Koncert muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej

Concert of musicians from the Świętokrzyska Philharmonic

Dnia 10 stycznia w naszej szkole odbył się kolejny koncert muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej. Uczniowie mogli uczestniczyć w pięknej opowieści muzycznej o "Dziadku do orzechów". Nie zabrakło również zabaw tanecznych.

On 10th of January there was another musicians concert at our school. Students could participate in a beautiful music story about Nutcracker. As always there were dance activities.

kolędowanie1 kolędowanie2

Kolędowania pod Onkologią dziecięcą

Carolling for Pediatric Oncology Center

Już po raz trzeci kolędowaliśmy pod Onkologią Dziecięcą.
Wzruszający jest widok małych pacjentów za oknami szpitala.
To dla nich był ten event.
Był z nami Mikołaj, który przekazał prezenty i pokaźnych rozmiarów kartkę świąteczną wykonaną własnoręcznie przez uczniów KSP.
Wesołych Świąt!

It was the third time we sang carolls at the Pediatric Oncology Center
The view of small patients at the hospital windows was really moving.
This event was for them.
Santa Claus was with us and he delivered gifts and a large Christmas card made by the students of KSP.
Merry Christmas!

kolędowanie1kolędowanie2

Jasełka Bożonarodzeniowe

The Christmas Nativity play

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie to najpiękniejszy okres w roku. Jest to wyjątkowy i magiczny czas, pełen rodzinnych spotkań i radości.
O świąteczną atmosferę, w naszej szkole, zadbały dzieci z zerówek, które zaprezentowały swoim bliskim jasełka bożonarodzeniowe.
Brawa dla młodych artystów.

Waiting for Christmas is the most wonderful time of the year, it is unique and magical time filled with family gatherings and joy.
The Christmas spirit at our school was ignited by children from classes 0a and 0b who performed to their loved ones festive play. Congratulations to young artists.

jasełka1jasełka2

Debata Oxfordzka

Oxford debate

W grudniu obchodzimy Światowy Dzień Praw Człowieka.
Z tej okazji w naszej szkole zorganizowana została debata oxfordzka w której udział wzięły reprezentacje klas ósmych oraz liceum.
Tematem były szeroko rozumiane prawa człowieka, w tym prawa osób o odmiennej religii, orientacji czy narodowości.
Walka była na prawdę zacięta.
Po trzeciej rundzie zwycięzcami zostali reprezentanci klasy 3A: Dominika Chudzik i Adam Celejowski.
Życzymy sobie, aby taki sposób rzeczowej i równej dyskusji prezentowany był w naszym życiu na co dzień.

This December there is 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
As ever in our school we organised Formal Debates devoted to minority rights, people of diferent religions, sex, nationality.
Our students of grades 8th Primary School and grades 1st, 2nd and 3rd Secondary School did very well and completed tasks perfectly.
After 3 rd round there was no doubt the winner is a team of grade 3A with Dominika Chudzik and Adam Celejowski. Congratulations!

debata

Amnesty International - prelekcja

Amnesty International

Pozostając w klimacie niedawno odbytej Debaty Oksfordzkiej i obrony praw człowieka,
uczniowie klas ósmych oraz klas licealnych wzięli udział w spotkaniu Amnesty International Session.
Po wysłuchaniu założeń i celów organizacji, uczniowie obejrzeli filmiki dotyczące niesprawiedliwie wiezionych osób- aktywistów z całego świata.
Następnie, odbyła się dyskusja odnośnie zasadności istnienia w/w organizacji i realizacji jej długoterminowych celów.

Still in the climate of the Oxford Debate and defending human rights, the students od High School and 8 graders of Primary school took part in the Amnesty International Session.
After watching films about the imprisoned activists all over the world, the students llistened to the lecture about the goals of the organisation.
Then, there was a heated debate on the rpurpose of the organisation and its realisation.

amnesty 1 copy copyamnesty 2 copy copy

Świąteczna pomoc potrzebującym

Christmas help for those in need

Delegacja Mikołaja i elfów złożyła dziś wizytę u grzecznych dzieci.
Wcześniej w KSP mieliśmy "taśmę produkcyjną" do pakowania prezentów.
Wszyscy jesteśmy dumni z dzieła, które jest wynikiem wielkiego serca społeczności szkolnej podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego!

Today, a delegation of Santa and elves paid a visit to well-behaved children. Earlier at the Christmas Charity Fair, we had a "production line" for wrapping presents. We are all proud of the work that is the result of the big-heartedness of the school community during the Christmas Fair!

20231219 152354 tile

Młodzieżowa Rada Miasta

Youth City Council

Inga Nowakowska, uczennica Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego,
już oficjalnie jest w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Złożyła ślubowanie, odebrała dyplom i rozpoczyna piękną przygodę w pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy w kieleckiej "młodzieżówce" !

Inga Nowakowska, the student of the First Bilingual Secondary School has officially been appointed as a member of the Youth City Council. She was sworn, got a dyploma and is starting her career and an adventure in the work for the local community. Congratulations and fingers crossed for her success!!!

inga copy

Kiermasz Świąteczny

Christmas market for older classes

Kiermasz na Jagiellońskiej w rozkwicie. Dużo dobra płynie z KSP i to jest wspaniałe!
Kreatywność wystawców znów nas zaskoczyła, tak trzymać!

The fair on Jagiellońska Street is in bloom. A lot of good comes from KSP and it's great! The creativity of the exhibitors surprised us again, keep it up!

etwinning1 etwinning2

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi

A series of meetings with interesting creatures

To było udane spotkanie.
19.12.2023r. do naszej szkoły przybyli dwaj żołnierze: major Dawid Cedro i major Paweł Mongard z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Opowiadali uczniom, którzy zebrali się na auli, o zawodzie i służbie żołnierza.
Pokazywali sprzęt wojskowy i wyjaśniali na czym polega ich praca oraz jak można zostać zawodowym żołnierzem.
Pytaniom skierowanym do naszych gości nie było końca.
Szczególnie zainteresowani byli młodsi uczniowie, którzy chętnie przymierzali maskę przeciwgazową, hełm i oglądali broń pokazową.
Wszyscy brawami podziękowali Panom majorom, życząc dobrej służby wojskowej i udanych misji.

It was a successful meeting.
December 19, 2023 Two soldiers came to our school: Major Dawid Cedro and Major Paweł Mongard from the Center for Preparation for Foreign Missions in Kielce.
Those gathered in the hall talked about the officer and the soldier's service.
They showed military equipment and explained what their job was and how you could become a soldier.
The questions that come to our guests were not the end.
Observed by young students who eagerly tried on gas masks, helmets and looked at the weapons on display.

woj1woj2

Kiermasz bożonarodzeniowy

School Christmas Market

To już kolejny raz, kiedy nasza Szkoła wspiera potrzebujących.
Kiermasz bożonarodzeniowy jak co roku obudził w Nas chęć niesienia pomocy innym.
W tym roku pieniądze przeznaczone będą na podopiecznych Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. Bez Was nie byłoby to możliwe.
Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta.

Yet again our school supports the needy.
Year by year our school Christmas Market makes us willing to help others.
This year the collected money will be doanted to Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt which is an animal care organization.
We would like to thank all of those who supported our charity event. It wouldn't be possible without you.
You can judge the heart of a man by the way he treats animals.

kiermasz male 1kiermasz male 2

 

Projekt PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS - eTwinning

Projekt PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS - eTwinning

Za nami kolejne spotkanie online z udziałem uczniów i nauczycieli trzech krajów: Polski – Ukrainy – Wielkiej Brytanii
w ramach projektu PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS.
Tym razem w lekcji udział wzięła klasa 6 wraz z nauczycielem języka angielskiego.
Tematem spotkania 8 grudnia były tradycje i zwyczaje świąteczne.
Młodzież prezentowała ozdoby świąteczne w klasie, przeglądała okolicznościowe książki oraz obejrzała filmy zaprzyjaźnionych szkół i miast w porze zimowej.
Ponadto, uczniowie zapoznali się z prezentacjami „Święta w moim mieście”, wysłuchali kolęd w różnych językach oraz poznali zwyczaje bożonarodzeniowe z domu młodych uczestników projektu.
Dziękujemy za udział w naszym projekcie edukacyjnym!

Another online meeting was held with the participation of students and teachers from three countries: Poland - Ukraine - Great Britain a
s part of the project PYRAMID OF BOOKS - РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS.
This time, grade 6 and their English teacher took part in the lesson.
The topic of the meeting on December 8 was Christmas traditions and customs.
Young people presented Christmas decorations in the classroom, looked through special books and watched films from other schools and cities during the winter.
In addition, the students watched the "Christmas in my city" presentations, listened to Christmas carols in various languages ​​and learned about Christmas customs from the home of the young project participants.
Thank you for participating in our educational project!

etwinning1etwinning2

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Meeting with Santa Claus

6 grudnia naszą szkołę odwiedził niezwykły gość, który przybył z dalekiej Laponii. Uczniowie klas 0-3 spotkali sie ze Świętym Mikołajem, który za dobre zachowanie przez cały rok rozdał dzieciom prezenty. Wizyta Świętego Mikołaja przyniosła wszystkim wiele radości oraz wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

On the 6th of December our school was visited by a special guest who came from distant Lapland. Students of grades 0-3 met Santa Claus, who gave gifts for children because of good behaviour throughout the year. Santa's visit brought a lot of joy to everyone and put everyone into the Christmas spirit.

2FD9F0D1 862C 40E5 9B3E 3A789DB41551 IMG 0450 tile

Szkolenie z polityki młodzieżowej

Youth policy training

22.11.2023 w "CK Technik" przy ul. Łódzkiej 200, odbyło się szkolenie z polityki młodzieżowej oraz komunikacji dla liderów młodzieżowych.
Wzięli w nim udział nasi licealiści: Inga Nowakowska i Adam Celejowski. To kolejny krok w stronę aktywizacji młodzieży w działaniu społecznym.
Uczniowie zgłębili znaczenie komunikacji w życiu codziennym oraz o tym co ją ułatwia i komplikuje. Taka wiedza będzie bardzo przydatna w dorosłym życiu.

On 22nd Nov, a Youth Policy and Communication for Leaders training was held. Our high school students - Inga Nowakowska and Adam Celejowski - took part in it. This is another step towards youth activating in the social operation. The knowledge they have obtained is quite useful in everyday life.

01 02

Strona 4 z 83