Wtorek - 31 sierpnia 2021r.- Ostatni dzień wakacji z KSP 2021

Tuesday - 31st August 2021 - Last day of holidays with KSP 2021

Ostatni wakacyjny dzień w szkolnej świetlicy dzieci rozpoczęły od dawki śmiechu oglądając film Scooby Doo. Kolejne zadania dla uczniów czekały na sali gimnastycznej. Podczas gier i zabaw ruchowych rozwijaliśmy cechy motoryczne.

Last day of the holidays at school!!! Children began their day with some laughter. They were watching Scooby Doo. Our next tasks were waiting for us in the gym. During games and some motor activities we developed physical health.

31081 131082

Poniedziałek - 30 sierpnia 2021r.

Monday - 30th August 2021

W przedostatni dzień wakacji, zajęcia świetlicowe rozpoczęły się od wspomnień dzieci "jak spędzaliśmy wakacje". Następnie uczniowie spędzali aktywnie czas na sali gimnastycznej. Na zakończenia dnia, rozpoczęła się dyskusja uczniów z nauczycielem - jak przygotować się na nadchodzący rok szkolny.

On almost the last day of our holidays we started our activities with memories from vacation: " How did you spend your holidays?". Next, all students spent their time in an active way in the gym. At the end of the day, we were discussing the topic - how to be prepared for the beginning of the school.

3008130082

Piątek - 27 sierpnia 2021r.

Friday - 27th August 2021

Piątek upłynął pod znakiem aktywności fizycznej. Najpierw Zajęcia na sali gimnastycznej oraz wyjście na plac zabaw dostarczyły wiele radości. Po południu dzieci rozegrały turniej w kręgle- śmiechu było co niemiara, ale tez wiele celnych strzałów! Przy okazji, wszyscy zrozumieli angielskie powiedzenie „practice makes perfect". :)

Friday was full of physical activity. First, classes in the gym and going out to the playground provided a lot of joy. In the afternoon the children played a bowling tournament - there was a lot of laughter, but also many great shots! By the way, everyone understood the English saying "practice makes perfect". :)

2708227081

Czwartek - 26 sierpnia 2021r.

Thursday - 26th August 2021

W czwartek rano uczniowie śpiewali piosenkę "Hakuna Matata" oraz poznawali sposoby radzenia sobie ze smutkiem. Następnie oglądaliśmy film pt. „W głowie sie nie mieści"- by jeszcze pełniej odnieść się do emocji i relacji towarzyszących nam w codziennym życiu. Po obiedzie dzieci budowały dwie wieże, aby upamiętnić zbliżająca się 20stą rocznicę ataku na World Trade Center oraz słuchały opowieści na temat tego wydarzenia.

On Thursday morning, students sang the song "Hakuna Matata" and learned how to deal with sadness. Then we watched the movie entitled "Inside out" - to refer to the emotions and relationships that accompany us in everyday life even more fully. After lunch, the children built two towers to commemorate the approaching 20th anniversary of the attack on the World Trade Center and listened to the stories about the event.

2608126082

Środa - 25 sierpnia 2021r.

Wednesday - 25th August 2021

W środę najpierw wspólnie skonstruowaliśmy tor przeszkód, potem dzieciaki przechodziły każdą stacje. Był to świetny sposób na spożytkowanie energii przed obiadem, a także dużo śmiechu i współzawodnictwa. Następnie w klubie bawiliśmy się w chowanego. A gdy się trochę zmęczyliśmy ulepiliśmy naszych bohaterów z plasteliny.

First, we constructed an obstacle course together, then the kids went through each station. It was a great way to use up energy before dinner as well as lots of laughter and competition.

250801250802

Wtorek - 24 sierpnia 2021r.

Tuesday - 24th August 2021

Wtorek rozpoczęliśmy piosenką "Don't worry, be happy" przy akompaniamencie ukulele. Uczniowie dzielili się sposobami na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami w swoim życiu. Potem odbył się konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą uczucia. Po obiedzie powstały grupy projektantów i modeli. Projektanci chętnie tworzyli stroje dla swoich modeli, ci natomiast z gracją i powagą zademonstrowali kreacje na pokazie.

240801240802

Poniedziałek - 23 sierpnia 2021r.

Monday - 23rd August 2021

Tydzień rozpoczęliśmy od zapoznania się z pozytywnymi i negatywnymi emocjami, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Nauczyliśmy się wyrażać je za pomocą mimiki i nazywać w języku angielskim. Uczniowie odgadywali, jakie emocje przedstawiają pokazywane twarze i przygotowali origami z niespodzianką. Następnie ćwiczyli i grali w gry w sali gimnastycznej, a po południu wykonali maski przedstawiające emocje.

We started off by getting to know the positive and negative emotions from our everyday life. We learned how to show and name them in English. The students guessed what emotions were represented by the displayed faces and prepared origami pictures with a surprise. Then they exercised and played games in the gym, and in the afternoon they made masks showing different emotions.

2308123082

Piątek - 20 sierpnia 2021r.

Friday - 20th August 2021

Gdzie jest nemo kolorowy świat pod wodą. Dziś farbami wodnymi malowaliśmy świat podwodny. Bawiliśmy się w chowanego, w klubie mieliśmy mini dyskotekę. Każdy poznał nowe ruchy taneczne.

Finding Nemo and colorful seaworld. During today's classes we were painting seaworld using water paints. We were also playing hide-and-seek. We even organised mini disco! Every student learnt new dance moves.

200801200802

Czwartek - 19 sierpnia 2021r.

Thursday - 19th August 2021

Czwartek to dzień oceanicznej baśni.Przeczytaliśmy opowieść pt. "Bałtyckie morświny". Zebraliśmy i podzieliliśmy się skarbami mórz -pamiątkami z wakacyjnych przygód. Poznaliśmy też wierszyki-zagadki dotyczące różnych gatunków ryb, jak ciernik, śledź, flądra, skarp, wężynka i dorsz. A na koniec zorganizowaliśmy zabawę integracyjną pt. "Jaka rybką jestem?"

190801190803

Więcej artykułów…

Strona 1 z 27