Środa - 29 czerwca 2022r.

Wednesday - 29th June 2022

Trzeciego dnia wakacji uczniowie mieli możliwość stworzenia przestrzennej maty dydaktycznej, obrazującej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wspólna praca i zaangażowanie przyniosły wspaniały efekt, i dały dzieciom dużo radości oraz zadowolenia, ze wspólnie osiągniętego celu. Popołudnie uczniowie spędzili na świeżym powietrzu grając w gry terenowe.

.

0629106292

Wtorek - 28 czerwca 2022r.

Tuesday - 28th June 2022

Kolejny dzień wakacji z KSP zaczęliśmy od poznawania znaków drogowych. Dzieci miały okazje obejrzeć film edukacyjny o znakach zakazu i nakazu, później na jego podstawie rozwiązywali quiz. Korzystając ze słonecznej pogody udaliśmy się na pobliskie boisko sportowe, gdzie chłopcy doskonalili umiejętności gry w piłkę nożną. Pozostała część grupy uczestniczyła w zabawach i grach ruchowych organizowanych przez wychowawców.

.

0628106282

Poniedziałek - 27 czerwca 2022r. - Pierwszy dzień wakacji z KSP 2022

Monday - 27th June 2022 - First day of holidays with KSP 2022

Podczas pierwszego dnia wakacji z KSP uczniowie poznawali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo i rowerem. Brali udział w dyskusji o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy nad wodą, w górach, w mieście oraz w domu. Dzieci przestrzegały poznanych zasad bezpieczeństwa uczestnicząc w grach i zabawach na świeżym powietrzu.

During the first day of summer holidays with KSP, the students learned the rules of safe walking and cycling along the road. They took part in a discussion about safety rules when playing by the water, in the mountains, in the city and at home. Children followed the known safety rules by participating in games and activities in the open air.

0627106272Wtorek - 31 sierpnia 2021r.- Ostatni dzień wakacji z KSP 2021

Tuesday - 31st August 2021 - Last day of holidays with KSP 2021

Ostatni wakacyjny dzień w szkolnej świetlicy dzieci rozpoczęły od dawki śmiechu oglądając film Scooby Doo. Kolejne zadania dla uczniów czekały na sali gimnastycznej. Podczas gier i zabaw ruchowych rozwijaliśmy cechy motoryczne.

Last day of the holidays at school!!! Children began their day with some laughter. They were watching Scooby Doo. Our next tasks were waiting for us in the gym. During games and some motor activities we developed physical health.

31081 131082

Poniedziałek - 30 sierpnia 2021r.

Monday - 30th August 2021

W przedostatni dzień wakacji, zajęcia świetlicowe rozpoczęły się od wspomnień dzieci "jak spędzaliśmy wakacje". Następnie uczniowie spędzali aktywnie czas na sali gimnastycznej. Na zakończenia dnia, rozpoczęła się dyskusja uczniów z nauczycielem - jak przygotować się na nadchodzący rok szkolny.

On almost the last day of our holidays we started our activities with memories from vacation: " How did you spend your holidays?". Next, all students spent their time in an active way in the gym. At the end of the day, we were discussing the topic - how to be prepared for the beginning of the school.

3008130082

Piątek - 27 sierpnia 2021r.

Friday - 27th August 2021

Piątek upłynął pod znakiem aktywności fizycznej. Najpierw Zajęcia na sali gimnastycznej oraz wyjście na plac zabaw dostarczyły wiele radości. Po południu dzieci rozegrały turniej w kręgle- śmiechu było co niemiara, ale tez wiele celnych strzałów! Przy okazji, wszyscy zrozumieli angielskie powiedzenie „practice makes perfect". :)

Friday was full of physical activity. First, classes in the gym and going out to the playground provided a lot of joy. In the afternoon the children played a bowling tournament - there was a lot of laughter, but also many great shots! By the way, everyone understood the English saying "practice makes perfect". :)

2708227081

Czwartek - 26 sierpnia 2021r.

Thursday - 26th August 2021

W czwartek rano uczniowie śpiewali piosenkę "Hakuna Matata" oraz poznawali sposoby radzenia sobie ze smutkiem. Następnie oglądaliśmy film pt. „W głowie sie nie mieści"- by jeszcze pełniej odnieść się do emocji i relacji towarzyszących nam w codziennym życiu. Po obiedzie dzieci budowały dwie wieże, aby upamiętnić zbliżająca się 20stą rocznicę ataku na World Trade Center oraz słuchały opowieści na temat tego wydarzenia.

On Thursday morning, students sang the song "Hakuna Matata" and learned how to deal with sadness. Then we watched the movie entitled "Inside out" - to refer to the emotions and relationships that accompany us in everyday life even more fully. After lunch, the children built two towers to commemorate the approaching 20th anniversary of the attack on the World Trade Center and listened to the stories about the event.

2608126082

Środa - 25 sierpnia 2021r.

Wednesday - 25th August 2021

W środę najpierw wspólnie skonstruowaliśmy tor przeszkód, potem dzieciaki przechodziły każdą stacje. Był to świetny sposób na spożytkowanie energii przed obiadem, a także dużo śmiechu i współzawodnictwa. Następnie w klubie bawiliśmy się w chowanego. A gdy się trochę zmęczyliśmy ulepiliśmy naszych bohaterów z plasteliny.

First, we constructed an obstacle course together, then the kids went through each station. It was a great way to use up energy before dinner as well as lots of laughter and competition.

250801250802

Wtorek - 24 sierpnia 2021r.

Tuesday - 24th August 2021

Wtorek rozpoczęliśmy piosenką "Don't worry, be happy" przy akompaniamencie ukulele. Uczniowie dzielili się sposobami na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami w swoim życiu. Potem odbył się konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą uczucia. Po obiedzie powstały grupy projektantów i modeli. Projektanci chętnie tworzyli stroje dla swoich modeli, ci natomiast z gracją i powagą zademonstrowali kreacje na pokazie.

240801240802

Więcej artykułów…

Strona 1 z 27