Zajęcia z wychowania fizycznego

Ruch to zdrowie, a na zajęciach z wychowania fizycznego o tym się dowiesz.

piłka.jpg

Zapotrzebowanie na aktywność fizyczną wśród młodzieży jest bardzo duże w szczególności u uczniów klas podstawowych. Dziennie potrzebują oni minimum 60 minut ruchu o umiarkowanej lub dużej intensywności. Dlatego lekcje z wychowania fizycznego prowadzone w naszej szkole oraz dodatkowe zajęcia sportowe zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, a tym samym zaspakajają zapotrzebowanie uczniów na aktywność fizyczną.
Na lekcjach wychowania fizycznego realizowane są następujące gry zespołowe: mini piłka nożna halowa, unihokej i gra w ringo. A także elementy gry siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Takie zajęcia prowadzone są w formie obwodów stacyjnych, podziału na grupy i pary z wykorzystaniem elementów techniki poszczególnych gier.
Elementy lekkoatletyki jak: starty niskie i wysokie, biegi krótkie, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca oraz rzuty na odległość piłką lekarską stanowią kolejną część zajęć z wychowania fizycznego.
Gry i zabawy ruchowe, które pozwalają na kształtowanie cech motorycznych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej doskonale uzupełniają nasze lekcje. Zachęcając wszystkich uczniów do rekreacji ruchowej, w szczególności dzieci, które są lub były uprzedzone do ruchu i aktywności fizycznej.
Podczas zajęć przekazywane są wiadomości na temat zdrowego stylu życia w formie wskazówek, które uczniowie mogą wcielić w życie od najmłodszych lat. Aby w przyszłości mogły one zaowocować między innymi w postaci umiejętnego spędzania czasu wolnego w sposób aktywny.
Zajęcia dostosowane są do warunków i zaplecza dydaktycznego, jakie posiada szkoła.


Physical education classes

To work out is healthy

piłka.jpg

Doing exercises is very important at all ages. Daily we need at least 60 minutes of exercise. Thus, PE classes in our school are conducted to ensure physical development. During PE classes we play different team games, football, volleyball, hockey and ringo.
We also do athletics, short and long distance runs, long jumps. We encourage students to do sports and play games especially those ones who do not like physical activities.
We give tips on healthy life style so that in the future they know how to spend their time actively.
The classes are adopted to the sports facilities the school has.


Taniec

taniec.jpg

Zajęcia obejmujące:elementy tańca współczesnego Disco Dance łączonych z niebanalną choreografią opracowywaną wspólnie z uczniami do muzycznych hitów z wykorzystaniem kroków fitness.
Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających poszczególne partie mięśniowe, wykonywane w rytm muzyki.


Dance

taniec.jpg

The classes are about modern dance, disco Dance with original choreography and fitness steps to the latest hits.
We start with general exercises like stretching so as to prepare the body for the dance process.


Kółko sportowe

Zajęcia mające na celu wszechstronny rozwój motoryczny i psychoruchowy uczniów oraz pasji sportowych. Prowadzone w oparciu o nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów gier zespołowych oraz tory przeszkód, wyścigi rzędów zadaniowe, czy obwody ćwiczebne.
Dostosowane do umiejętności i potrzeb ruchowych dzieci.
* I cz. zajęć (cz. wstępna) obejmuje rozgrzewkę- zestaw ćwiczeń przygotowujących organizm do wysiłku fizycznego, mające na celu rozciąganie mięśni przykurczonych, a następnie wzmacnianie mięśni osłabionych.
* II cz. kółka sportowego z to specjalne gry i zabawy ruchowe w zależności od zainteresowań uczniów realizowane są gry zespołowe, jak: piłka nożna, unihokej, piłka ręczna oraz elementy gry w rugby.
* III cz. zajęć to ćwiczenia relaksacyjne-wyciszające organizm po wysiłku fizycznym. Charakteryzująca się zastosowaniem ćwiczeń w pozycjach niskich i izolowanych, odciążających kręgosłup.

33333333.jpg

Do głównych zadań zajęć kółka sportowego należą:
* kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała;
* nauka wybranych elementów gier zespołowych;
* doskonalenie koordynacji, dynamiki oraz celności;
* rozwijanie zainteresowań sportowych uczestników zajęć.


Sports classes

The classes are to develop the body and the passions amongst the students. The classes are conducted according to process of mastering the basic elements of team games, tasks races and others.
All of the above – mentioned are adjusted to the students’ needs and skills.
* Part I introduction – the warm-up- a set of exercises preparing the body for the physical part of the classes.
* Part II - games and plays according to the interests and skills such as: football, hockey, volleyball and rugby.
* Part III – relaxing exercises after the physical strain. The aim is to unwind the back and spine muscles.

33333333.jpg

The main aims of the Sports classes are:
* team games;
* coordination;
* developing passions.


Nauka pływania odbywa się na basenie "Delfin" przy ul. Krakowskiej.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego KSP.

basen.jpg


Swimming classes are conducted at Delfin swimming pool in Krakowska st.

The swimming instructors are the KSP PE teachers

basen.jpg