7 lutego (ostatni dzień Ferii z KSP '2020)

7th February(the last day of winter holidays 2020)

W dniu dzisiejszym dzieci odbyły spacer szlakiem historii muzyki, literatury i teatru. Zwiedzając kielecki park rozmawialiśmy na temat znanych twórców i artystów. Nie brakło nam rowniez czasu na chwilę odpoczynku na placu zabaw. Po powrocie do szkoły dzieci poznały historię systemu miar i wag. Mogły również samodzielnie wykonać eksperymenty.

Today our students went for a walk down the trail of the musical and artistic history of our country. Walking around the park we talked about famous musicians, poets and artists. We also found some time to relax in the playground. In the afternoon the children learnt about the history of scales. They could also carry out lots of interesging experiments.

07010702

6 lutego

6th February

Dzisiaj dzieci wybrały się do Muzeum Historii Kielc. Tematem warsztatów, w których wzięły udział był karnawał. Dzieciaki z entuzjazmem zabrały się do projektowania masek karnawałowych, kapeluszy oraz bransoletek wykorzystujac przy tym własna wyobraźnie i dostępne materiały. Efekt? Wspaniałe, pełne kolorów prace! Brawo!

Today, the children went to the Kielce History Museum. The theme of the workshop in whichtheytook part was the carnival. The kidsenthusiastically set aboutdesigning carnival masks, hats and braceletsusingtheirownimagination and available materials. Wonderful, colorfulwork! Bravo!

06010602

Więcej…

5 lutego

5th February

Dziś dzieci przebywające na Świetlicy zapoznały się z plemieniem Wikingów. Na początku rozkładały na mapie wydrukowane postacie przedstawiające różne ludy starożytnej i średniowiecznej Europy.Następnie oglądały krótką bajkę, na podstawie której miały odgadnąć, o jakim plemieniu będą zajęcia i powiedzieć, co wiedzą, na jego temat. Później, zgodnie z wyświetlonym zdjęciem, tworzyły makietę wioski Wikingów. Po omówieniu budynków umieszczonych na makiecie oraz ich przeznaczeniu dzieci obejrzały zdjęcia i film przedstawiające wioskę wikingów stworzona w celach rekreacyjno- edukacyjnych w Warszawie na wyspie Wolin.

Today, childrenstaying in the club roomgot to know the Viking tribe. In the beginning, theyspread out printedfiguresdepictingvarioustribes of ancient and medieval Europe.Then theywatched a shortfairy tale based on whichtheywere to guesswhattribe the classeswould be about and tellwhattheyknewabouthim. Later, according to the displayedphoto, theycreated a model of the Viking village. Afterdiscussing the buildingsplaced on the model, the kidslookedatphotos and a film showing the Viking villagecreated for recreation and educationalpurposes in Warsaw on the island of Wolin.

05010502

Więcej…

4 lutego

4th February

W kolejnym dniu podróży morskich wykonaliśmy akwarium. Dzieci były zaangażowane w ten projekt. Uczniowie pracowali w małych grupach co sprawiło im wiele radości. Zdjęcia naszej pracy załączamy poniżej.

Today we did a Fish tank. Children have been very engaged in this project. They seened to enjoy warking in the small groups. Samples of the ourwork are attached below.

04010402

Więcej…

3 lutego

3rd February

W drugim tygodniu ferii wybraliśmy się w podróże morskie. Odkrywamy głębiny mórz i oceanów. Uczniowie wykonali swoje statki którymi mogą badać dno morskie. Później udaliśmy się na salę gimnastyczną gdzie jako statki musieliśmy pokonać tor przeszkód i dotrzeć do najgłębszych miejsc w najkrótszym czasie. Uczniowie wykazali się dużą szybkością.

In the second week of the winter holidays, we went on sea travel. We discovered the depths of the seas and oceans. The students made their ships with which they could explore the seabed. Later we went to the gym where students like ships had to overcome the obstacle course and reach the deepest places in the shortest possible time. Students showed great speed.

03010302

Więcej…

Strona 1 z 14