Biała Szkoła w KSP

White School in KSP

W dniach 6-10 marca odbyła się druga tura Białej Szkoły. Tym razem umiejętności narciarskie szlifowali uczniowie klas 3-5 SP. Po całym dniu jeżdżenia na nartach uczniowie wraz z nauczycielami miło spędzali czas m.in. przy ognisku, na snowtubingu, wspólnych grach w piłkarzyki oraz tenis stołowy. W Białce Tatrzańskiej nie brakowało słońca, a uczestnikom dobrego humoru. Tradycyjnie w ostatnim dniu obozu odbyła się wycieczka do Zakopanego.

On March 6-10, the second round of the White School took place. This time, skiing skills were honed by students of classes 3-5 of SP. After a long day of skiing, students and teachers had a nice time m.in. by the fire, snowtubing, table football and table tennis. In Białka Tatrzańska there was no shortage of sun, and the participants had a good sense of humor. Traditionally, on the last day of the camp there was a trip to Zakopane.

IMG 5095  IMG 5095  IMG 5095  IMG 5095

Kiermasz Wielkanocny w KSP

Easter Fair at KSP

Kiermasz Wielkanocny w KSP cieszy się jak zwykle dużą popularnością. Cel zbiorki ponownie jest wyjątkowy. Zebrane pieniążki kolejno przeznaczymy na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem na kieleckim Słowiku, przy ul. Krakowskiej 360 Przyczynimy się do budowy ścieżki sensorycznej i zakupu części wyposażenia pomieszczenia do izolacji od bodźców które budzą niepokój u wychowanków. Będzie to nasz wkład na rzecz młodych ludzi dotkniętych autyzmem. Wpiszemy się też pięknie w miesiąc świadomości autyzmu, którym będzie kwiecień.

The Easter fair at KSP is as usual very popular. The purpose of the fundraiser is again unique. The collected money will be allocated to the needs of the Rehabilitation and Educational Center for children and youth with autism in Kielce's Nightingale, at ul. Krakowska 360 We will contribute to the construction of a sensory path and the purchase of some room equipment to isolate from stimuli that cause anxiety in the pupils. This will be our contribution to young people affected by autism. We will also beautifully sign up for Autism Awareness Month in April.

IMG 5095  IMG 5096

Serdecznie gratulujemy
Laureatkom Konkursów Przedmiotowych

Congratulations to the winners
of the subject competitions


Język angielski - Marta Pelc z kl. 8b

osiągnęła najwyższy wynik wśród uczniów szkół kieleckich

Matematyka - Scarlett Lafa z kl. 8e


English - Marta Pelc from grade 8b
achieved the highest score among students from Kielce schools

Mathematics - Scarlett Lafa from grade 8e

eTwinning

eTwinning

W ramach współpracy Twinning 02.03.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie online z udziałem uczniów i nauczycieli trzech krajów: Polski – Ukrainy – Wielkiej Brytanii w ramach projektu PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. Motywem wiodącym był Bank Centralny. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie zreferowała temat: Dzieło sztuki w twoim portfelu – poznajemy Bank Centralny.

W trakcje lekcji online uczestnicy:

 • · poznali przykładowe banknoty, monety i medale kolekcjonerskie z Polski, Ukrainy, USA,
 • · rozwiązali quiz na platformie Kahoot,
 • · wypełnili tabelę skojarzeń dotyczącą Banku oraz grafiki banknotów,
 • · poznali zasady rozpoznawania fałszywych banknotów,
 • · dyskutowali na temat Wytwórni Papierów Wartościowych, NBP, zadań Banku Centralnego, systemu bankowego,
 • · rozwiązali tematyczną krzyżówkę po zeskanowaniu kodu QR,
 • · wymienili filmy akcji w bankach.

As part of the Twinning cooperation, on March 2, 2023, another online meeting was held with the participation of students and teachers from three countries: Poland - Ukraine - Great Britain as part of the PYRAMID KSIĄŻEK project - РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS. The leading theme was the Central Bank. Young people from Primary School No. 12 in Konin presented the topic: A work of art in your wallet -getting to know the Central Bank.

During online lessons, participants:

 • · they got to know examples of banknotes, coins and collector's medals from Poland, Ukraine and the USA,
 • · solved a quiz on the Kahoot platform,
 • · filled in the table of associations concerning the Bank and the graphics of banknotes,
 • · they learned the rules of recognizing counterfeit banknotes,
 • · they discussed the Securities Printing Works, the NBP, the tasks of the Central Bank, the banking system,
 • · solved thematic crossword puzzle after scanning the QR code,
 • · exchanged action movies in banks.

IMG 5095  IMG 5096

KSP TV Junior - odcinek 7 Porady dla maturzystów

KSP TV Junior

 

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Day of the Cursed Soldiers

W dniu 1ego marca klasy ósme oraz klasy licealne wybrały się na lekcję historii do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przy ulicy Zamkowej. Oprócz lekcji przeprowadzonej przez pracowników OMPiO dotyczącej działalności podziemia antykomunistycznego w Kielcach oraz brawurowej akcji rozbicia więzienia kieleckiego przez oddział Antoniego Hedy "Szarego", młodzież miała okazję zwiedzić cele i poznać warunki panujące w więzieniu. Ta lekcja wywarła na naszych uczniach ogromne wrażenie.

On the first of March, our students went to a history lesson at the Center of Patriotic and Civic Thought in Kielce at Zamkowa Street. Apart from the lesson, conducted by "OMPiO" employees on the activities of the anti-communist underground in Kielce and the daring action of breaking up the Kielce prison by the unit of Antoni Heda "Szary", the youth had the opportunity to visit the cells and learn about the conditions in the prison. This lesson made a great impression on our students.

01 02

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

International Mother Language Day

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada 21 lutego i został ustanowiony 17 listopada 1999 r. przez UNESCO, jako upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Dhace.
MDJO został ustanowiony po to, byśmy wszyscy- na całym świecie- uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych.
W naszej szkole świętowaliśmy ten dzień na lekcjach języka polskiego. Uczniowie poznali ciekawostki związane z naszym językiem, rozwijali słownictwo,
ćwiczyli poprawność ortograficzną oraz brali udział w konkursie na plakat związany z MDJO.

.

zdjęcie1zdjęcie2

Pomoc pupilom ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach

Shelter for Homeless Animals in Dyminy

Drugi dzień ferii zimowych spędziliśmy w wyjątkowy sposób.
Wraz z darami, takimi jak karma, koce i zabawki, zebranymi wcześniej przez starszych uczniów naszej szkoły, wybraliśmy się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.
Dla wielu uczestników wycieczki była to pierwsza taka okazja.
Na miejscu, dowiedzieliśmy się jak wolontariusze dbają o zwierzęta oraz jak ważnym schronieniem dla zwierząt jest schronisko.
Być może nasi uczniowie wrócą do Dymin jako wolontariusze lub po to, aby adoptować jednego z pupili i otoczyć go miłością.

The second day of winter was spent in a unique way. We took gifts, such as food, blankets and toys, which had been collected by older students from our school; and brought them to the Shelter for Homeless Animals in Dyminy. For many participants of the trip it was the first visit. Once there, we learned how volunteers take care of animals and how important a shelter is for animals.Perhaps our students will return to Dyminy as volunteers or to adopt one of the pets.

schronisko kolaz

KSP TV Junior - odcinek 6 Jak spędzić ferie zimowe

KSP TV Junior

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

.

Naprawdę słuszną sumę, w jakże słusznym celu uzbierali uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych, w niedzielę 29.01.2023 na 31. Finale WOŚP.
18 wolontariuszy wspieranych przez kolegów, rodziców i rodzeństwo, ruszyło na kieleckie ulice o godz. 10:30 spod Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dotarli nawet... na stok narciarski w Krajnie.
Zbiórka realizowana była bez najmniejszych zakłóceń, a nasi Uczniowie z dumą zbierali datki do puszek.
Bardzo dobra współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu ujawniła nasz potencjał!
Za rok na pewno weźmiemy udział w kolejnym Finale, gdyż to takie piękne pomagać innym!

mix2mix

Bezpieczne Ferie 2023

Safe winter holidays 2023 campaign

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych na terenie województwa świętokrzyskiego uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z policjantem z Komendy Miejskiej w Kielcach.
Spotkanie to miało na celu poprawę bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2023".
Policjant poruszał tematykę związaną z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich, przestrzegał przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz przybliżył zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków na zamarzniętych akwenach wodnych.
Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta.
Spotkanie było interesujące i pouczające. Dzieci wyniosły z niego wiele cennych rad.

Due to the approaching winter holidays in the Świętokrzyskie Voivodeship, students of our school had the opportunity to meet a policeman from the Municipal Police Headquarters in Kielce. This meeting was aimed at improving safety during winter holidays as part of the "Safe Holidays 2023" campaign. The police officer raised the subject of safe use of ski slopes, warned against entering frozen water reservoirs and introduced the principles of first aid to victims of accidents on frozen water reservoirs. Of course, there were also questions from the students regarding the information provided, as well as other aspects of the work of a police officer. The meeting was interesting and informative. The children learned a lot from him.

image 50737153image 50736897

eTwinning

eTwinning

Książki na mojej półce – co czyta Babcia i Dziadek, co czytam ja? 26.01.2023r. odbyło się kolejne spotkanie online z udziałem uczniów i nauczycieli trzech krajów: Polski – Ukrainy - Wielkiej Brytanii w ramach projektu eTwinning PIRAMIDA KSIĄŻEK - РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. Tematem wiodącym były obchody uroczystości Dnia Babci i Dziadka w różnych krajach. Młodzież: obejrzała film pt. Gdy Internet jest ważniejszy od babci, rozwiązała tematyczny quiz na platformie Quizizz, poznała przysłowia tematyczne i klasyczne powiedzonka Babć i Dziadków, dyskutowała na temat czasu wolnego oraz gospodarowania nim, wspólnych punktów na osi dnia w wielopokoleniowej rodzinie, wykonała maski balowe, poznała Projekt BASIA czyli „Bazę Systemu Indeksacji Archiwalnej” i dyskutowała o Babciach i Dziadkach w literaturze.

Books on my shelf - what do Grandma and Grandpa read, what do I read? On January 26, 2023, another online meeting was held with the participation of students and teachers from three countries: Poland - Ukraine - Great Britain as part of the eTwinning project PYRAMID KSIĄŻEK - РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. The leading theme was the celebration of Grandma and Grandpa's Day in different countries. Our students: watched a film entitled When the Internet is more important than grandma, solved a thematic quiz on the Quizizz platform, learned thematic proverbs and classic Grandma's and Grandpa's sayings, discussed free time activities, common points we do daily in a multi-generational family, made ball masks, got to know the BASIA Project, the "Archive Indexing System Base" and discussed Grandma and Grandpa in literature.

0102

Mydełkologia

Soapology

W piątek 20 stycznia uczniowie klasy 2c wybrali się do Energetycznego Centrum Nauki.
Uczestniczyli w warsztatach z tworzenia mydełek. Dowiedzieli się jaka jest historia powstania mydła, dlaczego się pieni, z czego się składa i dlaczego właściwie myje.
Uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń i obserwacji, które dały odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania.
Efektem końcowym warsztatów były samodzielne wykonanie pięknie pachnącego mydełka, które dzieci chętnie podarowali swoim babciom i dziadkom z okazji ich święta.
Po warsztatach dzieci miały możliwość zwiedzić ekspozycję, na której znajdowało się wiele stanowisk przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania i testowania.
To była świetna zabawa.

On Friday, January 20, students from class 2c went to the Energy Science Center. They participated in soap making workshops. They learned about the history of soap creation, why it foams, what it is made of and why it actually washes. The students conducted a series of experiments and observations that answered all the questions they asked. The end result of the workshop was making a beautifully fragrant soap, which the children willingly gave to their grandmothers and grandfathers on the occasion of their holiday. After the workshops, the children had the opportunity to visit the exhibition, where there were many stands for independent experimentation and testing. It was great fun.

 IMG 20230120 095841IMG 20230120 100640

Karnawałowy Bal Przebierańców

Carnival Costume Party

24 stycznia uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych zorganizowali Karnawałowy Bal Przebierańców.
Dyskotekę oprawił muzycznie DJ Janusz, ten sam który stworzył fantastyczną narrację na studniówce naszych maturzystów w hotelu Binkowski.

Na balu przebierańców poprzez applause wybrani zostali:
* Królowa balu: Milena Ziętal z kl. 5c
* Król balu: Wiktor Sołtykow z kl. 4d
Nagroda za najlepsze przebranie powędrowała do Nikodema Leśko z kl. 4b

Była wspaniała zabawa, tańce i wygibasy, choreografia, poczęstunek i duuuużo wrażeń!
Tak wygląda karnawał w KSP.

.

bal02bal 03

Strona 4 z 76