Pomagamy zwierzętom

We help animals!!!

Samorząd Szkolny jak co roku zorganizował zbiórkę dla zwierząt. W piątek wybraliśmy się do Dymin w celu przekazania darów dla mieszkających tam psów i kotów. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda praca w schronisku. Poznaliśmy większość zwierząt co sprawiło nam dużo radości, na pewno tam wrócimy!

Every year, our school organises the food raiser for animals. The school council coordinated this charity event. On Friday, we went to Dyminy to the animal shelter to donate the goods.We had an opportunity to see how the work looks there and also got to know some animals, which was so unforgettable! Surely, we will come back there!

IMG 20181116 115845IMG 20181116 120845

Więcej…

Kwesta na kieleckich cmentarzach

Fundraising at Kielce cemeteries

W dniach 01.11 – 02.11 już po raz 26. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach prowadziło kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na lokalnych cmentarzach. A uczniowie naszej szkoły chętnie wsparli tę piękną inicjatywę.
Szczególne podziękowania kierujemy do Adriany Stępień (3e), Wincentego Skulskiego (4a), Wiktora Jóźwika (8e1), Macieja Rajszewicza, Jana Piętaka i Kacpra Kwaśniewskiego (8e2) wraz z rodzinami oraz pana Bartosza Kułana za zaangażowanie i udział w tegorocznej kweście.

The Kielce Society for the Protection of National Heritage has been organising the fundraising event at the local cemeteries for 26 years. All the donations are used to restore the historic tombs and monuments. And as every year our students volunteered to participate and collect donations.
Special thanks go to AdrianaStępień (3e), Wincenty Skulski (4a), WiktorJóźwika (8e1), MaciejRajszewicz, Jan Piętak and KacperKwaśniewski (8e2) and their parents, as well as our History teacher Mr Bartosz Kułan for your help and involvement in the fundraising.

logo SODNSAVE 20181102 123141

Przekazanie nakrętek dla Kacpra i Kai

Bottle tops donation for Kacper and Kaja

Dnia 21. czerwca tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klasy 5. Bartek Klamczyński i Kacper Lewandowski wraz z opiekunką Samorządu Szkolnego Moniką Dulębą pojechali do Skarżyska przekazać nakrętki na rzecz Kai i Kacpra - dzieci chorych na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Uczniowie KSP i dzieci przymierzyli tam prawdziwe kaski i mieli okazję wsiąść do auta straży pożarnej.

On 21st June, the day before the end of the school year, the students of the fifth grade Bartek Klamczynski, Kacper Lewandowski and the teacher who takes care of the student government, Monika Dulemba, went to Skarżysko to donate bottle tops for Kaja and Kacper. These children have been suffering from spinal muscular atrophy (SMA). The students of our school and the children had a chance to try the firefighter helmet on and get into the fire engine.

0102

Więcej…

Zbieramy nakrętki i pomagamy!

Help by collecting caps!

Samorząd Szkolny ogłasza zbiórkę nakrętek na cele charytatywne. Naszym celem jest pomoc Kacperkowi i Kai – dwójce uroczych maluchów ze, które cierpią na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Ich rehabilitacja i leczenie jest niezwykle kosztowna, a zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy człowiekowi, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces recyklingu plastików.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

Zbiórka dotyczy każdego rodzaju nakrętek, ze wszystkich artykułów używanych w gospodarstwie domowym (spożywczych, chemii gospodarczej itp.). Proszę, by spod wieczek usunąć papierowe wkładki, jeśli takie się tam znajdują, w przeciwnym wypadku nakrętki są odrzucane. Zbiórka nakrętek nic nie kosztuje, a tak wiele znaczy i może pomóc potrzebującym. Gorąco zachęcam do zaangażowania!

Zbiórka trwa do czerwca.

The School Self-Government announces the collection of caps for charity. Our goal is to help Kacperek and Kaja - two lovely kids who suffer from SMA, a spinal muscular atrophy. Their rehabilitation and treatment is extremely expensive, and by collecting plastic caps we not only help people, but also protect our environment, facilitating the process of recycling plastics.

For more information, please visit: https://www.facebook.com/walkaKacpraiKaizSMA/

The collection lasts until June.

nakrętki kacper

Pomagamy potrzebującym

We help those in need

Dnia 23. marca w piątek Samorząd Szkolny przekazał datki dla dzieci i osób starszych do Domu Dziecka "Kamyk" oraz dla Domu Pomocy Społecznej. Wszystkim zaangażowanym - uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły bardzo serdecznie dziękuję! Pracownicy Domu Dziecka i Pomocy Społecznej byli pod wrażeniem ilości i jakości przekazanych darów.

On 23 March, on Friday, the School Council handed on donations for children and elderly people to the "Kamyk" Children's Home and the Social Welfare Home. We want to thank everyone involved - students, parents, school staff. We appreciate your help very, very much! Employees of the Children's Home and Social Welfare Home were impressed by the quantity and quality of donated gifts.

20180324 13010020180324 130201

Więcej…

Strona 1 z 10