Test trzecioklasisty

The overall test in English

10 czerwca uczniowie klas trzecich SP pisali test podsumowujący trzy lata nauki języka angielskiego. Test obejmował sprawdzenie umiejętności uczniów z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz umiejętności pisania w języku angielskim.
Wszystkie trzy klasy trzecie zdobyły imponujący wynik, który uczynił następujące średnie klas:
- klasa 3c- 87%
- klasa 3b- 83,2%
- klasa 3a- 83%

Gratulacje!!!!!!!

On June 10th, the third class graders of primay school gathered together to write an overall test in English. The test covered reading, listening and writing skills and the three years of hard work.
The results were impressive and the average is as follows: - class 3c - 87%
- class 3b - 83,2%
- class -83%

Congratulations!!!!!

Konkurs plastyczny

W konkursie literacko- plastycznym organizowanym przez Świetlicę wspierająco - integrującą "Plus" w Kielcach, uczniowie z naszej szkoły aktywnie wzięli udział. Zrobili kartki na dzień mamy na zajęciach sztuki wizualne, które zgłosiła Pani Edyta Machulska. Mamy osiągnięcia 3 miejsce zdobyła Lena Lis, otrzymała torbę przyborów plastycznych oraz dyplom. Pani Edyta Machulska też dostała dyplom. Oto zdjęcia naszych prac i autorów oraz laureatki.

IMG 20210601 140212 tile2 copy

Rajd pieszy uczniów kl. 7e

 

Trasa obejmowała: rezerwat krajobrazowy Karczówka- taras widokowy, następnie przejście lasem na Górę Dalnię, a ostatnim punktem tego rajdu była Góra Ślichowica, która jest rezerwatem skalnym im. Jana Czarnockiego. Celem tej wyprawy było poznanie regionu przyrodniczego miasta Kielce poprzez zaznajomienie młodzieży z rezerwatami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego w gronie rówieśniczym. Wśród uczniów znaleźli się pasjonaci dwóch kółek, którzy nie wyobrażali sobie zabrania roweru na ten rajd.

 

Kreatywny WF

Creativity of students in physical education lessons.

W momencie, kiedy uczniowie klas 1-3 powrócili do nauczania w formie stacjonarnej podjęli wyzwanie dotyczące stworzenia własnych pomysłów na wybraną formę aktywności fizycznej. W ten sposób kształtowali swoją kreatywność oraz doskonalili sprawność ruchową i współprace w wybranych przez siebie grupach rówieśniczych. Największą popularnością wśród pomysłów dzieci cieszyły się tory przeszkód oraz stacje ćwiczebne własnego autorstwa, ale nie zabrakło również współpracy podczas mini gier zespołowych również na świeżym powietrzu. Radości i pomysłów było, co niemiara, a wyzwanie zostało zrealizowane na szóstkę.

When the students of grades 1-3 returned to learning in the full-time form, they took up the challenge concerning creating their own ideas for the chosen form of physical activity. In this way, they shaped their creativity and improved motor skills and cooperation in their chosen peer groups. The most popular among children's ideas were the obstacle courses and their own practice stations, but there was also cooperation during mini team games, also in the open air. There was a lot of joy and great ideas, and the challenge was completed with flying colours.

IMG 20210526 123254IMG 20210510 122114

Więcej…

Dzień Mamy

 

Życzenia składają uczniowie kolasy IIc.

Doroczna debata uczniowska z okazji Dnia Europy

Debate „Climate changes

10 maja uczniowie z naszych szkół mieli przyjemność wziąć udział w debacie pt. Zmiany klimatyczne. Kto uratuje naszą planetę?

Podjęliśmy próbę analizy kilku tez:
*Za zmiany klimatyczne odpowiedzialne są najbogatsze i najbardziej uprzemysłowione kraje świata. To one odpowiadają za wypuszczanie do atmosfery największej ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych.
*Za zmiany klimatyczne odpowiadają w pierwszej kolejności ci, którzy emitują najwięcej gazów cieplarnianych do atmosfery: wielkie zakłady produkcyjne, elektrownie, firmy transportowe i to od nich powinno wymagać się najwięcej w kwestii ochrony środowiska.
*Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ponosi odpowiedzialność za stan środowiska: zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby i przyczynianie się do wymierania endemicznych form fauny i flory.

Wrażenia niezwykłe, gdyż robiliśmy wszystko, by nie pójść utartymi – często już zdezawuowanymi – ścieżkami stereotypów. A przecież dyskutowaliśmy o popularnych kwestiach: piecach „kopciuchach", fotowoltaice i samochodach elektrycznych. Wspólnie orzekliśmy w podsumowaniu, że jeszcze wiele musimy się nauczyć w kwestii ekologii, a ponieważ zauważyliśmy także, że niezmiernie ciekawe jest uczenie się od siebie nawzajem – pozostajemy w dobrej, ekologicznie pozytywnej myśli.

On May 10. in out school took place debate „Climate changes. Who will save the Earth?".

In discussion we focussed on three main thesis:
„For climate changes are responsible the reaches countries of the world. They produce the most CO2 and other greenhouse gas."
„For climate changes are responsible firstly those who produce the highest amount of CO2 such as power station, plants, transport."
„Everyone is responsible more or less for environment: air, water, soul pollution but also extinction of species."

The discussion went more than well and students put the talk into open and excited way. We discussed popular issue like photovoltaic, electric cars or coal furnace. At the end we came to a conclusion that all we need to learn day by day how to be „eco". The big advantage of the meeting was that it left us in a good, positive, eco vibes!

debata1

Plakat 2 v2

Święto Konstytucji

Constitution Day

„Naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.”
30 kwietnia uczniowie klas 0-3 świętowali 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z tej okazji uczniowie klas 1c i 3b przygotowali prezentację online, w której starali się odpowiedzieć na pytania czym są dla nas Wolność, Ojczyzna i Naród.

On the 3rd of May, 1791, the Four-Year Sejm adopted the first constitution in modern Europe.
The 230th anniversary is a symbol of bold, innovative thinking about the shape of the Republic,
and reminds us all of the sense of responsibility for the country.

3 maja

Aby zalogować się do platformy z lekcjami on-line kliknij poniższy przycisk:

To log on to on-line lesson please click the button below:

KSP on-line

All information how to log on are send via e-register.

Gazetka Szkolna KSP
Światowy Dzień Książki

The World Book Day

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki - doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa. W związku z tym klasa 3a uczestniczyła w zajęciach rozwijających ich zamiłowania czytelnicze. Dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione książki, o których z pasją opowiadały. Wysłuchały również niezwykłego utworu norweskiego pisarza - Klausa Hagerupa pt. "O dziewczynce, która chciała ocalić książki". Dzieci dowiedziały się, co się dzieje z książkami których nikt w bibliotece nie wypożycza. Trzecioklasiści z zapartym tchem wysłuchali historii Anny. Dziękujemy za rekomendację książki mamie uczennicy z klasy piątej. Od dziś możecie wypożyczyć tę lekturę z naszej szkolnej biblioteki. Gorąco polecamy!

On 23rd April, our students celebrated The World Book Day - an annual event organised by UNESCO. Class 3a took part in reading classes.The students brought their favourite books and presetnted them passionately. They had a chance to listen to the work of a Norwegian writer; Klaus Hagerup titled: About a girl, who wanted to save books." The students learnt what happens to the books which nobody reads in the library. We would like to thank the mother of a 3rd form student for the recommendation. You can borrow this book from now on. It is in our library!!!!

20210426 12434220210426 124618

Więcej…

Wyzwanie sportowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w wyzwaniu sportowym.
Challenge polega na wytrzymaniu jak najdłużej w pozycji krzesełka przy ścianie.
Do rywalizacji można zgłosić się do 25 kwietnia poprzez wysłanie nagranych filmów, które pokazują jak długo wytrzymuje się w danej pozycji.
Zgłoszenie wysyłamy na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Powodzenia!

Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
nasi aktorzy przygotowali filmik o historii tego święta, będziecie mieli możliwość wysłuchania tegorocznego Orędzia przygotowanego przez znaną osobistość teatralną Helen Mirren.
Wszystkim ludziom teatru, których praca składa się na to, co mogą oglądać widzowie – w ich dzień, życzymy najpiękniejszych spełnień twórczych. A widzom – zachwyceń.

Amerykańki Dzień w klasie 5a

American Day in 5a class

Stało się! Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu i ciekawości klasy 5a, dzieci przygotowały prezentacje i kilka informacji na temat Stanów Zjednoczonych. Ale, co by to było, gdyby to była tylko teoria? Więc... Pani Joanna Chrzanowska zaprosiła na lekcję swojego kolegę ze Stanów, James'a Scannell'a i jej uczniowie mogli zadawać pytania i porozmawiać po angielsku z prawdziwym Amerykaninem ;) Teraz, wszyscy wiedzą jaka jest pogoda w Kalifornii oraz jakie filmy lubi James.

It happend! Thanks to perfect invovlement and curiosity of the class 5a, kids preprared presentations and some information about The United States. But, what would it have been, if it had only been a theory? So... Miss Joanna Chrzanowska invited her friend James Scanell from the States and her students could ask some questions and speak English with Native American ;) Now, they all know what the weather is like in Calofornia or what movies James likes.

5a american day

TALENT SHOW

TALENT SHOW

Za nami kolejna edycja szkolnego konkursu TALENT SHOW.
Konkurs skierowany był do uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz klas liceum. Przedstawiono nam swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talenty. Prezentacja mogła mieć formę zdjęcia lub filmiku. W tym roku talenty uczestników oceniane były przez pozostałych uczniów naszej szkoły, poprzez oddanie głosu za pomocą platformy classroom.
Po wnikliwej analizie wyników głosowania prezentujemy listę zwycięzców:
SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce:
The another edition of the school TALENT SHOW competition is over.
It was addressed to pupils of IV - VIII grades of primary school and older students in our secondary school. We were shown their interests, passions, hobbies, achievements and talents. The presentation could take the form of a photo or a video. This year, the participants' talents were juried by other students of our school who voted through the online classroom platform.
After a careful analysis of the vote, we present the list of the winners:
PRIMARY SCHOOL
1st place:

II miejsce ex aequo: 2nd place ex aequo: , ,
III miejsce ex aequo: 3rd place ex aequo: , .

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
I miejsce ex aequo: Maksymilian Gola, Elżbieta Nowakowska, Julia Tyc.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji,
a zwycięzcom gratulujemy.
SECONDARY SCHOOL
1st place ex aequo: Maksymilian Gola, Elżbieta Nowakowska, Julia Tyc.

We would like to thank all the students for taking part in the competition and wish them more success in developing their passions.
Congratulations to the winners!!!

Strona 3 z 63