Europejska Szkoła Podstawowa
Jak co roku wybitne wyniki naszych uczniów!

European Primary School
Exquisite results of our students - as every year!!!

87% z matematyki

najlepszy wynik w województwie świętokrzyskim

87% in maths exam

the best result in the Świętokrzyskie Voivodship

Recepta na sukces

.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym Pani Dyrektor Matylda Gizowska
zdradza sekrekt na sukces!
Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego wywiadu.

receota

.

Serdecznie zapraszamy na Wakacje z KSP '23

Holidays with KSP '23


od 26 czerwca 2023 do 1 września 2023

w godz. 7:00 - 17:00


from 26th June to 1st September

from 7.00 am till 5.00 pm.

Relacja z wakacjiakcja pl copy


Read more...

 

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

Graduation ceremony of the school year

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego nastąpiło rozdanie świadectw uczniom klas VIII, odbyło się 23 czerwca 2023 r.
Absolwenci podziękowali pani Dyrektor, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud włożony w ich wychowanie.
Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji oraz owocnych sukcesów w dalszej edukacji.

The end of the school year ceremony, during which certificates were awarded to students of class VIII, took place on June 23, 2023. The graduates thanked the Headmaster, teachers, other school employees and the parents for the effort put into their upbringing. We wish all our students wonderful holidays and many successes in further education.

0102

Zakończenie Roku Szkolnego u Najmłodszych

End of the school year for the youngest

23-go czerwca uczniowie PDSP wzięli udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Był on szczególny dla uczniów klas trzecich, którzy zakończyli w tym roku pierwszy etap edukacji. Z tej okazji przygotowali krótkie przedstawienie, pełne refleksji i pożegnań, ale również radości z rozpoczynających się wakacji. Podczas uroczystości wręczono również dyplomy i nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu ZUCH z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki.

On June 23 students of PDSP took part in end of school year celebrations. It was a special year for 3rd graders who finished their first level of primary education. On this occasion they prepared a short performance which was filled with reflection and farewells but also joy of the upcoming summer holidays. During the ceremony some of the students were handed the diplomas and awarded for taking high places in National Competition ZUCH in polsih, english and maths.

01 male

Sukcesy Szachowe

Chess success

21 czerwca uczniowie Pierwszej Dwujęzycznej oraz Europejskiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Turnieju Szachowym zorganizowanym przez LUKKS Kielce.
W kategorii klas 1-3 SP, nasi uczniowie zdobyli indywidualnie 2. i 7. miejsce, w kategorii klas 7-8 SP nasz uczeń zajął 7. miejsce.
Drużynowo, Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa zdobyła drugie miejsce w kategorii klas 1-3 oraz piąte miejsce w kategorii klas 4-6.
Gratulacje!!!

On June 21, primary school students participated in the Chess Tournament organised by LUKKS Kielce. In category 1-3 SP, our students got 2nd and 7th place, in category 7-8 SP- our student took 7th place. Hide quoted text As a team, the First Bilingual Primary School won the second place in the category of grades 1-3 and the fifth place in the category of grades 4-6. Congratulations!!!

szachy0120230621 094554 tile

Dzień Rodziny

Family Day

Dnia 15 czerwca 2023 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się festyn z okazji Dnia Rodziny. Udział w nim wzięli uczniowie klas 0-3 wraz z rodzicami i rodzeństwem, wychowawcy klas oraz nauczyciele ze świetlicy szkolnej. Celem tego wydarzenia było zacieśnianie więzi rodzinnych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Dla przybyłych gości czekały występy artystyczne dzieci, które przygotowały piosenki, wiersze oraz tańce. Nie zabrakło także podziękowań i upominków dla najbliższych. Następnie zarówno uczniowie, jak ich rodzice wzięli udział w grach i zawodach sportowych przygotowanych przez nauczycieli świetlicy. Mimo zmiennej aury pogody wszyscy wspaniale się bawili. Po chwili wytchnienia zgromadzeni goście udali się na ognisko i zwiedzanie urokliwego Skansenu.

On the 15th of June, the Family Day festival was held in the Park Etnograficzny in Tokarnia. It was attended by students of classes 0-3 with their parents and siblings, class teachers and teachers from the school common room. The purpose of this event was to strengthen family ties and integrate with the local community. For the guests who arrived, there were artistic performances by children who prepared songs, poems and dances. There were also many thanks and gifts for loved ones. Then, both students and their parents took part in sports games and competitions prepared by teachers from the common room. Despite the changeable weather, everyone had a great time. After a moment of respite, the gathered guests went to the bonfire and visited the charming Skansen.

Public Speech

Public Speech

16 czerwca uczniowie klas drugich i trzecich PDSP wzięli udział w tegorocznej edycji Public Speech. Każdy uczeń miał okazję opowiedzieć o swoich pasjach oraz często niezwykłych zainteresowaniach, a wszystko to w języku angielskim! Jak się okazało, wielu uczniów naszej szkoły pasjonuje się sportem i tańcem, więc na koniec kilkoro z nich z radością zaprezentowało nam swoje umiejętności. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników, a zwłaszcza dla tych, którzy musieli pokonać swoją nieśmiałość by zaprezentować się publiczności.

On June 16 th second and third grade students took part in this year's edition of Public Speech. Each student had a chance to talk about his or her passions and often extraordinary interests and all of that in English.! As it turned out, a lot of students of our school are paasionate about sport or dancing, so at the end, some of them happily presented their skills to us. Big congrats to all the children and especially to those, who had to overcome their shyness to perform in front of the audience..

Dzień Sportu

Sports' Day

"Miłośnicy sportu doczekali się swojego dnia. W naszej szkole 12 czerwca odbył się Dzień Sportu dla klas 0-3. Uczniowie brali udział w zadaniowych wyścigach rzędów. Konkurencje z jakimi się zmierzyli to : "Ufo", "Magiczny worek", "Toczenie piłki", "Wyścig matematyczny", "Ringo", "Szarfa", "Magiczny talerz". Wszyscy walczyli dzielnie, wyrównana walka toczyła się do ostatniej rudny. Zmaganiom towarzyszyła dobra zabawa co można zauważyć na zamieszczonej fotorelacji. "

"Sports lovers have had their day. On June 12th, the Sports Day for grades 0-3 was held in our school. Pupils took part in task races in rows. The competitions they faced were: "Ufo", "Magic bag", "Rolling a ball", "Math Race", "Ringo", "Sash", "Magic Plate". Everyone fought bravely, the fight was evenly matched until the last round. The struggle was accompanied by good fun, which can be seen in the photo report. "

Irlandia Dzień 5

Ireland Day 5

Piątego dnia zostawiliśmy miejskie okolice na rzecz wyprawy do hrabstwa Wicklow. Jest to urokliwy zakątek Irlandii przepełniony tajemniczymi i malowniczymi miejscami wymarzonymi na scenerie filmową. Naturalny krajobraz lasów, wzniesień oraz krętych, wąskich dróg, którymi jechaliśmy zapierał dech w piersiach. Pośród majestatycznych widoków wyróżniało się jezioro Lough Tay potocznie zwane Guiness Lake z powodu swojego niezwykłego koloru. Następnie udaliśmy się do położonej 20km od centrum Dublina posiadłości Powerscourt House and Gardens- jednego z najpiękniejszych ogrodów na świecie. Znajduje się tam ponad 200 odmian drzew, krzewów i kwiatów a posiadłość podzielona jest na rozmaite części, np Ogród Włoski lub Różany. Natomiast w dolinie Glendalough, gdzie znajdują się pozostałości osady z VI w. wybraliśmy się na spacer po okolicznych szlakach podziwiając widoki, które są uznawane za jedne z najpiękniejszych w Irlandii. Choć przywitała nas typowa irlandzka pogoda, nie popsuło to naszych wrażeń.

On the fifth day, we left the urban surroundings for a trip to County Wicklow. It is a charming corner of Ireland full of mysterious and picturesque places ideal for film scenery. The natural landscape of forests, hills and winding, narrow roads along which we were driving was breathtaking. Among the majestic views stood out Lough Tay, commonly known as Guiness Lake because of its unusual color. Then we went to the Powerscourt House and Gardens estate, located 20km from the center of Dublin - one of the most beautiful gardens in the world. There are over 200 varieties of trees, shrubs and flowers and the property is divided into different parts, such as the Italian Garden or the Rose Garden. In the Glendalough valley, where there are remains of a settlement from the 6th century, we went for a walk along the surrounding trails admiring the views, which are considered to be one of the most beautiful in Ireland. Although we were greeted by typical Irish weather, it did not spoil our experience.

Irlandia Dzień 4

Ireland Day 4

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła nam podczas czwartego dnia pobytu w Irlandii. Dzień zaczęliśmy od wizyty w niezwykłym parku Phoenix, w pobliżu którego znajduje się siedziba Prezydenta. Wyjątkowym doświadczeniem było spotkanie z naturą- ponieważ park zamieszkuje stado jeleni, które uwielbiają turystów i podchodzą, aby się z nimi przywitać. Kolejny punktem dnia było interaktywne muzeum EPIC - the Emigration Museum - poświęcone historii emigracji Irlandczyków. Potwierdzeniem przejścia każdej wystawy było przybicie stempla w otrzymanym paszporcie, które pozwoliło poczuć się jak podczas podróży. Dodatkowo lokalny przewodnik oprowadził nas po replice statku The Jeanie Johnson- jedynego statku, na którym wszyscy pasażerowie dopłynęli do upragnionego celu. Nie był to koniec atrakcji, ponieważ pozostając w Dublinie uczniowie wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez opiekunów. Dało to wspaniała okazję do szlifowania umiejętności językowych oraz pracy w grupie. Ostatnim punktem dnia pełnego wrażeń była wizyta w pięknym ogrodzie botanicznym.

Beautiful sunny weather accompanied us during the fourth day of our stay in Ireland. We started the day with a visit to the amazing Phoenix Park near which the seat of the President is located. A unique experience was contemplating the nature - the park is inhabited by a herd of deer that love tourists and come to greet them. The next highlight of the day was the interactive museum EPIC - the Emigration Museum - dedicated to the history of Irish emigration. The confirmation of passing each exhibition was the stamping in the received passport which made it possible to feel like during a journey. In addition, a local guide showed us around the replica of The Jeanie Johnson - the only ship on which all passengers reached their desired destination. It was not the end of the attractions, because while staying in Dublin, the students took part in a city game organized by their teachers. It was a great opportunity to improve language skills and work in a group. The last point of an eventful day was a visit to the beautiful botanical garden.

Irlandia Dzień 3

Ireland Day 3

Trzeciego dnia naszej przygody udaliśmy się do Irlandii Północnej, a dokładniej do stolicy. Belfast słynie z tego, ze jest miejscem, w którym zaprojektowano, zbudowano oraz wodowano po raz pierwszy legendarny statek- Titanic. Mieliśmy okazje dowiedzieć się więcej o jego historii zwiedzając niezwykle muzeum- The Titanic Belfast Experience. Następnie Zatrzymaliśmy się przy Peace Wall- murze, który tak jak wiele symbolicznych miejsc w Belfaście upamiętnia niedawny konflikt pomiędzy protestantami a katolikami.

On the third day of our adventure, we went to Northern Ireland, and more specifically to the capital. Belfast is famous for being the place where the legendary Titanic was designed, built and launched for the first time. We had the opportunity to learn more about its history by visiting the unusual museum - The Titanic Belfast Experience. We then stopped at the Peace Wall, which, like many symbolic sites in Belfast, commemorates the recent conflict between Protestants and Catholics.

Irlandia Dzień 2

Ireland Day 2

Drugiego dnia wybraliśmy się do centrum Dublina. Lokalni przewodnicy oprowadzali nas po mieście opowiadając o jego kulturze, historii i wydarzeniach związanych z jego zabytkami. Zaczęliśmy od spaceru brzegiem rzeki Liffey oraz zwiedzania Trinity College, najstarszego irlandzkiego uniwersytetu oraz przeszliśmy najsłynniejsza dzielnica sztuki i rozrywki w stolicy, Temple Bar. Następnie udaliśmy się imponującej National Gallery of Ireland, gdzie podziwialiśmy dzieła Picassa, Rembrandta i Carravaggia. Na zakończenie tego ekscytującego dnia, zostaliśmy zaproszeni na pokaz tradycyjnej muzyki i tańca irlandzkiego. Co więcej, nasi uczniowie pod okiem instruktorów poznali kilka podstawowych kroków.

On the second day we went to the center of Dublin. Local guides showed us around the city, telling us about its culture, history and events related to its monuments. We started with a walk along the banks of the River Liffey and visited Trinity College, Ireland's oldest university, and walked through the capital's most famous arts and entertainment district, Temple Bar. We then headed to the impressive National Gallery of Ireland, where we admired works by Picasso, Rembrandt and Carravaggio. At the end of this exciting day, we were invited to a show of traditional Irish music and dance. What's more, our students, under the guidance of instructors, learned a few basic steps.

Strona 4 z 80