Czwartek - 13 sierpnia 2020r.

Thursday 13th August 2020

Dzisiaj na zajęciach porannych dzieci oglądały film pt. „Epoka Lodowcowa". Następnie wszyscy razem wyszliśmy na plac przed szkołą, gdzie graliśmy w gry zespołowe, indywidualne i zręcznościowe. Po południe rozpoczęliśmy od relaksu umysłu i ciała, rozwiązując łamigłówki. Następnie wyszliśmy na zewnątrz, gdzie odbyły się rozgrywki sportowe i świetna zabawa.

13082011308202

Środa - 12 sierpnia 2020r.

Wednesday 12th August 2020

Po drugim śniadaniu uczniowie wysłuchali angielskiego opowiadania "The Tiger Who Came to Tea". Dzieci z duzym zaangażowaniem i zainteresowaniem odpowiadały na zadawane pytania. Następnie wykonały ilustracje do książki. Przed obiadem wyszliśmy na długi spacer. Popołudnie spędziliśmy na wspólnej zabawie.

After lunch, students listened to the English story "The Tiger Who Came to Tea". The children answered the questions asked with the interest. Then they made illustrations for the book. We took a walk after the dinner. The afternoon we spent having fun together.

12082011208202 copy

Wtorek - 11 sierpnia 2020r.

Tuesday 11th August 2020

Dzisiejszy dzień spędziliśmy bardzo aktywnie. Najpierw poszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie dzieci wykonywały ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia z integracji sensorycznej, nazwane przez nas "małą jogą", które pozwalają uzyskać lepszą sprawność i gibkość. Dzień zakończył się turniejem tenisa stołowego, który zwyciężył Kacper. Gratulujemy zwycięzcy!

We had very active day today. Firstly, we went to the gym, where the children practised general development exercises, exercises of sensory integration, which we called "little yoga", which allowed us to get better flexibility. The day finished with a table tennis tournament won by Kacper. Congratulations to the winner!

11082011108202

Poniedziałek - 10 sierpnia 2020r.

Monday 10th August 2020

Dzisiejszy dzień w świetlicy rozpoczęliśmy od kolorowanek typu Colour in&relax. Po drugim śniadaniu wybraliśmy się na spacer sensoryczny na Karczówkę, gdzie uczniowie mieli możliwość pobudzać swoje zmysły. Po powrocie do szkoły dzieci miały czas na zabawy dowolne - gry w szachy, karty, prace plastyczne.

We've started the day with colouring book ,,Colour and relax". After the breakfast we went for sensory walk to Karczówka Hill where students had an opportunity to stimulate their senses. After the trip students enjoyed their time doing free play activities like chess, cards playing and artwork activities.

1008201

Piątek - 7 sierpnia 2020r.

Friday 7th August 2020

Dzisiaj na zajęciach porannych dzieci rozwiązywały łamigłówki i quizy na temat różnych zwierząt i roślin. Po zjedzeniu drugiego śniadania oglądaliśmy film edukacyjny o różnorodnych roślinach botanicznych. Następnie wszyscy wyszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie uczniowie wykorzystywali czas na zabawy dowolne. Po południu grupa wyszła do Ogrodu Botanicznego.

07082010708202

Czwartek - 6 sierpnia 2020r.

Thursday 6th August 2020

Dzisiejszy dzień już od samego rana miał dla dzieci wiele do zaoferowania. Jeszcze przed śniadaniem uczniowie wraz z Panią Halinką od fizyki wykonywali proste doświadczenia fizyczne. Po śniadaniu natomiast dzieci mogły usystematyzować i sprawdzić swoją wiedzę z obszaru, jakim zajmowali się w środę, czyli zdrowego odżywiania. Brali bowiem udział w teleturnieju Familiada, gdzie podzieleni na dwie drużyny musieli w określonym czasie odpowiadać na zadane im pytania. Uczestnicy świetnie się dopingowali i współdziałali ze sobą. Po skończonej zabawie cała grupa poszła na spacer na Wzgórze Karczówka, gdzie odwiedzili mury klasztoru p.w.św. Karola Boromeusza oraz przyklasztorny ogród, skąd można było podziwiać przepiękną panoramę Kielc. Zadowoleni z wycieczki uczniowie po powrocie mieli czas na obiad i chwilę odpoczynku. Następnie najedzeni wszyscy wyruszyli na świeże powietrze na plac zabaw.

Today, children had a lot of fun from the very morning. Before breakfast, students were doing simple physical experiments. After breakfast, the children could systematize and test their knowledge of the area they dealt with on Wednesday, i.e. healthy eating. They took part in the Familiada game show, where, divided into two teams, they were answering some questions within a certain time. The participants cheered up and interacted with each other. After the fun was over, the whole group went for a walk to the Karczówka Hill, where they visited the walls of the monastery and its garden, from where they could admire the beautiful panorama of Kielce. The students, satisfied with the trip, had time for lunch and a moment of rest. Outdoor playground fulfilled that exciting day.

06082010608202

Środa - 5 sierpnia 2020r.

Wednesday 5th August 2020

Tematem przewodnim dzisiejszego dnia był zdrowy styl życia. Dzieci brały udział w zajęciach, które miały na celu uświadomienie maluchom, jak ważne jest to, czym raczymy nasz żołądek. Dzieci przekonały się, że marchewka jest lepsza niż cukierek, a jabłko lepsze niż lizak. Uporządkowały wiedzę na temat żywności, biologicznych funkcji pożywienia, sposobów zdobywania i przetwarzania pokarmów. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na praktykę, czyli zajęcia poprawiające sprawność fizyczną :)

Today's topic was "healthy lifestyle". Children took part in activities aimed at making them aware of the importance of what we treat our stomach. The children found out that carrots are better than candy and an apple is better than a lollipop. They organized knowledge about food, biological functions of food, ways of obtaining and processing food. After the theoretical part, there was ale i time for practice - classes that improve physical fitness.

05082010508202

Wtorek - 4 sierpnia 2020r.

Tuesday 4th August 2020

Dzisiaj na zajęciach porannych dzieci rozwiązywały łamigłówki oraz wykonywały ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację. Później brały udział w rozgrywkach drużynowych. Zabawa odbywała się na sali gimnastycznej z uwagi na padający deszcz. Po zawodach dzieci słuchały piosenek w języku angielskim a śmiałkowie sprawdzali swoje umiejętności językowe w niektórych utworach.

This morning kids were solving puzzles and riddles, as well as did some exercises improving their perceptivity and concentration. Then they took part in team games. Due to bad weather we had to stay at a gym. After competition we had time for listening to English songs in which some daredevils could check their language skills.

04082010408202

Poniedziałek - 3 sierpnia 2020r.

Monday 3st August 2020

W dzisiejszym dniu już od rana dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu. Tuż po zjedzeniu drugiego śniadania wszyscy wyszliśmy na plac przed szkołą, gdzie na początku uczniowie wykorzystywali czas na zabawy dowolne. Później brali udział w zawodach drużynowych w których poza szybkością liczyły sie również precyzja i przestrzeganie zasad gry "fair play". Następnie dzieci grały w badmintona w parach oraz grały w kolory. Miały również powtórzenie z matematyki, gdyż rozwiązywały działania matematyczne napisane przez nauczycieli i dostosowane poziomem trudności do wieku.

From the early morning the children were spending time outside. Just after finishing breakfast, everyone went in front of the school's square, where they were playing with each other. Later, they took part in team games. The main aims were to play fair-play and fast. Next, kids were playing badminton and 'colours'. They also had a small review at Maths, while they were doing few exercises: teachers prepared some operations. Of course, all tasks were adjusted to the level and age of a child.

03082010308202

Więcej artykułów…

Strona 1 z 20