyły się oficjalna część uroczystości dla poszczególnych klas. Wszystkich uczniów oraz serdecznie powitała Dyrekcja Szkoły.
Następnie uczniowie razem z wychowawcami udali się do swoich sal.
Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam, aby nauka w nowym roku szkolnym była udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami. Powodzenia w nowym roku!

On 1st September we started the school year 2020/2021. After the several month of online lessons pupils and teachers came back to school. Inaugurations of the school year took place in a accorodance with the gudelines of the Ministry of Education and The Main Sanitary Inspectorate. The official part of ceremony for every single class took place in the hall where the Headmaster welcomed all students. Next pupils with theirs teachers went to the classrooms. Dear students! We wish you to learn as well as good journey throught develop your talents. The time spend at school gives you knowledge, good marks, intresting lessons and amazing friendship. Good luck in the new school year.

małe 03
duże 04małę 02

Szkoła pięknieje przed nowym rokiem szkolnym!

r1

Serdecznie zapraszamy na Wakacje z KSP '20

Holidays with KSP '20

wakacje1

Relacja z wakacji:     akcja pl copy

Read more...

summer zyczenia kwiaty Page 1

summer zyczenia kwiaty Page 2

Uczniowie klasy VIe Europejskiej Szkoły Podstawowej
przygotowali niespodziankę na zakończenie roku!

Strona 7 z 63