Z niemieckim na "TY" - część 2

With German as thick as thieves - part 2

Tym razem nasi uczniowie powiedzą, jakie zwroty niemieckie każdy powinien znać,
udając się do Niemiec, Austrii czy Szwajcarii oraz dlaczego i jak uczyć się języka obcego. Zapraszamy do wspólnego oglądania

 

Święto liczby Pi - świętem matematyki!

Pi Day – Celebrate Mathematics

Tym razem stawiamy na matematykę, bo 14 marca to święto liczby Pi.
Najlepszą nauką jest zabawa, więc przygotowaliśmy kilka pomysłów dla Was:
– znajdź liczbę Pi (w necie) duuużo liczb po przecinku i wyszukaj ile razy znajdziesz numer swojego domu/mieszkania, albo swoją datę urodzin…
– czy liczba π kryje tajemniczy kod?
– zobacz, skąd się wzięła liczba Pi
– poszukaj ciekawostek o liczbie Pi;
– zrób z mamą Pi-erogi albo zjedz Pi–stacjowe lody;
– zobacz i przeczytaj, jaki wiersz napisała nasza noblistka Wisława Szymborska o liczbie Pi.

This time we focus on mathematics, because March 14th is an annual celebration of Pi.
Best way to learn is through fun and experience so we have gathered a few ideas for you:
- find Pi on Internet and check how many times your flat/house number or your date of birth appears,
- does Pi hold the secret to a color?
- where did Pi come from?
- find any trivia regarding Pi,
- help your mom to make Pi-erogi or eat Pi-stachio ice carem,
- read a poem about Pi written by the Nobel Prize winner Wisława Szymborska.

Gazetka Szkolna KSP
W pustyni i w puszczy- jak wykorzystaliśmy lapbooki do uczenia się?

“In the desert and in the wilderness” - how did we use lapbooks for learning?

Lapbook (albo w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”) jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez rodziców edukujących domowo. Także w Polsce cieszy się coraz większą popularnością, dlatego też można znaleźć coraz więcej gotowych materiałów w języku polskim do stworzenia lapbooka.
Uczniowie klasy szóstej podczas omawiania lektury wykonali swoje lapbooki.
Powstały bardzo interesujące projekty, szóstoklasiści zgodnie stwierdzili, że taki sposób przyswajania wiedzy bardzo im się spodobał. Poniżej przedstawiamy kilka rad dla tych, którzy chcą stworzyć swoje pierwsze lapbooki:
1. W lapbooku nie wklejamy kserówek, piszemy, rysujemy samodzielnie, wykorzystujemy różne elementy do wklejania: okienka, koperty itp.
2. Korzystamy z książki, nie przepisujemy gotowych opracowań z Internetu.
3. Lapbook tworzymy na bieżąco podczas czytania lektury, nie zostawiamy na ostatnią chwilę.
4.Przygotuj zagadki, rebusy, gry związane z lekturą i umieść je w lapbooku.

A lapbook is very popular in the United States and it is one of the basic tools used by home educating parents. Also in Poland it is becoming more and more common therefore you can find more and more ready-made materials in Polish to create a lapbook.
Our sixth grade students made their own lapbooks while discussing the book in the lesson. Many interesting projects were created and sixth graders found this way of learning very useful.
There are some tips below for those who want to create their own first lapbooks:
1.Do not paste photocopies in the lapbook, write or draw yourself, use various elements for pasting such as windows, envelopes etc.
2. Use the book, do not rewrite ready-made studies from the Internet.
3. Create a lapbook on a regular basis while reading it, do not leave it at the last minute.
4. Prepare puzzles, riddles or games related to reading and put them in a lapbook.

20210315 14522520210315 145704

Więcej…

St. Patrick's Day

St. Patrick's Day

KSP łączy się z Irlandią i świętuje Dzień Świętego Patryka. Podczas zajęć języka angielskiego z Joanną Chrzanowską, jej uczniowie uczyli się o historii Irlandzkiego święta oraz symbolach Irlandii. Oczywiście, nie obyło się bez zabawy i gier. Sprawdźcie te zielone zdjęcia ;)

KSP is connecting with Ireland and celebrating St. Patrick's Day. During English classes with Joanna Chrznowska, her students were learing about the history of Irish holiday and symbols of Ireland. Of course, lessons weren't without fun and games :) Check the green photos ;)

IMG 20210317 1140445a

Więcej…

8 marca - pamiętamy o prawach kobiet

International Women's Day and calling for women's rights

Czy wiesz, że kobiety stosunkowo nie dawno uzyskały prawa wyborcze?
O swoje prawa wyborcze kobiety same zaczęły się upominać zakładając w USA i Wielkiej Brytanie ruch społeczny sufrażystek pod koniec XIX i na początku XX w. Panie poprzez protesty, petycje i akty nieposłuszeństwa obywatelskiego chciały zwrócić uwagę na złą, sytuacje kobiet i przez to zmienić świadomość społeczną odmawiającą im równouprawnienia.
Pierwszym krajem, który przyznał kobietom powszechne prawo wyborcze, była w 1893 r. Nowa Zelandia. W 1902 r. dołączyła do niej Australia. W roku 1913 prawa wyborcze otrzymały kobiety w Norwegii, w 1915 r. – w Danii i Islandii.
W Polsce prawa wyborcze kobietom przyznano w 1918 r. W USA powszechne prawo wyborcze kobiety uzyskały w 1920 r. a w Wielkiej Brytanii 1928 r.
W grudniu 2015 roku prawo do głosowania zdobyły kobiety w Arabii Saudyjskiej. Wciąż jednak istnieją kraje, gdzie kobiety są pozbawione tego prawa, np. w Brunei lub prawo to przyznaje się kobietom z wykształceniem, tak jak jest w Libanie.
Pierwszą kobietą w historii, która uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata (bachelor's degree), była Amerykanka Catherine Brewer w 1840 r. W Polsce wyższe uczelnie zostały otwarte dla kobiet w 1894 r. Jako pierwszy zielone światło dla kobiet chcących robić karierę naukową zaświecił Uniwersytet Jagielloński.
Jedną z najwybitniejszych kobiet nauki jest Maria Curie-Skłodowska, która dwukrotnie zdobyła nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1903 i 1911 r. Warto wspomnieć, że słynna chemiczka znalazła możliwość kształcenia w owym czasie na paryskiej Sorbonie. Bowiem w 1891 r. nie było to możliwe w Królestwie Polskim.
Pierwszą Polką powołaną na wysokie stanowisko ministerialne była Irena Kosmowska, posłanka na Sejm w latach 1919–1930 z listy PSL Wyzwolenie, która pełniła funkcję wiceministra opieki społecznej w Rządzie Tymczasowym powołanym przez Ignacego Daszyńskiego.
Pierwszą Polką w roli premiera była dopiero Hanna Suchocka (1992–1993).
Pierwszą kobietą wybraną na stanowisko prezydenta w demokratycznych wyborach była Vigidis Finnbogodottir, która w 1980 r. została prezydentem Islandii, zaś pierwszą kobietą na świecie na stanowisku premiera była Sirimavo Bandaranaike z Sri Lanki, która piastowała ten urząd trzykrotnie w latach 1960–65, 1970–77, 1994–2000.
Kobiety po raz pierwszy dopuszczono do zawodów lekkoatletycznych na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie (1928). Pierwszą polską olimpijką była Wanda Dubieńska.

The 8th March is a good occasion to remind all that equality between men and women is still a job incomplete. Even nowadays women's rights are permanent broken on many occasions and women alone are exposed to discrimination and social exclusion. Within a few last years things are getting much better, but it is long term effort and in this field there is still lots to do particularly if it comes to breaking stereotypes of woman's role in contemporary world.

z23771731IHMaria Sklodowska Curie zostala uznana za najwaznie

Zajęcia z gwary mazurskiej

Mazurian dialect Classes

Dziś klasa 2A naszego Liceum gościła na lekcji Panią Justynę Kozłowską z Giżycka - nauczycielkę j.polskiego i historii oraz logopedę. Na zajęciach podjęliśmy temat terytorialnych odmian języka, a w szczególności gwary mazurskiej.
Zapoznaliśmy się nie tylko z charakterystycznymi cechami mowy mazurskiej, ale także wykonaliśmy ćwiczenia praktyczne pod nadzorem giżycczanki. Mieliśmy możliwość przeczytania trudnych wyrazów, wysłuchania tekstu w mowie mazurskiej i jego przetłumaczenia, czy zagrania na LearningApps. Dowiedzieliśmy się sporo o kulturze Mazurów, a nawet podjęliśmy tematykę dotycząca ekologii mazurskich jezior!

Today, class 2A of our high school, had classes with Mrs. Joanna Kozłowska from Giżycko, a Polish language and history teacher and also a speech therapist. We were talking about different dialects, especially the Mazurian one. We were performing some practical exercises under the watchful eye of the teacher from Giżycko. We got to know difficult words in Mazurian dialect, listened to some texts in the above -mentioned dialect as well as we played LearningApps. There were some facts about the Mazurian culture to learn and something about the ecology of the lakes too.

zdj1zdj2

Więcej…

Lekcja muzealna licealistów

Dziś nasi licealiści mieli okazję wziąć udział w warsztatach muzealnych zatytułowanych "Gdy cesarz Napoleon... Historia Polski na przełomie XVIII i XIX wieku jako tło historyczne Pana Tadeusza" - prowadzonych z sali warsztatowej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Edukator przedstawił nam całą gamę kontekstów związanych z kulturą Polski tamtego okresu. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób działali Polacy, próbując odzyskać niepodległość; poznaliśmy okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego oraz wyprawy Napoleona na Moskwę. Zobaczyliśmy ponadto zabytkowe ilustracje, ukazujące postacie historyczne i umundurowanie polskich żołnierzy walczących u boku Bonapartego.
Cały materiał połączony był fenomenem literackim Pana Tadeusza, którego fragmenty odczytywaliśmy i odnosiliśmy do poszczególnych elementów tematu lekcji. Warsztaty muzealne niezwykle urozmaiciły zajęcia w trybie online. Mogliśmy poszerzyć i zweryfikować szeroką wiedzę historyczną... nawet w zakresie medycyny!

High School Museum Lesson Today our students were able to participate in the museum workshops titled "During Napoleon's times... History of Poland during the turn of the XVIII and XIX century as the historical background of Pan Tadeusz" that were conducted from the halls of the Pan Tadeusz Museum in Wrocław. The educator presented us with a range of contexts that are connected to the culture of Poland related to that period of time. We discovered the way in which Poles operated in order to regain independence, circumstances that led to the creation of The Dutchy of Warsaw, and Napoleon's march to Moscow. Moreover, we were able to see illustrations of the historical figures and uniforms that Polish soldiers used to wear when fighting alongside Napoleon's army. The whole lesson was intertwined with the literary phenomenon of the Pan Tadeusz. We read passages of the novel that had a connection to the particular topics of our lesson. Museum workshops incredibly varied the way in which online classes are usually conducted. We were able to extend and verify our vast knowledge in the fields of history and medicine!

muzeum1muzeum2

Więcej…

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

International Mother Tongue Day

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
Z tej okazji wraz z uczniami stworzyliśmy projekt, pt.: "Pokoik poezji", który ma promować literaturę polską. Chcemy Was przekonać, że poezja wcale nie musi być trudna, ani niedostępna.
Poezja jest piękna!
Zapraszamy zatem do naszego pokoju, a przekonacie się sami!

The International Mother Tongue Day is a holiday celebrated on February 21st which was established by UNESCO on November 17th, 1999.
On this occasion, together with the students, we created a project entitled "Poetry Room"which is to promote Polish literature. We want to convince you that poetry doesn't have to be difficult or inaccessible at all.
Poetry is beautiful!
We invite you to our room and you will see it's worth it!

 
 

Walentynki

Valentine's Day

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami.
"Kocham Cię" to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie możemy wyznać drugiej osobie.
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powiedzieć to w różnych językach świata?
Spokojnie, KSP Musical przybywa z pomocą .... Wystarczy, że obejrzycie nasz filmik: "Valentine's Day", a zobaczycie jakie to proste.
Być może uda Ci się zaskoczyć ukochaną osobę.

Valentine's Day is knocking at the door.
"I love you" is one of the most beautiful things we can say to other person.
Have you ever wondered how to say it in different foreign languages?
Take it easy, KSP Musical is here to help ....
Just watch our video: "Valentine's Day" and you'll see how simple it is.
Perhaps you can surprise your loved one.

 
 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

International Mother Tongue Day

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
W naszej szkole najmłodsi uczniowie wzięli udział w lekcjach poświęconych temu uroczystemu dniu. Dzieci zaprezentowały fragmenty swoich ulubionych książek, przygotowały także wspaniałe stroje nawiązujące tematycznie do czytanej opowieści.

On February 21st, we celebrated International Mother Tongue Day. This holiday was established 17th November 1999 by UNESCO. The youngest students in school took part in the lessons dedicated to our language. The children presented excerpts their favourite books, they also prepared wonderful costumes thematically related to the story.

2d Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 3IMG 1225

Z niemieckim na "TY"

With German as thick as thieves

Rozpoczynamy cykl odcinków, przybliżających naszym uczniom kulturę, ciekawostki związane z językiem niemieckim.
Będziemy również wyjaśnić pewne zagadnienia gramatyczne i uczyć się reagować w różnych sytuacjach językowych, takich jak: pytanie o drogę, czas, wizyta u lekarza i inne.
Planujemy także wywiady z nauczycielami i kolegami/koleżankami szkolnymi :)

We are pleased to inform that we have just started a series of German culture and curiosities associated with this language.
Also, we are going to talk about grammar stuff and language functions as well as every day situations like asking the way or making an appointment at the doctor's.

 
 

Nowości w Gazetce Szkolnej KSP
Ania Shirley naszą bratnią duszą

The news in KSP school newspaper

Klasa 6e po raz kolejny pokazała, że omawianie lektur szkolnych nie musi kojarzyć się tylko z obowiązkiem. Uczniowie z zapałem przystąpili do omawiania "Ani z Zielonego Wzgórza". Ku zaskoczeniu książka w równym stopniu spodobała się dziewczynom i chłopakom. Uczniowie w ramach zajęć z języka ojczystego zrealizowali dodatkowe projekty. Jedni wcielili się w bohaterów z Avonlea, inni zaprojektowali swoją okładkę do lektury, jeszcze inni napisali wiersze związane z postaciami z książki.

Class 6e, for the next time, has shown that disscusing a set book does not have to be only an obligation. Students eagerly started working on 'Ann of Green Gables'. Surprisingly, they really liked the book! During Polish language lessons they got through extra projects. Some of them became characters from Avonlea, the others designed their own cover of the book. Some pupils wrote poems connected to the characters from the book.

pageimage1 1 copy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

The final of the Great Orchestra of Christmas Charity

29. Finał WOŚP już za Nami! W niedzielnej kweście brało udział 28 uczniów z Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Europejskiej Szkoły Podstawowej.
Wolontariusze kwestowali na kieleckich ulicach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz dobrym humorem.
W końcu spotkali się z koleżankami i kolegami ze szkolnych ławek. Uczniowie po raz kolejny ustanowili szkolny rekord w zbiórce.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

The 29th WOŚP Final is behind us! 28 students from the First Bilingual Primary and European Primary School participated in the Sunday event . Volunteers collected money on the streets of Kielce respecting the rules of safety and preserving good humor. In the end, they met with their friends from school benches. The students once again set the school record in fundraising. Thank you to all the donors!

IMG 20210129 170022IMG 20210131 101855

Więcej…

Pomoc dla Schroniska

Helping the Shelter

W dniu 27.01.2021 Samorząd Uczniowski klas 0-3 dostarczył do Schroniska w Dyminach zebrane przez Uczniów naszej Szkoły dary dla bezdomnych zwierząt. Dostarczyliśmy również artykuły zebrane przez nasze starsze koleżanki i kolegów z klas 4-8 oraz Liceum. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

On January 27th, 2021 the student council of grades 0-3 delivered gifts for homeless animals to the shelter in Dyminy. We also delivered goods collected by our older colleagues from grades 4-8 and high school. We would like to thank everyone for their involvement.

20210127 12202320210128090016 1

Strona 4 z 63