Pomagamy Świętemu Mikołajowi znaleźć drogę do Nas!    Czekamy...ha

We're helping Santa find his way to our schoolha


swiatlo1
Pilne! Mikołaj dotarł do nas bez problemu!!!    I został na dłużej!

"Czuły narrator" - wysłuchaliśmy przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk

The tender narrator - Nobel lecture by Olga Tokarczuk

We wtorek 10 grudnia Olga Tokarczuk odebrała w Sztokholmie nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, a uczniowie klas 7a, 7e oraz klas licealnych wysłuchali fragmentów jej noblowskiej przemowy. Przemowy, która choć niełatwa, to zmusza do przemyśleń nie tylko na temat współczesnej literatury, ale współczesnego świata i naszej w nim roli. Do wielu kwestii poruszanych przez Tokarczuk powrócimy jeszcze na lekcjach języka polskiego, etyki i filozofii.

On Tuesday, 10th December Olga Tokarczuk received the Nobel Prize in Literature and the students of Classes 7a, 7e, 1A, 1B and 1E had a chance to watch and listen to her Nobel lecture given earlier this week. Even though the lecture is not an easy one to follow, it definitely makes you think not only about the contemporary literature, but also about the state of the contemporary world and our role in it. The students will discuss further some of the issues with the teachers of Polish, Ethics and Philosophy.

2

Koncert muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej

Musicians of the Świętokrzyska Philharmonic

18 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność spotkania się z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej. Tym razem dzięki artystom wysłuchaliśmy muzyki Piotra Czajkowskiego, wspólnie odśpiewaliśmy kolędy, a przede wszystkim zapoznaliśmy się ze świąteczną opowieścią o dziadku do orzechów. Warty nadmienienia jest fakt, że nasze dzieci czynnie brały udział w koncercie, o czym poświadczy poniższa relacja.

On the 18th December, our students had the pleasure to meet musicians of the Świętokrzyska Philharmonic. This time thanks to the artists we listened to Piotr Czajkowski's music, we sang together Christmas carols, and above all we got acquainted with the Christmas story of the Nutcracker. It is worth mentioning that our children actively participated in the concert, as evidenced by the following account.

0102

Więcej…

Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

Santa Claus and Snow Maiden

W dniu 6 grudnia na auli dzieci z klas 0-3 spotkały się z Mikołajem i Śnieżynką. Po krótkiej rozmowie z dziećmi szybko okazało się, że wszystkie były bardzo grzeczne i zdecydowanie zasłużyły na prezenty. Był to wspaniały wstęp do świątecznych przygotowań.

On the 6th December, in the auditorium, children from classes 0-3 met with Santa Claus and Snow Maiden. After a short conversation with the children, it quickly turned out that all of them were very polite and definitely deserved gifts. It was a great introduction to Christmas preparations.

IMG 20191206 12241520191206 124110

Więcej…

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyskie Voivodeship Youth Parliament

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany w 2018 r., ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego głównym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w życie swojego najbliższego otoczenia, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz nauka samorządności.

KOLEGIUM SZKÓŁ PRYWATNYCH REPREZENTUJE:
Alicja Dulik kl. I A

Świętokrzyskie Voivodeship Youth Parliament came to life in 2018 and became the advisory body for other ograns of Świętokrzyskie Voivodeship. The main purpose behind the Youth Parliament is to activate young people's civil awareness and responsibility as well as involve them in creating and shaping the life of their neighbourhood.

The College of Private Schools is represented by
Alicja Dulik (class 1A)

Alicja Dulik

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce

The Youth City Council

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce powstała na mocy Uchwały XXIX/550/2016 RM Kielce z dnia 28.07.2016r. wtedy też nadano jej Statut.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi 15 Radnych. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, jest reprezentowanie młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres dwuletniej kadencji.

KOLEGIUM SZKÓŁ PRYWATNYCH REPREZENTUJĄ:
Julianna Tumulec kl. IA
Milena Mularczyk kl. IE

The Youth City Council came to life on 28 July 2016 with the resolution passed by Kielce Cuty Council. That day it also got its Statute. The Youth City Council consists of 15 members and it aims to represent the voice of teenagers living in Kielce. The Council's term of office is two years.

The College of Private Schools is represented by
Julianna Tumulec (class 1A)
Milena Mularczyk (class 1E)

Julianna TumulecMilena Mularczyk

Mikołajki

Santa Claus Day

Dzień Świętego Mikołaja to niezwykła chwila dla wszystkich dzieci. 4 grudnia odbyło się spotkanie Mikołajkowe przygotowane dla przedszkolaków. Zaproszeni goście mieli okazję poznać naszą szkołę i naszych uczniów, którzy przygotowali występ artystyczny. Uczestniczyli w warsztatach plastycznych, w czasie których przygotowali piękne choinki, brali udział w zabawach sportowych utrzymanych w świątecznej atmosferze oraz ozdabiali smakowite ciasteczka. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał prezent i po raz kolejny uśmiech zagościł na twarzach naszych małych gości.

Santa Claus Day is an amazing moment all children. On the 4th of December Santa Claus Day for kindergarten children was organized. Invited guests had a chance to get to know our school and our pupils who prepared a show for them. They took part in art classes, prepared beautiful christmas trees, participated in christmas games and decorated delicious cookies. In the end every child received a present, wchich made them smile again.

0102

Więcej…

Spełniamy marzenia!

We make dreams come true!

W środę 11 grudnia odbyło się spotkanie z wolontariuszkami Fundacji Mam Marzenie. Pani Wioletta i Pani Aleksandra opowiedziały o historii fundacji, Marzycielach, idei spełniania marzeń oraz wolontariacie. Przybliżyły historię kilku Marzycieli, w szczególności Jakuba z Kielc. Odpowiedziały na nurtujące uczniów pytania oraz przekazały im cenną lekcję, skłaniającą do refleksji.
Jak co roku uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych prowadzą kiermasz bożonarodzeniowy. Dochody z kiermaszu zostaną przekazane na spełnienie marzenia Jakuba. Chłopiec ma 13 lat, cierpi na chorobę zagrażającą życiu. Większość czasu spędza w szpitalu.

On Wednesday, December 11, there was a meeting with volunteers from the I Have a Dream Foundation. Mrs. Wioletta and Mrs. Aleksandra told the story of their foundation, the Dreamers, and the idea of making dreams come true and volunteering.They presented the story of several Dreamers, in particular Jakub from Kielce. They answered students' bothering questions and gave them a valuable lesson. As every year, students of tour school run a Christmas fair. The proceeds from the fair will be transferred to fulfillment of Jakub's dreams. The boy is 13 years old and suffers from a life threatening disease. He spends most of his time in hospital.

13

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

28. Final of WOSP

Już 12 stycznia nasi wolontariusze będą aktywnie brać udział w największej w naszym kraju publicznej zbiórce WOŚP. W tym roku gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. WIATR W ŻAGLE!

On January 12, our volunteers will actively participate in Poland's largest public WOŚP money raise. This year we are playing to ensure the highest diagnostic standards of pediatric medicine. WIND IN SAILS!

WOSP

Pomoc Podopiecznym Ośrodka Wychowawczego

Helping the charges of Fostering Center

W poniedziałek 16. grudnia przedstawiciele Samorządu Szkolnego wybrali się do Ośrodka Wychowawczego Sióstr Dominikanek w celu przekazania darów z przedświątecznej zbiórki dla zamieszkujących tam dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że podopieczni ośrodka ucieszą się ze słodyczy, ubrań, gier, książek, płyt CD i innych datków zebranych przez naszych uczniów.

On Monday the 16th of December representatns of Student Board went to Fostering Center lead by Dominican Nuns in order to give some presents to children and teenagers living there. The presents were collected during pre-christmas charity collection. We do hope, that all the charges are happy getting sweets, clothes, games, books, CDs and other gifts collected by our students.

IMG 20191216 115954

Konkurs Kolęd

Christmas Carol Competition

W sobotę 7 grudnia nasz szkolny chór "Nutki" wziął udział w V Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Żołnierskie kolędowanie". Dziewczynki zaśpiewały "Pastorałkę od serca do ucha".
"Nutki" zajęły I miejsce.

On Saturday, December 7, children belonging to the school group "Nutki" took part in the 5th Festival of Christmas Carols and Pastorals "Soldier Caroling". The girls sang "Pastorałka from heart to ear" . "Nutki" finished in first position.

0102

Turniej o Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

The tournament for the Świętokrzyski School Superintendent Cup

W poniedziałek 9 grudnia nasza szkoła wzięła udział w turnieju o Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Nasza szkoła była reprezentowana przez klasy: 3a oraz 3b. Wystąpiliśmy w składzie Oskar Choiński, Mateusz Zarzycki, Mikołaj Rak, Jakub Gralak, Ksawery Gorzelak, Kacper Zawierucha i Marysia Bochnacka. W turnieju przyszło nam się mierzyć z czterema innymi szkołami, ostatecznie zajmując bardzo dobre 7 miejsce. Drużyna pokazała pełne zaangażowanie w meczach z naszymi przeciwnikami, ale to nie wszystko. Mimo większego doświadczenia rywali graliśmy bardzo dzielnie i odważnie w różnych fazach meczu. Po całym turnieju było widać szerokie uśmiechy na twarzach dzieci oraz to, że dali z siebie wszystko. Warto zaznaczyć, że nasza drużyna miała najlepszych kibiców w całym turnieju w postaci swoich kolegów i koleżanek oraz Pań wychowawczyń. Atmosfera na trybunach była naprawdę rewelacyjna, kibice zagrzewali swoją drużynę do walki na boisku.

On Monday, the 9th December, our school took part in the tournament for the Świętokrzyski School Superintendent Cup. Our school was represented by 3a and 3b classes. Members of our teamt were: Oskar Choiński, Mateusz Zarzycki, Mikołaj Rak, Jakub Gralak, Ksawery Gorzelak, Kacper Zawierucha and Marysia Bochnacka. In the tournament we had to face four other schools, eventually getting a very good 7th place. The team showed full commitment to matches with our opponents, but that's not all. Despite the greater experience of rivals, our team played very bravely in various stages of the match. After the whole tournament, tere were wide smiles on the children's faces and the fact that they gave their best. It is worth that our team had the best supporters in the tournament - their colleagues and teachers. The atmosphere in the stands was really great, the fans were jollying their team to fight on the sports ground.

0102

Wizyta na stadionie piłkarskim

The football stadium in Kielce

Czwartkowe przedpoludnie 28 listopada uczniowie klas 3a i 3b spędzili na zwiedzaniu kieleckiego stadionu piłkarskiego "Stadion Suzuki Arena". Uczniowie zobaczyli loże dla vip'ów, salę konferencyjną, w której podziwiali puchary z meczy piłkarskich oraz samą murawę stadionu. Oskar miał szczęście - w szatni kibiców usiadł przy numerze 8, a to właśnie przy tym numerze kiedyś siedział Robert Lewandowski. Radość Oskara bezcenna !

Pupils of grade 3a and 3b spent Thursday midday on visiting the football stadium in Kielce "Stadion Suzuki Arena". They saw a commentary box, rooms for vips, cups received in football events and even the football field. Oskar had much luck. In the changing room for footballers, he sat on the spot number 8. Once it was Robert Lewandowski's spot!

20191128 09513020191128 095200

Więcej…

Konkurs z języka angielskiego "Pingwin"

The Pinguin English competition

28 listopada klasy od 4 Szkoły Podstawowej aż do 1 liceum brały udział w konkursie zatytułowanym PINGWIN. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami ze słownictwa, gramatyki i czytania. Prawie 80 uczniów pisało test! Po walce z zadaniami, uczniowie mieli okazję zjeść małe co nieco :) Czekamy na wyniki! Pani Asia dziękuje wszystkim za udział oraz za atmosferę.

! On 28th of November classes from 4 of Primary School to 1 of High School were writing a competition entitled 'Penguin'. Students had to face with vocabulary, grammar and reading exercises. Almost 80 students took part in the competition! After all the struggle, they had a chance to taste a small penguin treat :) We are waiting for the results! Miss Asia thanks for all the participants for taking part and the atmosphere.

IMG 20191129 095020IMG 20191128 105839

Strona 4 z 56