Dyżur nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – codzienna pomoc w odrabianiu lekcji

Young learners teacher duty - daily help at doing homework using the on-line platform.

Chęć pomocy w odrabianiu lekcji należy zgłaszać przez dziennik Librus lub e-mail do nauczyciela pełniącego tego dnia dyżur.

Codzienne dyżury z użyciem platformy on line w godz. 12:30 - 15:30 będą pełnić:
poniedziałek - wtorek Justyna Smuga
środa - piątek Norbert Ludynia

Willingness to help with homework should be reported by Librus or an e-mail to the teacher being on duty that day.

Duty hours 12:30 - 15:00:
Monday - Tuesday Justyna Smuga
Wednesday - Friday Norbert Ludynia

Bogowie zstąpili z Olimpu – projekt klas piątych

Gods descended from Olympus- fifth grade's project.

W ramach zajęć z języka polskiego ochoczo przystąpiliśmy do wykonania zadania dodatkowego. Mieliśmy przybliżyć zwykłym śmiertelnikom niesamowity świat greckich bogów.
Nie zabrakło: Posejdona, Demeter, Hestii, Artemidy, Hefajstosa i Apolla. Nasza pani również wcieliła się w postać bogini, czy już wiecie której?

Within Polish lessons all student readily and happily did the additional homework. They had to prepare and show the world of Greek Gods.
Among them were: Poseidon, Demeter, Hestia, Artemis, Hephaestus and Apollo. Our teacher created herself as a Greek Goddess. Do you know which one is she?

2Demeter tile

Więcej…

Wiosenna hodowla roślin

W ramach zajęć z edukacji przyrodniczej uczniowie klasy 2a założyli hodowlę wybranej rośliny. Dzieci stały się odpowiedzialnymi i troskliwymi ogrodnikami. Z dumą obserwowały fazy wzrostu swojej roślinki, dokumentując to fotografiami.

Janek KAmelka

Więcej…

Społeczność KSP
Jesteśmy szkolną wspólnotą

KSP community

Przenieśmy nasze dobre relacje poza szkolne mury.
Wspierajmy się wzajemnie i pomagajmy sobie.
W tej trudnej sytuacji znaleźliśmy się po raz pierwszy.
Dzieci będą pamiętały, jak zachowywaliśmy się w tych ekstremalnych chwilach,
bo jesteśmy dla nich wzorem.

We move our good relationships outside the school walls.
Let's support each other and help each other.
We found ourselves in this difficult situation for the first time.
Children will remember how we behaved in these extreme moments
because we are examples for them.

Więcej…

Dyżur pedagoga szkolnego mgr Pauliny Prokop

Working hours of the school counselor MA Paulina Prokop

Dyżury odbywają się codziennie z użyciem platformy online
* dla klas 0-5 w godz. 13:00-14:00
* dla klas 6-7 oraz LO w godz. 14:00-15:00

Chęć rozmowy z pedagogiem należy zgłaszać przez dziennik Librus do godz. 11:00 danego dnia.

There are daily shifts with online platforms available
* for classes 0-5 between 1:00 pm and 2:00 pm
* for classes 6-7 and high school between 2:00 pm and 3:00 pm

Willingness to speak with a counselor should be reported through Librus before 11:00 am the same day.

Zajęcia logopedyczne z użyciem platformy on-line

Speech therapy classes using the on-line platform

Drodzy Rodzice, jeżeli jesteście zainteresowani zajęciami logopedycznymi prosimy o kontakt za pomocą dziennika Librus lub e-mail z p. Marleną Świt.

Dear parents, if you are interested in speech therapy classes please contact us by Librus or send an e-mail to Marlena Świt.

Pomoc techniczna dot. platformy online mgr Karol Kosek

Technical support regarding the online platform Karol Kosek, MA .

Dyżur codziennie pn.-pt. w godz. 8:30 – 14:30

Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców klas.

Working hours from Monday to Friday between 8:30 am and 2:30 pm

Please send applications to your class teachers

Dyżur pielęgniarki szkolnej mgr Marioli Wojciechowskiej

School nurse Ms Mariola Wojciechowska

Pielęgniarka szkolna pełni dyżur telefoniczny pod nr tel. 602 428 584.

Zapraszamy do kontaktu.

School nurse hours You can contact our school nurse Ms Mariola Wojciechowska via phone - 602 428 584.

Międzynarodowy Dzień Książki

World Book Day

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi.
Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę.
W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.
Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności.
Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni.
W takich okolicznościach zapraszamy naszych uczniów i rodziców do korzystania a darmowych e-booków. Możemy sobie zbudować bogatą biblioteczkę e-booków korzystając z legalnych źródeł.

Poniżej prezentujemy listę adresów internetowych, z których można pobrać darmowe e-booki:
https://wolnelektury.pl/
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje
http://www.chmuraczytania.pl/
http://www.ebooks43.pl/

Celebrated around the world on April 23, the festival of books comes from Catalonia, and was organized for the first time in 1926. This is an important date in the history of world literature: the date of the death of Cervantes, the birth and death of Shakespeare, and the death of Inca Garcilaso de la Vega. According to Catalan tradition, on this day men give their partners a red rose, and they give them a book. In 1995, UNESCO declared April 23 as World Book and Copyright Day. More than ever, at a time when people remain locked in their homes, the power of books should be used to broaden our horizons, stimulate our minds and creativity. By reading and celebrating World Book and Copyright Day 2020 we can open ourselves to others despite the distance and travel through imagination. In such circumstances, we invite our students and parents to use free e-books. We can build a rich library of e-books using legal sources.

Below is a list of websites from which you can download free e-books:
https://wolnelektury.pl/
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje
http://www.chmuraczytania.pl/
http://www.ebooks43.pl/

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Spotkajmy się na Facebooku KSP!

Let's meet on KSP Facebook!

Rozwijasz swoje pasje?
Czytałeś ciekawą książkę?
Dopracowałaś do perfekcji nowy układ taneczny?
A może po prostu obserwujesz świat za oknem?
Podziel się z kolegami i koleżankami, pomysłami na spędzanie czasu w twórczy sposób.
Pozostań kreatywny i nie daj się nudzie!
Wszystko znajdziesz na naszym facebook'owym profilu :)

(Prace, pomysły, filmiki, recenzje, zdjęcia przesyłaj wychowawcy)

Do you develop your passions?
Have you read an interesting book?
Have you perfected a new dance routine?
Or maybe you're just observing the world outside the window?
Share your ideas for spending time in a creative way with your friends
Stay creative and don't get bored!
Read more:)

(Works, ideas, videos, reviews, photos please send to your form teacher)

Koronawirus okiem psychologa

12

Strona 7 z 62